fbpx
Hoppa till innehåll

Blockvinnare 2022

Skellefteå, Mora, Eksjö och Ljungby har korats till blockvinnare i årets AT-ranking. Moderna läkare har intervjuat en ansvarig på respektive vinnarort.
Text: Nike Halvardsson & Julia Borg
Blockvinnare 2022
Robert Berglund, Åsa Ludvigsson, Magnus Bodenäs och Cecilia Johansson.
Tema

Ljungby – årets vinnare i kirurgi

Intervjuperson: Robert Berglund, specialist i allmänkirurgi och biträdande AT-chef på Ljungby lasarett

Varför tror du att ni har blivit utsedda till bästa kirurgblock i Sverige?
"Vårt kirurgiblock har alltid fått en bra placering, och jag tror att det handlar mycket om att vi ger bra uppbackning och är lyhörda när det gäller AT-läkarnas behov. "

"Vi är en liten klinik och det upplevs nog familjärt, vi har väldigt många engagerade medarbetare."

Finns det något du tror att ni gör annorlunda jämfört med andra AT-orter?
"Egentligen inte, men jag får intryck av att de som brukar ligga i topp är mindre kliniker och jag tror att det underlättar för att folk ska trivas. Här möter man inget motstånd om man vill gå till operation och det är många som vill lära ut." 

"På den tiden då jag själv gjorde AT hade jag ingen tanke på att bli kirurg, men kliniken i Ljungby gjorde att jag inspirerades till att bli det."

Vilka förändringar har gjorts på kirurgiblocket?
"Man får gå lite mer jour kvällstid nu än tidigare, med stöd. Det har gjort att AT-läkarna har kunnat arbeta mer på akuten och det tror jag har upp­skattats."

Vad skulle du vilja förbättra med er kirurgplacering?
"Jag skulle vilja att AT-läkarna fick jobba ännu mer självständigt och även få arbeta på mottagning."


Örebro – årets vinnare i allmänmedicin

Intervjuperson: Åsa Ludvigsson, specialist i allmänmedicin. flerårig, avgående studie-rektor för allmänmedicinblocket i Örebro.

Vad tror du gör att ni har tagit hem förstaplaceringen i år?
”Det skulle kunna hänga ihop med att jag har försökt göra punktinformationsinsatser till de nya vårdcentralscheferna i Örebro för att det ska bli så bra som möjligt för AT-läkarna. Förra året var det många nya vårdcentralschefer och enhetschefer vilket jag tror drog ner betyget då. Det är konkreta saker som ska till. Får AT-läkarna från början en bra introduktion, mottagande och ett schema som är glest med mycket utrymme för frågor så bäddar ju de för att man ska kunna växa in i arbetet gradvis.”

Finns det något ni gör annorlundaän andra AT-orter?
”Jag försöker hålla personlig kontakt med vårdcentralscheferna. Personer byts ut och AT-läkarna är alltid nya, så jag är noga med att upprepa vad som är viktigt för att placeringarna ska bli bra.”

Det är inte så vanligt att universitetsorterna toppar vare sig den totala rankingen eller i respektive block.
Vad tror du gör att Örebro vinner allmänmedicinblocket i år?
”Många av våra AT-läkare är före detta studenter från Örebro Universitet där man är mycket på vårdcentral. Primärvårdsplaceringarna får under grundutbildningen höga betyg på mottagandet av studenterna. En faktor kan vara att våra AT--läkare känner sig väldigt bekväma i primärvårdsmiljön. Därtill vill jag verkligen lyfta fram mina duktiga dis-triktsläkarkollegor som handleder i primärvården. De är mycket engagerade och anstränger sig verkligen för att det ska fungera bra för våra AT-läkare.”

Finns det något du är särskilt nöjd med i egenskap av studierektor?
Det vet jag inte om jag är rätt person att svara på. Men jag har under min tid som studierektor försökt signalera att jag alltid finns tillgänglig för frågor både till AT-läkarna och till vårdcentralscheferna. Jag upplever att trösken har varit låg för att kontakta mig och fråga när det uppkommit funderingar.


Eksjö – årets vinnare i psykiatri

Intervjuperson: Magnus Bodenäs, specialist i ortopedi och AT-chef på Höglandssjukhuset Eksjö.

Hur känns det att ni har kommit etta? 
"Det är jättekul! Psykiatriblocket har legat högt upp på listan i flera år nu."

Varför tror du att ni vann just i år?
"Vi brukar ligga högt upp i AT-rankingen men förra året tappade vi några placeringar på alla block. Det fick oss att tänka till och nu tror jag att alla har lagt i ytterligare en växel för att förbättra det som redan var bra. Förra året gjorde vi djupintervjuer med AT-läkare från alla kullar, och hämtade in för­slag på förbättringar. Alla blocken har fått ta del av och arbetat med resultatet, vilket kan ha påverkat."

Vilka förbättringar har gjorts på psykiatriblocket? 
"De har arbetat med grupphandledning, börjat ha reflektionsträffar samt kvalitetssäkrat och förbättrat de psykiatriska öppenvårdsplaceringarna."

