Joel Källgren

JOEL KJELLGREN
AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hej Joel! Du är på din vårdcentralsplacering i slutet av din AT nu, hur länge fick du vikariera inför AT?
Drygt 21 månader.

Vilka är fördelarna med att göra AT på ett universitetssjukhus?
Större möjligheter att se mer högspecialiserad vård är en fördel, liksom möjlighet att engagera sig i forskning. I hög utsträckning finns även läkarstudenter närvarande vilket ger möjlighet att utveckla sina pedagogiska färdigheter och hålla sina kunskaper aktuella. På Sahlgrenska är grundtanken att AT-läkare inte är en del av produktionen på samma sätt som på ett mindre sjukhus, detta kan vara ett tveeggat svärd. Dels kan det ge större möjligheter för att själv utforma sin AT efter egna önskemål…

Vilka är nackdelarna?
…men det kan även leda till anonymitet och mindre delaktighet samt mindre direkt kontakt inom AT-läkargruppen. Med en större arbetsplats och organisation kan en del strukturella problem ibland få det att kännas svårt att överblicka.

Vad vill du säga till dem som funderar på att söka AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset?
I slutändan blir din AT-tjänstgöring vad du gör den till. Det finns många utmaningar samt goda möjlig­heter att bli en bra läkare på Sahlgrenska.

.

Ramona Forsman

RAMONA FORSMAN
AT-läkare på Norrlands Universitetssjukhus

Hej Ramona! Du har gjort ett halvår av din AT-tjänstgöring, hur länge fick du vikariera
inför AT?

Jag vikarierade cirka 7 månader efter examen.

Vilka är fördelarna med att göra AT på ett universitetssjukhus?
Den främsta fördelen är att du har nästan all kompetens du kan komma att behöva på huset. Det ger en trygghet och man lär sig alltid något vid en konsultation. Man behöver aldrig känna sig eller vara ensam på akuten. Har man siktet inställt på en viss specialitet som inte finns överallt, kan det vara bra att få in en fot under AT:n. Det finns också goda möjligheter till forskning.

Vilka är nackdelarna?
Kirurgin är, förutom de dagar man går med jouren, väldigt specialiserad; mest cancerkirurgi och mindre elektiva ingrepp. Det är intressant, men inte så grundläggande som man hade önskat. Vill man lära sig ”den hårda vägen” genom att vara ensam på akuten med bakjouren i hemmet så får man välja ett mindre ställe. Personligen har jag inget intresse av det.

Vad vill du säga till dem som funderar på att söka AT på Norrlands universitetssjukhus?
Jag känner ingen som är besviken. Referensbrev är bra i ansökan. Och slutligen är du välkommen att ansluta till oss i SYLF Västerbotten!

.

Bashir Tajik

BASHIR TAJIK
AT-läkare på Linköpings Universitetssjukhus

Hej Bashir! Du har gjort ett drygt år på din AT, hur länge fick du vikariera inför AT?
Cirka ett år.

Forskar du inom ramen för AT?
Ja, jag har forskar-AT och forskar inom ortopedi.

Vilka är fördelarna med att göra AT på ett universitetssjukhus?
Universitetssjukhus agerar oftast som regionsjukhus och det bidrar till mer variation och möjlig­heter att tjänstgöra inom kliniker som inte finns på andra orter, såsom klinisk fysiologi, nuklearmedicin, rättsmedicin, arbets- och miljömedicin, neurokirurgi, thoraxkirurgi, socialmedicin, klinisk farmakologi. Det finns specialutformade AT-tjänster som till exempel forskar-AT, pedagogisk AT, psykiatri-AT vilket oftast erbjuds endast på universitetssjukhus och ger mer variation.

Vilka är nackdelarna?
Oftast innebär det stora verksamheter och svårare att bestämma över sin individuella arbetssituation och arbetsmiljö. Stora läkargrupper bidrar även till att det tar längre tid att lära känna kollegor på ett djupare plan. På det personliga planet är det oftast dyrare att skaffa bostad i storstäderna.

Vad vill du säga till dem som funderar på att söka AT på Linköpings Universitetssjukhus?
På universitetssjukhuset i Linköping har man möjlig­het att få ”Linköping-Motala-AT” och detta ger en fantastisk kombination av ett stort och ett mindre sjukhus att tjänstgöra på och kunna jämföra dem med varandra. Är man intresserad av forskning finns det stora möjligheter att börja forska tidigt i karriären.

.

Fabian Uddén

FABIAN UDDÈN
AT-läkare på Skånes Universitetssjukhus

Hej Fabian! Du började din AT under våren 2019, hur länge fick du vikariera inför AT?
Jag vikarierade i 9 månader efter examen och har arbetat med mitt forskningsprojekt i 2 månader.

Forskar du inom ramen för AT?
Jag gör 24 månaders forskar-AT inkluderande 6 månader forskningstid. Jag är registrerad som deltidsdoktorand på Lunds universitet och forskar inom klinisk mikrobiologi.

Vilka är fördelarna med att göra AT på ett universitetssjukhus?
Den stora bredden av verksamheter, olika specialister och sjukdomstillstånd som finns samlade på ett och samma sjukhus bidrar till att man ofta stöter på sådant som är nytt för en. Även om man som AT-läkare ofta fokuserar på att skaffa sig en stabil kunskap om handläggningen av de mer vanliga tillstånden är det stimulerande att också komma i kontakt med mer högspecialiserad sjukvård.

Vilka är nackdelarna?
Det stora antalet utbildningsläkare på sjukhuset innebär att det kan vara svårt att få erfarenhet av vissa delar av verksamheten, till exempel gäller detta att handlägga de mer högprioriterade patienterna på akuten.

Vad vill du säga till dem som funderar på att söka AT på Skånes Universitetssjukhus?
Dra er inte från att söka AT på SUS för att det skulle vara ett stort sjukhus där man riskerar att komma bort i mängden utbildningsläkare på olika nivåer. Jag upplever att man blir mycket väl inkluderad i arbetet och att ST- och specialistkollegorna har ett stort engagemang för att handleda oss AT-läkare.

Laura Eklinder Björnström
Chefredaktör
Mer från Moderna Läkare