fbpx
Hoppa till innehåll

Blockvinnare 2022

Skellefteå, Mora, Eksjö och Ljungby har korats till blockvinnare i årets AT-ranking. Moderna läkare har intervjuat en ansvarig på respektive vinnarort.
Text: Nike Halvardsson & Julia Borg
Blockvinnare 2022
Robert Berglund, Åsa Ludvigsson, Magnus Bodenäs och Cecilia Johansson.
Tema

Ljungby – årets vinnare i kirurgi

Intervjuperson: Robert Berglund, specialist i allmänkirurgi och biträdande AT-chef på Ljungby lasarett

Varför tror du att ni har blivit utsedda till bästa kirurgblock i Sverige?
"Vårt kirurgiblock har alltid fått en bra placering, och jag tror att det handlar mycket om att vi ger bra uppbackning och är lyhörda när det gäller AT-läkarnas behov. "

"Vi är en liten klinik och det upplevs nog familjärt, vi har väldigt många engagerade medarbetare."

Finns det något du tror att ni gör annorlunda jämfört med andra AT-orter?
"Egentligen inte, men jag får intryck av att de som brukar ligga i topp är mindre kliniker och jag tror att det underlättar för att folk ska trivas. Här möter man inget motstånd om man vill gå till operation och det är många som vill lära ut." 

"På den tiden då jag själv gjorde AT hade jag ingen tanke på att bli kirurg, men kliniken i Ljungby gjorde att jag inspirerades till att bli det."

Vilka förändringar har gjorts på kirurgiblocket?
"Man får gå lite mer jour kvällstid nu än tidigare, med stöd. Det har gjort att AT-läkarna har kunnat arbeta mer på akuten och det tror jag har upp­skattats."

Vad skulle du vilja förbättra med er kirurgplacering?
"Jag skulle vilja att AT-läkarna fick jobba ännu mer självständigt och även få arbeta på mottagning."


Örebro – årets vinnare i allmänmedicin

Intervjuperson: Åsa Ludvigsson, specialist i allmänmedicin. flerårig, avgående studie-rektor för allmänmedicinblocket i Örebro.

Vad tror du gör att ni har tagit hem förstaplaceringen i år?
”Det skulle kunna hänga ihop med att jag har försökt göra punktinformationsinsatser till de nya vårdcentralscheferna i Örebro för att det ska bli så bra som möjligt för AT-läkarna. Förra året var det många nya vårdcentralschefer och enhetschefer vilket jag tror drog ner betyget då. Det är konkreta saker som ska till. Får AT-läkarna från början en bra introduktion, mottagande och ett schema som är glest med mycket utrymme för frågor så bäddar ju de för att man ska kunna växa in i arbetet gradvis.”

Finns det något ni gör annorlundaän andra AT-orter?
”Jag försöker hålla personlig kontakt med vårdcentralscheferna. Personer byts ut och AT-läkarna är alltid nya, så jag är noga med att upprepa vad som är viktigt för att placeringarna ska bli bra.”

Det är inte så vanligt att universitetsorterna toppar vare sig den totala rankingen eller i respektive block.
Vad tror du gör att Örebro vinner allmänmedicinblocket i år?
”Många av våra AT-läkare är före detta studenter från Örebro Universitet där man är mycket på vårdcentral. Primärvårdsplaceringarna får under grundutbildningen höga betyg på mottagandet av studenterna. En faktor kan vara att våra AT--läkare känner sig väldigt bekväma i primärvårdsmiljön. Därtill vill jag verkligen lyfta fram mina duktiga dis-triktsläkarkollegor som handleder i primärvården. De är mycket engagerade och anstränger sig verkligen för att det ska fungera bra för våra AT-läkare.”

Finns det något du är särskilt nöjd med i egenskap av studierektor?
Det vet jag inte om jag är rätt person att svara på. Men jag har under min tid som studierektor försökt signalera att jag alltid finns tillgänglig för frågor både till AT-läkarna och till vårdcentralscheferna. Jag upplever att trösken har varit låg för att kontakta mig och fråga när det uppkommit funderingar.


Eksjö – årets vinnare i psykiatri

Intervjuperson: Magnus Bodenäs, specialist i ortopedi och AT-chef på Höglandssjukhuset Eksjö.

Hur känns det att ni har kommit etta? 
"Det är jättekul! Psykiatriblocket har legat högt upp på listan i flera år nu."

Varför tror du att ni vann just i år?
"Vi brukar ligga högt upp i AT-rankingen men förra året tappade vi några placeringar på alla block. Det fick oss att tänka till och nu tror jag att alla har lagt i ytterligare en växel för att förbättra det som redan var bra. Förra året gjorde vi djupintervjuer med AT-läkare från alla kullar, och hämtade in för­slag på förbättringar. Alla blocken har fått ta del av och arbetat med resultatet, vilket kan ha påverkat."

Vilka förbättringar har gjorts på psykiatriblocket? 
"De har arbetat med grupphandledning, börjat ha reflektionsträffar samt kvalitetssäkrat och förbättrat de psykiatriska öppenvårdsplaceringarna."

