Anne Liljendahl ordförande SYLF Norrbotten
Som ni kanske har sett i olika media har vi i Norrbotten snabbt blivit smärtsamt påminda om lön och lönesättning. I december fick vi beskedet om att HR tagit beslutet om att inte höja lönerna för AT-läkare för 2020 utan behålla den på 2019 års nivå.

Många AT-läkare i regionen har reagerat och hört av sig till SYLF och till Norrbottens läkarförening (NLF). AT-lönerna ingår inte i revisionen och är inte avtalade i Norrbotten, men tidigare har man valt i regionen att höja med den motsvarande generella löneökningen i landet, det vill säga kring 2 % per år. I och med höjningen av ingångslönen har också redan anställda AT-läkare fått samma löneförhöjning. I och med att detta har skött sig självt i många år har det inte varit någon prioriterad fråga för facket.

Jag tror att SYLF:s och läkarförbundets största uppgift i nuläget är att tydligt visa på läkares värde och hur vården är avhängig av den.

När jag nu tittar i backspegeln är det lätt att se att detta har lett till en splittrad organisation kring AT-läkarna. Det har också gjort att vi från fackligt håll inte har haft någon slags kommunikation eller något påverkansarbete kring det som ska vara det första steget i läkarkarriären.

2020 är ju ett år av ekonomisk uppstramning i hela landet, så även i Norrbotten. När vi väl börjar leta i regionens gömmor kommer allt mer alarmerande uppgifter fram.

Till exempel har man ensidigt från HR beslutat sig för att inte räkna upp lönespannet för ST-läkare från 2019 till 2020. Nu börjar vi närma oss ett avtalsbrott och något som vi från SYLF Norrbottens håll kommer att bevaka och jobba för att lönerna räknas upp utifrån resultatet på kommande avtalsrörelse. Vi får in allt fler frågor från medlemmar runt om i regionen om just lön och löneförhandlingar som går i stå, där nivån som erbjuds innebär en faktisk sänkning från föregående år.

Just nu sitter vi från SYLF Norrbottens styrelse, tillsammans med ordförande för NLF i dialog med HR för att få till en löneökning för AT-läkare som är anställda och har jobbat 12 månader, men också en uppräkning av AT-lönen. Vi ser ju att vi direkt hamnar efter när övriga regioner gör sina uppräkningar. AT-läkare i Norrbotten har fortfarande en bra lön, men i jämförelse med flera andra regioner i landet är löneutvecklingen mager och slutlönen är högre på många håll. Med tanke på att det inte är så lätt att rekrytera läkare till Norrbotten och att det är genom AT som vi får de flesta av våra specialister, har såväl SYLF Norrbotten samt NLF satt fokus på frågan på många nivåer.

Visst ser det dystert ut just nu och det kommer nog att vara tufft på vissa fronter de närmaste åren, framför allt för underläkare. Vi är lättast att avvara på kort sikt, men på lång sikt leder denna strategi till ytterligare brist på specialister.

Jag tror att SYLF:s och läkarförbundets största uppgift i nuläget är att tydligt visa på läkares värde och hur vården är avhängig av den. Vi behöver också jobba för att få till en förändring i HR:s uppgifter. Tanken är att HR ska vara en stöttande organisation som hjälper verksamhetscheferna att värdera kompetens och att hitta den kandidat som är lämpligast för posten utifrån verksamhetens behov. Nu fungerar HR som ett eget maktcentrum och en stoppkloss när det kommer till lönebildning, utbildning och utveckling. I Norrbotten bidrar de dessutom till underskottet genom att förhala förhandlingar. Eviga möten ska hållas och varje liten anställning på en enhet ska dras i långbänk mellan olika nivåer, där respektive chef saknar insyn i verksamheterna.

Nu fungerar HR som ett eget maktcentrum och en stoppkloss när det kommer till lönebildning, utbildning och utveckling.

Regionerna behöver förstå hur sambandet underläkare till AT, ST och sedan specialist ser ut och att det är det absolut bästa sättet att bygga upp kliniker. En välutbildad specialist som har gjort sin karriär i samma region, kanske på samma sjukhus/vårdcentral rakt igenom har alla förutsättningar att skapa effektiv, smidig vård och leder till kontinuitet för såväl patienter som medarbetare. Det sparar pengar och leder till en trygg, säker vård.

Det är det budskapet vi fackliga behöver nå ut med och sedan trycka på för att individerna ska värderas adekvat och få en rimlig ersättning.

Det viktigaste av allt är att varje läkare inte tar de låga buden, först då får våra ord effekt. Tillsammans kan vi skapa förändring! •

Anne Liljedahl ordförande SYLF Norrbotten.

Mer från Moderna Läkare