"Psykiatrikliniken har länge varit en inspirationskälla för andra block på vårt sjukhus, de har lett ligan hos oss. Det är en stabil klinik med stabil bemanning och jag tror att det har satt prägel på placeringen." 

Vad särskiljer psykiatrin på Höglandssjukhuset?
"Hos oss arbetar alla AT-läkare i öppenvården och har mycket egen mottagning, vilket kan skilja sig åt mellan olika orter i landet. Vi har mindre enheter än vissa andra sjukhus och det gör att det finns ett nära förhållningssätt och att det är nära till kollegorna, vilket säkert gör det lättare att få feedback." 

På er hemsida står det att man som AT-läkare hos er erbjuds att göra lite av tjänstgöringen utomlands – berätta mer!
"Under två veckors tid har man möjlighet att som AT-läkare hos oss auskultera på ett sjukhus i Italien. Det har legat nere lite under pandemin men är igång igen. Det är många som väljer att åka och det verkar uppskattat."


Skellefteå – årets vinnare i medicin

Intervjuperson: Cecilia Johansson, specialist i internmedicin och ST-läkare i njurmedicin. Studierektor för medicinblocket på Skellefteå lasarett. 

Hur känns det att vara blockvinnare?
"Det känns jätteroligt och häftigt att vi har kommit först!"

Varför vann ni?
"Jag tror faktiskt att det beror mycket på AT-läkarna själva och på att de är så engagerade i sina jobb och sin internmedicinska utveckling. Jag tycker att det är guld att jobba med AT-läkare! Jag tror också att man hos oss känner sig som en viktig del av vården och teamet."

Hur är medicinblocket upplagt och hur tror du att ni skiljer ut er som klinik?
"Vår klinik erbjuder en viktig bredd, samtidigt som det finns subspecialiteter, hos oss får man verkligen se hela det internmedicinska sjukdomspanoramat. Blocket är en blandning av främst akutmottagnings- och avdelningsarbete, man gör ungefär hälften av varje. AT-läkarna får ta både stroke-, hjärtinfarkts-, och sepsislarm vilket jag vet skiljer sig från andra sjukhus." 

Vilka förändringar har gjorts och vilka förändringar skulle du vilja göra?
"Vi har en formaliserad introduktion som vi jobbat med under några år, både inför AT och inför akutplaceringen. Vi har också ökat undervisningen, nu erbjuds AT-läkarna att delta i tre föreläsningar per vecka. Under några tillfällen under placeringen har vi specialistläkare en strukturerad genomgång av AT-läkarna där vi utformar feedback, vilket är uppskattat." 

"En förbättring jag skulle vilja se är att AT-läkarna får fler tillfällen att leda ronder på avdelningar och vara ännu mer delaktiga i beslutsfattandet. Jag vill också arbeta för att de ska få arbeta mer inom mottagningsverksamhet, eftersom det där finns viktiga patientgrupper som sällan blir inlagda."

Mer från Moderna Läkare

Bristen på AT-platser fortsätter

Tema Bristen på AT-platser fortsätter att öka i landet och ett arbete för att drastiskt skala upp platserna tycks saknas trots miljonregn över regionerna. Skamligt i en tid av allmän brist på vårdpersonal och på specialistläkare i synnerhet, anser SYLF.

Ett år med BT

Reportage Bastjänstgöringen (BT) är i full gång och skall genomföras under minst sex månader till cirka ett år. Precis som med allt nytt finns många frågetecken. Bastjänst­göringens utformning ser olika ut i våra regioner.

SYLF gör avtryck i Almedalen

Reportage Det är första veckan i juli. Företrädare från politiken, civilsamhället och näringslivet samlas traditionsenligt i lilla Visby. SYLF deltar i Almedalen för att rikta ljuset mot underläkarnas frågor.

Skriv en jobb­ansökan som ett proffs

Basfackligt Ibland blir man inte ens kallad till en jobbintervju, trots att man upplever sig mer än kvalificerad. Så hur ska man göra för att skriva en riktigt bra jobbansökan? Vi går igenom en arbetsansökans tre delar; CV, personligt brev och …

Joura – med hälsan i behåll!

Reportage Nattjourer sliter på både kropp och psyke, men det finns några enkla knep som kan underlätta för dig! Moderna Läkare möter professor Göran Kecklund som forskar på sömn och arbetsliv.

Varberg vinner, igen!

Tema För andra året i rad toppar Hallands sjukhus i Varberg AT-rankingen. Moderna Läkare träffar AT-läkarna Filippa Åkerman och Samuel Bengtsson som beskriver att lyhördhet, engagemang och stöd är sjukhusets framgångsfaktorer.

AT-rapporten: Vi måste alla gräva där vi står

Ledare AT-rapporten har utkommit årligen sedan 2000 och när vi lägger den 23:e rapporten till handlingarna kan vi konstatera att det finns mycket kvar att göra. Goda exempel finns, men på många orter vittnas om bristande arbetsmiljö och handledning. Det är …