Framgångsrik Facebookgrupp
Sigrid Hammarqvist och Ida Persson är två av de fem kvinnliga ST-läkare som driver Facebookgruppen #doctorsforfuture. Sigrid var den som grundade sidan i december 2018.

”I samband med att #fridaysforfuture startade hösten 2018 var det flera yrkesgrupper som slöt upp bakom rörelsen”, berättar hon. ”Det var nog mest en slump att jag råkade vara den första läkaren på bollen”, fortsätter Sigrid Hammarqvist.
Ida Persson beskriver hur värdefullt det är att slippa känna sig ensam i sitt engagemang. ”Facebook­sidan fyller en otroligt viktig funktion i att länka samman läkare från hela Sverige och även från andra nordiska länder”, säger hon.

Ur den chock och sorg jag kände då sprang ett oerhört driv att påverka så mycket jag förmår.

Med Läkare för Miljön i ryggen
När Sigrid Hammarqvist startade Facebookgruppen #doctorsforfuture kände hon inte till Läkare för Miljön. Men det dröjde inte länge innan organisationens ordförande sökte kontakt. Nu är både Ida Persson och Sigrid Hammarqvist adjungerade ledamöter i Läkare för Miljöns styrelse.

”Läkare för miljön var precis det stödjande nätverk som vi och den växande Facebookgruppen behövde – och nu är #doctorsforfuture en lokalförening under Läkare för miljön”, berättar Sigrid och fortsätter: ”Det har varit otroligt inspirerande att träffa äldre kollegor med sådant brett kunnande och samhällsengagemang som i Läkare för Miljön.”

Ida Persson instämmer. ”Att hitta engagerade läkare, grupper och initiativ är ett detektivarbete och det underlättar att ha kunniga, erfarna och drivna kollegor inom Läkare för Miljön som informerar och uppdaterar”, säger hon.

Lokala engagemang sprids
Ida Persson har nyligen påbörjat sin ST i allmänmedicin i Malmö. Hon är i full färd med att starta Läkare för Miljön Skåne, vars främsta mål är att med regionens läkare samt miljö- och folkhälsostrateger vara drivande för omställningen till en hållbar hälso- och sjukvård.

Det finns en oerhörd sprängkraft i det medicinska perspektivet på klimatfrågan.

”Region Skåne har ett ambitiöst och bra miljöprogram, men tyvärr har sjukvården inte lyckats uppfylla sina delmål”, säger Ida. ”Min förhoppning är att vi genom en regional Läkare för Miljön-grupp kan ändra på detta”, fortsätter hon.

Lite längre norrut har Sigrid Hammarqvist, ST-
läkare i gynekologi och obstetrik i Falun, tagit initiativet till Läkare för Miljön Dalarna. Andra nystartade lokalföreningar finns i Gävleborg, Värmland och Jämtland/Härjedalen.

Ansvarskänsla blir drivkraft
Sigrid Hammarqvist har varit engagerad i klimatfrågan privat i många år, men förra hösten insåg hon att det var i egenskap av läkare som hon måste engagera sig.

”Att jag vågade starta #doctorsforfuture, delta i Almedalen, motionera till SLF och SLS och en massa andra saker som jag egentligen inte törs beror på en stark ansvarskänsla gentemot mina barn, men också gentemot de barn som vi i förlossningsvården hjälper till världen”, säger hon och fortsätter: ”Min yngsta dotter var bara några veckor gammal när IPCC:s 1,5-gradersrapport kom och ur den chock och sorg jag kände då sprang ett oerhört driv att påverka så mycket jag förmår.”

Målet: en hållbar hälso- och sjukvård
Ett massivt engagemang för frågan har bland annat visat sig genom stor uppslutning i läkarmani­festationen under Global Climate Strike, en Facebooksida som fullkomligt har exploderat, och flitigt motionsskrivande till såväl Sveriges läkarförbund som Svenska Läkaresällskapet. Men målen är långt ifrån uppnådda.

Rätt hanterat kan övergången till ett fossilfritt samhälle bli en språngbräda mot en förbättrad folkhälsa.

”Vi vill uppnå klimatmålen i Parisavtalet, få en planet med fungerande ekosystem, ett fossilfritt och hållbart samhälle och en hållbar hälso- och sjukvård”, förklarar Ida Persson.

Dit kommer man inte i en handvändning. ”På lite kortare sikt ser jag fram emot den kongress om hållbar sjukvård som Läkare för Miljön planerar under våren, där jag hoppas att ett samlat grepp om regionernas hållbarhetsarbete kommer att tas”, säger Sigrid Hammarqvist.

Hon menar att hälso- och sjukvården måste ta sitt ansvar i miljö- och klimatarbetet. ”Både genom att minska sin egen klimatpåverkan och genom att rusta sig för det förändrade sjukdomspanoramat som klimatförändringarna oundvikligen kommer att föra med sig spelar vården en oerhört viktig roll”, säger Sigrid Hammarqvist.

Läkare måste bli budbärare
”Det finns en oerhörd sprängkraft i det medicinska perspektivet på klimatfrågan”, fortsätter Sigrid Hammarqvist och förklarar att ohejdade klimatförändringar är vår tids största hot mot folkhälsan. ”Rätt hanterat kan övergången till ett fossilfritt samhälle bli en språngbräda mot en förbättrad folkhälsa, och vilka ska framföra det budskapet om inte vi läkare?” säger hon avslutningsvis. •

VILL DU VETA MER?
HÄR ÄR LÄNKAR FÖR MER INFO
Laura Eklinder Björnström
Chefredaktör
Mer från Moderna Läkare