"Psykiatrikliniken har länge varit en inspirationskälla för andra block på vårt sjukhus, de har lett ligan hos oss. Det är en stabil klinik med stabil bemanning och jag tror att det har satt prägel på placeringen." 

Vad särskiljer psykiatrin på Höglandssjukhuset?
"Hos oss arbetar alla AT-läkare i öppenvården och har mycket egen mottagning, vilket kan skilja sig åt mellan olika orter i landet. Vi har mindre enheter än vissa andra sjukhus och det gör att det finns ett nära förhållningssätt och att det är nära till kollegorna, vilket säkert gör det lättare att få feedback." 

På er hemsida står det att man som AT-läkare hos er erbjuds att göra lite av tjänstgöringen utomlands – berätta mer!
"Under två veckors tid har man möjlighet att som AT-läkare hos oss auskultera på ett sjukhus i Italien. Det har legat nere lite under pandemin men är igång igen. Det är många som väljer att åka och det verkar uppskattat."


Skellefteå – årets vinnare i medicin

Intervjuperson: Cecilia Johansson, specialist i internmedicin och ST-läkare i njurmedicin. Studierektor för medicinblocket på Skellefteå lasarett. 

Hur känns det att vara blockvinnare?
"Det känns jätteroligt och häftigt att vi har kommit först!"

Varför vann ni?
"Jag tror faktiskt att det beror mycket på AT-läkarna själva och på att de är så engagerade i sina jobb och sin internmedicinska utveckling. Jag tycker att det är guld att jobba med AT-läkare! Jag tror också att man hos oss känner sig som en viktig del av vården och teamet."

Hur är medicinblocket upplagt och hur tror du att ni skiljer ut er som klinik?
"Vår klinik erbjuder en viktig bredd, samtidigt som det finns subspecialiteter, hos oss får man verkligen se hela det internmedicinska sjukdomspanoramat. Blocket är en blandning av främst akutmottagnings- och avdelningsarbete, man gör ungefär hälften av varje. AT-läkarna får ta både stroke-, hjärtinfarkts-, och sepsislarm vilket jag vet skiljer sig från andra sjukhus." 

Vilka förändringar har gjorts och vilka förändringar skulle du vilja göra?
"Vi har en formaliserad introduktion som vi jobbat med under några år, både inför AT och inför akutplaceringen. Vi har också ökat undervisningen, nu erbjuds AT-läkarna att delta i tre föreläsningar per vecka. Under några tillfällen under placeringen har vi specialistläkare en strukturerad genomgång av AT-läkarna där vi utformar feedback, vilket är uppskattat." 

"En förbättring jag skulle vilja se är att AT-läkarna får fler tillfällen att leda ronder på avdelningar och vara ännu mer delaktiga i beslutsfattandet. Jag vill också arbeta för att de ska få arbeta mer inom mottagningsverksamhet, eftersom det där finns viktiga patientgrupper som sällan blir inlagda."

Mer från Moderna Läkare

Utbränd innan AT

Tema Dålig introduktion, otydlighet om vad som förväntas av en på jobbet och därtill press på att prestera för att få en bra referens till AT-ansökningen. Känns situationen igen? För Sofia ledde en kaosartad arbetssituation till utmattningssyndrom. Vi får ta del …

Läkare i kris och konflikt

Tema Kriser kommer i många skepnader. Moderna Läkare träffar Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård med erfarenhet av såväl civila som militära kriser i skarpt läge.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …

Ordförandeord #4 2022: Kvinna. Liv. Frihet.

Ledare Det känns väldigt tungt att skriva dessa rader. Orden känns så små. Handlingarna känns otillräckliga. Jag är fysiskt trygg där jag befinner mig, men inombords är det rena ”hela havet stormar”. I mitt hemland Iran protesterar kvinnor, flickor, män och …

Negativ forskningstrend kartlagd

Reportage Trots stort intresse för forskning går andelen forskande läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.

Tillsammans når vi framgång

Basfackligt Det finns många fördelar med att vara medlem i facket. Den främsta är förmodligen gemenskapen i fackförbundet när det blåser kallt på arbetsplatsen. Du kan som medlem få stöttning, vägledning och hjälp att reda ut oredan som drabbat dig.

Gaffelmottagning ger mer tid till handledning och reflektion för ST-läkare

Reportage Artikeln kommer ursprungligen från årets första nummer av tidningen Sjukhusläkaren. Mer tid för handledning och reflektion. Det lockade ST-läkaren Julia Carlsson till gaffelmottagningen på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningsmodellen för ST-läkare är ett mer effektivt sätt att komma in i …

När blir jag avslöjad?

Tema Under ett förtroligt lunchsamtal säger plötsligt min mycket pålästa och vetenskapligt orienterade kollega att hen i ärlighetens namn inte kan så mycket och mest går och väntar på att resten av kliniken ska inse det. Känner du igen dig? Moderna …

Klockan som tickar

Ledare Bristen på utbildningstjänster är en av SYLF:s högst prioriterade frågor. Vi jobbar stenhårt för att förbättra underläkares möjligheter att så snabbt som möjligt avancera från examen fram till specia­listbeviset.