fbpx
Hoppa till innehåll

Du kan förhandla om mer än bara din lön

Signerat lokalavdelningsordförandeMaria Belikova ordförande SYLF Stockholm
Lokalfackligt

Du kan förhandla om mer än bara din lön

Hemma pratar jag och min man, som är ST-läkare i psykiatri, ofta om villkoren för underläkare. Ibland håller vi med varandra och ibland bråkar vi. En dag hade han undervisat läkarstudenter från termin 9 på sin arbetsplats. De hade frågat honom om hur det var att jobba inom hans specialitet – är det mycket stress på arbetsplatsen? Hur är lönen? Kan man arbeta deltid? Det faktum att läkarstudenter som själva inte ens hunnit jobba som läkare ställer dessa frågor är ett tydligt tecken på att vi är farligt nära en smärtgräns, kanske sisådär VAS 8-9. Vi vet dessutom att när man väl börjar jobba funderar var tredje ung läkare på att lämna yrket. Orsakerna är bland annat oflexibla arbetstider, låg lön och för hög arbetsbörda. I den frågan var jag och min man helt eniga.

Vi som tillhör gruppen millennials är bland annat kända för att värdera work-life balance och flexi-bilitet högt och rösta med fötterna när vi inte är nöjda med arbetsgivaren. Med stora pensions-avgångar blir andelen millennials i läkarkåren större och större, och vi SYLF:are utgör faktiskt drygt 25 procent av förbundets alla medlemmar. Underläkarnas löner är en högprioriterad fråga i SYLF, både centralt och lokalt. Ingångslönen för-handlas individuellt och en varm rekommendation är därför att göra jämförelser mellan olika arbets-platser, för att undvika ett läge där du accepterar en ingångslön som du egentligen inte är nöjd med. Lönerevisionen under din anställning förhandlas sedan varje år av läkarföreningen som finns där du arbetar. De sitter på förhandlingsmandatet och för dialog med arbetsgivaren. Vi i de lokala SYLF--avdelningarna har möjlighet att påverka genom att vara med och driva underläkarfrågor i våra lokala läkarföreningar och på det sättet ta plats vid för-handlingsbordet. 

Pandemin har slitit på oss som yrkeskår, men nya arbetssätt öppnar också för nya möjligheter. Många har nu börjat förhandla om att jobba hemifrån. Av förklarliga skäl kan inte majoriteten av läkarna, fram-för allt inte de yngre, göra det i någon större utsträckning. Trots det ska vi inte bara se på när pandemin och digitaliseringen förändrar landskapet runt omkring oss – vi ska istället förhandla! Det finns utrymme att utföra vissa administrativa arbetsuppgifter hemifrån, bara man får tillgång till en dator med VPN. Det är möjligt att förhandla om att restid ska ingå i arbetstiden, men också om att få gå specifika kurser, om att få mer friskvård, längre semester, mer administrationstid, kontinuerligt ut-tag av jourkomp, studietid, forskningstid, ja, listan kan göras lång. Det viktiga är att flera av de orsaker som får oss att fundera över att byta yrke är sådana vi faktiskt kan påverka. Flexibilitet ifråga om våra arbetsvillkor är viktigt för oss som kollektiv, vi är alla olika och har olika prioriteringar och behov. Det understryker även vikten av de individuella förhandlingarna.

Vi i SYLF måste se till att framtidens förhandlingar gynnar de unga läkarna och att lönerna ökar i snabbare takt. I de individuella löneförhandlingarna måste vi stödja våra medlemmar och framför allt utnyttja det faktum att framtidens förhandlingar handlar om så många fler villkor än bara lönen! •

Maria Belikova, ordförande SYLF Stockholm.
Foto:Ulf Sirborn.
Mer från Moderna Läkare

Jag kan inte sitta stilla när jag stöter på orättvisor

Tema Ideellt arbete gör en inte rik på pengar, men kan göra en rik på erfarenheter. Gunilla Kleiverda har kombinerat kliniskt arbete med frivilligt engagemang i hjälporganisa­tionen Women on waves – vilket hon tror har gjort henne till en bättre läkare.

Anmäld till IVO!

Basfackligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal. Läkare kan bli anmälda av bland annat patienter och närstående som känner sig felaktigt bemötta i vården.

Lär känna styrelsen!

Tema Under fullmäktigemötet i april valde SYLF en ny styrelse. Vilka är de och vad vill de vara med att påverka under det kommande året? Vi tar oss en närmare titt!

Kommunikation skapar trygghet för barn och föräldrar

Reportage Hur kan primärvården stödja barn som har en sjuk förälder? Den frågeställningen är utgångspunkten för Charlotte Oja, specialist i allmänmedicin och forskare vid Karolinska institutet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som föreläser för AT- och ST-läkare i landet .

Unga läkares arbetsvillkor huvudfokus i högaktuell roman

Reportage I romanen “Välj mig” följer läsaren AT-läkaren Mathildes start på karriären. Moderna Läkare möter författaren bakom boken, Sofia Rönnow Pessah, som chockades av underläkares dåliga arbetsvillkor under tiden då hon arbetade med boken.

Ordförandeord #1 2022

Fackligt Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det var såklart svårt, …

Vad står egentligen i kollektivavtalet?

Basfackligt Sommaren närmar sig och för många innebär det att man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kontrakt och hur fungerar det med våra arbetstider?

Uppskattad checklista för underläkare

Lokalfackligt SYLF Skaraborg har under flera år fokuserat på att förbättra villkor och arbetsmiljö för de underläkare som vikarierar före AT. I fjol utvecklades en checklista för nyanställda som snabbt fått spridning runt om i landet.