Miriam de Fine Licht och Olivia Löfgrens arbets­plats Höglandssjukhuset i Eksjö har klättrat nio platser per år i AT-rankingen de senaste två åren. Från 18:e plats till 9:e förra året, och nu från 9:e till förstaplats. ”Jag tror att de största anledningarna till att vi kommit först är att det finns en bra gemen­skap på sjukhuset, och att det är lätt för oss att påverka. Om vi tar upp något med förändrings­potential på våra APT-möten så lyssnar ledningen och återkommer med en åtgärdsplan”, säger Olivia Löfgren.

I SYLF:s enkät har 89 procent av de svarande AT-läkarna i Eksjö uppgett att de har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, jämfört med 54 procent av de svarande läkarna i hela landet.

Miriam de Fine Licht
Miriam de Fine Licht
Foto: Erik Ljunggren, esra.nu

God tillgång till handledning
Olivia ger två exempel på AT-läkarnas inflytande: ”Det brukade finnas flexibla måltidsuppehåll på alla akut-pass förutom ett, när vi tog upp det så ändrades det. Ett annat exempel är att man tidigare kunde bli schemalagd som ensam jour på kirurgen en hel dag, nu har de ändrat så att passen varvas”.

Miriam de Fine Licht tror att AT-läkarnas goda tillgång till handledning på sjukhuset har bidragit till topplaceringen. ”Jag har aldrig känt att jag behövt ta ett beslut som jag inte varit kapabel att ta”, säger hon.

”Det finns alltid någon att ringa och det är aldrig någon som blir arg när man ringer. Man känner sig uppskattad som AT-läkare här, som en viktig kugge i hjulet”, säger Olivia.

”Det har hänt ett par gånger att jag jobbat över på akuten. Ibland stannar man av eget intresse också.”

Både Olivia och Miriam hade praktik på Hög­landssjukhuset när de studerade läkarprogrammet på Linköpings Universitet. ”Jag blev så väl omhändertagen här både på praktiken och mitt första vikariat, så efter examen sökte jag enbart AT i Eksjö”, säger Olivia.

Höglandssjukhuset i Eksjö har drygt 200 vårdplatser och runt 110 000 invånare i upptagnings­området. Olivia Löfgren och Miriam de Fine Licht ser både för- och nackdelar med att göra AT i en liten stad: ”Beslutsvägarna är kortare än på stora sjukhus så det går snabbare. Sedan gör vi ofta saker tillsammans med hela AT-gänget, det är nog annorlunda jämfört med att göra AT på en större ort. Det negativa är att det är en del specialiteter som inte finns här som man inte får så mycket inblick i”, säger Olivia.

”Ibland kan jag sakna att träffa de riktigt svåra patienterna och vara där när de riktigt svåra operationerna görs, även om man som AT-läkare inte alltid kommer i kontakt med dem ändå”, säger Miriam.

En tredjedel funderar på att lämna
Under Almedalsveckan presenterade SYLF en rapport som tagits fram av konsultföretaget WSP som visade att nästan en tredjedel av Sveriges ­yngre läkare funderar på att lämna yrket för att arbeta i en annan sektor. Höglandssjukhuset hör till de fem sjukhus där lägst andel AT-läkare svarat att det är troligt att de kommer att byta sektor.

”Många har ju sådana funderingar på grund av ­arbetsbelastningen inom vården. Jag upplever att vi har bra bemanning och lagom arbetsbelastning här, och därför är det kanske färre som funderar på det”, säger Miriam.

Magnus Bodenäs är AT-chef på Höglands­sjukhuset i Eksjö och ser rekryteringen av AT-läkarna som en viktig investering inför framtiden. Han berättar: ”AT är vår viktigaste rekryteringsbas och ger oss våra framtida medarbetare, senast vi mätte såg vi att sjuttio procent stannar kvar även efter AT. Hela sjukhuset vet vilken viktig resurs AT-läkarna är.”

”Jag har svårt att se att jag hade blivit bättre rustad någon annanstans i Sverige.”

Han tror att förstaplaceringen först och främst beror på alla engagerade medarbetare i AT-organisationen. ”Jag har bara sett till så att maskineriet fungerar. Vi har många handledare som brinner för att göra AT så bra som möjligt, och då är det lätt att vara chef. Alla vill hjälpa till”, säger Magnus Bodenäs.

Han tror även att AT-läkarna känner att de blir lys­snade på. Han tillägger: ”Det viktigaste är att AT är patientsäker och då måste vi ta itu med saker som läkarna lyfter, det är viktigt ur allas perspektiv.”

43 procent av de svarande AT-läkarna i Eksjö har uppgett att det är mycket eller ganska vanligt att de arbetar utan att få ersättning, att jämföra med 51 procent som var genomsnittssiffran i landet. Det förvånar Magnus.

Så ska det inte vara! Det kanske beror på att AT-läkarna inte begär ersättning vid övertidsarbete på grund av osäkerhet om vilka regler som gäller eller för att de inte vill framstå som långsamma, men de ska självklart få ersättning för den tid de faktiskt arbetar. Arbetstidsavtalet för AT-läkarna skiljer sig inte jämfört med andra kollegors”, säger han.

Erik Ljunggren, esra.nu
Olivia Löfgren
Foto: Erik Ljunggren, esra.nu

”Man kan flexa max två timmar och därefter blir det övertid. Det har hänt ett par gånger att jag jobbat över på akuten. Ibland stannar man av eget intresse också”, säger Miriam de Fine Licht.
Den teoretiska utbildningen för AT-läkarna i Eksjö består av veckovisa föreläsningar på varje block, gemensam AT-utbildning en timme varje vecka samt regiongemensamma utbildningar fyra fasta veckor per år. AT-läkarna har även regelbundna reflektionsträffar tillsammans med den kull de började med. ”Alla utbildningsdelar känns väldigt riktade mot AT och ibland har vi gått igenom frågor på gamla AT-tentor”, säger Miriam de Fine Licht.

Miram har bara en månad kvar på sin AT och ska snart ska lägga 21 lärorika månader bakom sig. Nu känner hon sig förberedd inför framtida ST. ”Jag har svårt att se att jag hade blivit bättre rustad någon annanstans i Sverige. Men yrket är ju en pågående läroprocess”, säger hon.

Innan vi skiljs åt ställer jag en avslutande fråga till AT-läkarna:

Vad hade ni förändrat på er AT om ni hade haft helt fria händer?

”Ökat studiepotten. Vi har 10 000 kr per år men det är vanligt att ha 15 000 kr”, säger Miriam.

”Jag håller med, det hade varit bra om den ökade. En del kurser kostar mer och då täcks det inte”, fyller Olivia i.

FYRA SNABBA MED
HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ

• Höglandssjukhuset Eksjö har tar in 21 AT-läkare
per år, tio på vårterminen och elva på höstterminen.
• Sjukhuset blev i januari utsett till Sveriges näst
bästa mellanstora sjukhus i tidningen Dagens
Medicin.
• 2018 var genomsnittsväntetiden för att få AT i
Eksjö 6 månader.
• Medellönen för AT-läkarna på Höglandssjukhuset
är 32 800 kr i månaden.

Nike Halvardsson
Underläkare
Mer från Moderna Läkare