fbpx
Hoppa till innehåll

Att driva förändring på sin arbetsplats

Trots att övertidsersättning är en självklarhet enligt vårt kollektivavtal, är det vanligt att det ändå kommer upp till diskussion vid nyanställning. Fredrik Rosenqvist, SYLF Värmlands vice ordförande, berättar hur man lyckades få arbetsgivaren att förstå att rätten till övertid inte var att leka med.
Text: Julia Borg, chefredaktör
Foto: Jasmine Hakimi, Region Värmland
Porträtt på Fredrik Rosenqvist från Karlstad
Tema

I fikarummet på psykiatriska kliniken i Karlstad grodde missnöjet. Flera snart klara specialistläkare hade kört fast i sina anställningsförhandlingar.  Inte på grund av lön, arbetsbeskrivning eller annat som man kan tänkas vilja förhandla om vid anställning. I stället hade arbetsgivaren valt att lägga fokus på att skriva bort en av de blivande specialisternas kollektivavtalsstadgade rättighet: rätt till övertids­ersättning.

Du kanske känner igen dig? Missnöjet som uttrycks kollegor emellan har svårt att hitta en konstruktiv väg ut där ifrån och dit det hör hemma – hos chefen.

Övertid skrevs bort utan diskussion

Fredrik Rosenqvist är idag SYLF Värmlands vice ordförande och var då förhållandevis ny ST-läkare på psykiatriska kliniken i Karlstad. Han var drivande i att läkarna på kliniken samlade sig och gjorde klart för chefen hur de såg på att rätten till övertid skrevs bort utan att diskussion om kompensation därför kommit på tal.

”Vi gjorde klart att de brände broarna till sina framtida specialister när de inte ens ville tillgodo­se självklara delar i vårt kollektivavtal”, berättar Fredrik. 

Övertid – arbete som inte kan anstå

Men en sak i taget. Fredrik börjar med att reda ut vad som räknas som övertid:

”Läkares rätt till övertid står klart och tydligt utskrivet i kollektivavtalet under 20 § i de allmänna bestämmelserna”, berättar Fredrik och fortsätter:

”Kort sammanfattat utgör allt patientrelaterat arbete utanför ordinarie arbetstid som av pati­entsäkerhetsskäl inte kan vänta till nästa dag, eller när tid i schemat inte kan beredas för arbetsupp­giften i närtid, som övertid.”

Exempel som kan utgöra övertid är en patient som blir kritiskt sjuk på avdelningen strax innan du ska gå hem och som du inte kan rapportera över till någon kollega, ett anhörigsamtal som inte kan vänta, eller provsvar som du borde ha tittat på för flera dagar sedan men inte hunnit med. 

Övertid är inte samma sak som flex. Flextid ska användas när läkaren själv väljer att stanna kvar för att städa undan i signeringskorgen med förhopp­ning om att kunna gå tidigare en annan dag. Vid övertid är det patientrelaterade arbetet efter ordinarie arbetstid oplanerat, och kan inte vänta. Övertid kan inte vara planerad utan ska vara beordrad i anslutning till att det utförs, eller godkännas i efterhand av närmaste chef.

Mer semester eller lön?

Vän av ordning kanske undrar varför det över huvud taget är möjligt att skriva bort rätten till övertidsersättning. Kollektivavtalet möjliggör nämligen för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om att läkaren i stället för rätt till övertids­ersättning, får annan kompensation, som till exempel högre lön eller fler semesterdagar. Det ska då, enligt kollektivavtalet, tydligt framgå hur mycket övertid du förväntas arbeta. Och det ska tydligt framgå vilken kompensation som utgår i stället.

På en enhet där det förväntas fem timmars övertid per månad kan ju en högre månadslönlön på 10 000 kr eller 14 dagars extra semester vara en bra deal för läkaren. Ändras förutsättningarna (exempelvis att det krävs mer arbete än vad som sades från början) bör man se över uppgörelsen.

Konstruktivt brev

I Karlstad hade alltså de blivande specialisterna erbjudits anställningskontrakt där HR kryssat för rutan som innebär att arbetstagaren avsäger sig övertidsersättning, utan diskussion om kompensation därför. 

Det är ett utbrett problem. Läkartidningens granskning från 2023 visade att 90 % av överläkarna i regi­on Värmlands inte hade rätt till övertidsersättning.

