Stiftelse med programkommitté
Cecilia Dagerskog, ST-läkare i infektionsmedicin på Karolinska sjukhuset, sitter i styrelsen för Stiftel­sen för utbildning och utveckling i svensk sjukvård, som varje vår anordnar AT-stämman. Hon har varit engagerad i AT-stämman sedan 2014 och de senaste åren suttit som ordförande för AT-stämmans programkommitté som ansvarar för själva utbildningsprogrammet.

”Jag träffade några andra som var involverade i AT-stämman på en rolig fest samma år som jag började min AT, och det blev startskottet för mitt eget engagemang. En bidragande orsak var att utbildning är något jag verkligen brinner för”, berättar Cecilia Dagerskog över telefon.

Högt tryck på biljettförsäljningen
Den första AT-läkarstämman anordnades i april 1999 och samlade 400 AT-läkare från hela Sverige i Stockholm för föreläsningar, symposier, paneldebatter, gruppdiskussioner och workshops. Redan då fick över 100 anmälda inte plats, och stämmans popularitet har hållit i sig sen dess. Biljetterna säljer snabbt slut när de släpps under hösten, trots att man de senaste åren ökat antalet platser till över 600 för den tre dagar långa stämman.

Vi är otroligt imponerade över att så många medverkande anpassade sig till de nya förutsättningarna.

”Vi upplever att AT-stämman är väldigt värdefull för AT-läkarna. Det är viktigt att de får en möj­lighet att få gå på inspirerande föreläsningar, workshops och seminarier. Att känna att det är kul med själva yrket, få vetenskaplig stimulans och träffa gamla kursare. Det är ett väldigt positivt sammanhang, och kanske viktigare än någonsin den här våren.”

Inspiration från amerikansk konferens
Planen var att AT-stämman 2020 skulle hållas på Norra Latin den 26-28 mars, alltså bara några veckor efter att WHO deklarerade att covid-19 var en pandemi. Dagen efter att förbudet mot folksamlingar över 500 tillkännagavs kallades organisa­tionskommittén till krismöte.
”De flesta andra liknande evenemang runt omkring oss ställdes in. Men vi började titta på en amerikansk konferens som skulle ställa om till att genom­föras digitalt. Att ställa in skulle inte bara vara tråkigt för oss som arrangerat och för de som valt att gå – det skulle också bli en stor utbildnings­skuld. Det kändes inte rätt mot den AT-kullen.”

Positiv helhetsupplevelse
Arrangörerna valde istället att ställa om till digitalt, utan någon erfarenhet av digitala konferenser. Lärokurvorna blev hisnande branta, men resultatet blev i slutändan över förväntan:

”I alla fall om man får tro deltagarna. Vi utvärderar varje stämma grundligt, från enskilda schemapunkter till helhetsupplevelsen. Förra året betygsattes genomsnittsupplevelsen av programpunkterna till 5,32 av 6, och det här året fick vi 5,29. Det är vi väldigt nöjda med – det hade ju varit närmast deprimerande om vi fått bättre siffror än vid än fysisk AT-stämma!”

Inspelningar och livesändningar
Arrangörerna bestämde sig tidigt i processen för att ta ansvaret för det tekniska och göra det så enkelt som möjligt för de medverkande. De erbjöd dem därför olika alternativ – från att spela in hemma i förhand med coachning över telefon, till att hjälpa till och rigga inför livesända digitala schema­punkter:

”Vi är otroligt imponerade över att så många medverkande anpassade sig till de nya förutsätt­ningarna och snabbt ställde om till digitala schema­punkter. Det kändes väldigt glädjande att tid togs till detta i en mycket pressad arbetssituation – det visar att läkare prioriterar utbildning högt.”

Nya digitala möjligheter för framtida deltagare
När arrangörerna nu blickar bakåt, och framåt inför nästa års stämma, kan de konstatera att digitaliseringsprocessen både gett värdefulla lärdomar och väckt nya tankar. Dels erfarenhet kring rent praktiska frågor när det gäller digitala schemapunkter, till exempel hur viktigt det är med en moderator om det är live, som håller koll i chatten och kommer in med frågor. Dels lite mer strategiska frågor:

”När platserna till AT-stämman släpps i november tar de slut väldigt snabbt, och det är tråkigt att det är många som vill gå men som inte får. Även bland de som går på stämman får inte alla som vill gå på en specifik schemapunkt alltid plats. För att lösa detta har vi börjat fundera på om vi kanske ska ha ett digitalt alternativ som löper parallellt med den fysiska stämman.”

Vad gladde dig särskilt i arbetet med årets AT-stämma?
”Att det var så många som tog del av stämmans digitala utbud under den dryga månad det låg uppe. Det känns roligt att dagens AT-läkare tog sig tid till fördjupning och vidareutbildning under den kaosartade vår vi hade.”

Karin Ström
Läkarstudent
Mer från Moderna Läkare