Fredrik och hans ST-kollegor tyckte att arbetsgivarens agerande var märkligt, särskilt i ljuset av att Region Värmland har lägst andel specialistläkare per capita.

”Man tycker ju att regionen borde behandla sina framtida specialistläkare bättre. Särskilt då vi skulle kunna försörja hela regionen med specialistläkare om fem till tio år.” 

I ett försök att få till förändring i övertidsfrågan formulerade Fredrik ett tydligt och konstruktivt brev som så gott som alla ST-kollegor ställde sig bakom. Brevet lämnades sedan över till verksamhets­chefen under ett läkarmöte där de även fick överläkarnas stöd.

”Innan fick varje enskild blivande specialist dra i frågan på egen hand. Jag ville skapa en unison stämma för ST-läkarna.”

Begär återkoppling

Och det gav resultat. Två dagar efter mötet fick de blivande specialisterna rätt till övertidsersättning och framgången för läkarna på psykiatrin har fått spridning till andra kliniker och delar i Region Värmland. 

Fredrik Rosenqvist är nöjd med utfallet även om det just då kostade på att göra sig obekväm och ta rollen som språkrör för kollegorna.

”Det märktes att det inte var helt uppskattat. Jag tror inte att jag får något julkort av chefen i år.”

Fredrik och hans kollegor har lärt sig mycket om kliniknära påverkansarbete och tror inte att de hade lyckats lika bra om kollegorna inte hade samlat sig bakom ett förslag och stått enade. Chefen kunde inte spela ut kollegorna gentemot varandra eller glida mellan olika formuleringar. Att ha en person som skötte gruppens talan gjorde det även lättare för gruppen att hålla samman sina förändringsförslag.

”Det blev ett tydligt budskap”

En annan viktig lärdom som Fredrik vill dela med sig av är att man ska begära en deadline för återkoppling när man ställer krav uppåt:

”Allt behöver inte vara löst vid den aktuella tidpunkten, men man ska få feedback på hur statusen är i ärendet och hur man tänker gå vidare.” 


Fredriks tips när du vill få till förändring på din arbetsplats

• Samla er bakom ett gemensamt, skriftligt förslag.

• Utse en talesperson för gruppen som för allas talan gemensamt.

• Var konstruktiva, hjälp chefen att göra det bästa valet!

• Begär återkoppling vid en på förhand utsedd tidpunkt.


FAKTA

Namn Fredrik Rosenqvist

Yrke ST-läkare i psykiatri

Bor Karlstad

Ålder 32 år

Fritidsintresse Umgås med familjen. DIY-projekt i snickarboden.

Mer från Moderna Läkare

Läkare bland algoritmer

Tema Vi står inför en ny teknisk revolution där AI kommer att ta allt större plats, vare sig vi vill det eller inte. Vad kommer det att betyda i sjukvården? Moderna Läkare har pratat med tre läkare om deras syn på …

Tappade specialist­­år i krisens spår

Fackligt SYLF-enkät visar sparkravens konsekvenser för ST-läkarna Legitimerade läkare före ST drabbas hårdast i regionernas inflationshantering genom uteblivna anställningar. Samtidigt försämras arbetsvillkoren ytterligare i en redan ansträngd sjukvård, och utbildningskvaliteten försämras. Det visar en enkät ställd till legitimerade medlemmar i SYLF.

Moderna Läkare Finder: Imal Amiri

Moderna Läkare Finder Moderna Läkare presenterar Finder: Imal Amiri är en 33-årig ST-läkare i geriatrik, som letar efter någon att drömma stort och planera för framtiden med. Letar du också efter kärleken? Se hit!

SYLF uppdaterar Schysst rekrytering

Fackligt Schysst rekrytering är en välkänd utmärkelse för arbetsgivarna och en kvalitetsstämpel för blivande AT-läkare när de väljer var de söker AT. SYLF uppgraderar nu utmärkelsen Schysst Rekrytering inför 2025 års utmärkelse. Läs mer om hur och varför!

KBT för läkare – så lär du dig sunt självhävdande

Reportage Läkaryrket placerar dig i patientsituationer som kan vara ångestskapande och göra arbetet svårare i längden. Psykologen och författaren Olle Wadström har skrivit boken "KBT för läkare" som handlar om bland annat just detta.