fbpx
Hoppa till innehåll

Ett år med BT

Bastjänstgöringen (BT) är i full gång och skall genomföras under minst sex månader till cirka ett år. Precis som med allt nytt finns många frågetecken. Bastjänst­göringens utformning ser olika ut i våra regioner.
Text: Anna Söderberg
Foto: Jenny Maurits
Maya Alaghi
Maya Alaghi, BT-läkare på SUS i Lund.
Reportage

Jag ringer från ett soligt Sommarstockholm till Maya Alaghi i Skåne. Maya jobbar sedan i höstas som BT-läkare på SUS i Lund. I region Skåne utförs BT, likt AT, under en egen anställningsform men möjlighet finns att integrera den i en ST. Maya såg en chans att skaffa sig mer erfarenhet och att få testa på olika områden under ett års tid som BT-läkare.

Maya vikarierade i ett och ett halvt år innan hon påbörjade sin bastjänstgöring, på en vårdcentral och på ortoped- och medicinklinikerna. I Mayas BT-grupp finns tolv läkare varav alla utom en har studerat utomlands. Alla med olika bakgrunder och erfarenheter. I Skåne är grundupplägget att BT utförs under ett år och omfattar tre månader akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex mån-ader primärvård. Hon kommer att kunna tillgodogöra sig BT-placeringarna i sin framtida ST.

”Vi har handledning och utbildning. Vi genomför många delmål som matchar ST-delmålen beroende på val av ST. Bland annat försäkringsmedicin och juridik.”

Maya berättar att de har haft möjlighet till löne-förhandling och lönesamtal. SYLF har drivit på för att BT-läkarnas löner ska motsvara lönen för legitimerade läkare i Sverige och jag frågar därför om lönen matchar de legitimerade kollegornas.

Bara under vårt år har det skett en stor utveckling och optimering

”Ja, ungefär. Min BT-grupp kommer från olika regioner i Sverige som ligger olika i lönenivåer. De som har jobbat längre innan har nått en högre lön och har sedan behövt gå ner i lön när de påbörjat BT. Men överlag ligger det på ungefär samma nivå.”

Hon har en positiv erfarenhet av en fristående bastjänstgöring. Hon upplever utvecklande praktisk erfarenhet och stor gemenskap med de andra BT-läkarna.

”Något jag också tycker har varit bra är att jag under min BT har fått mejl från andra BT-studieregioner som har frågat oss nuvarande BT-läkare om råd och synpunkter på vad de kan utveckla och till-föra och hur de ska göra det. Jag tycker också att det är bra att vi har regelbundna avstämningar där vi kan uttrycka våra åsikter. Bara under vårt år har det skett en stor utveckling och optimering.”

Hon upplever också att det är ett bra sätt för utlandsstudenter att komma in i Sveriges kliniska praxis.

“Vi har medarbetarsamtal och APT, ett forum där vi har kunnat uttrycka våra åsikter för vidare utveckling. Vi har också lokala handledare på plats som vi har avstämning med.”

Även om jag, liksom många färdigutbildade läkare, har en tydlig bild av vad jag vill specialisera mig inom, finns det många fördelar med att bredda kunskaperna under en strukturerad tjänstgöring. BT är nytt, frågorna är många. BT-läkarnas erfarenheter och tankar om utvecklingen behöver tas tillvara för att bastjänstgöringen ska bli så bra som möjligt. •

Mer från Moderna Läkare

Utbränd innan AT

Tema Dålig introduktion, otydlighet om vad som förväntas av en på jobbet och därtill press på att prestera för att få en bra referens till AT-ansökningen. Känns situationen igen? För Sofia ledde en kaosartad arbetssituation till utmattningssyndrom. Vi får ta del …

Läkare i kris och konflikt

Tema Kriser kommer i många skepnader. Moderna Läkare träffar Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård med erfarenhet av såväl civila som militära kriser i skarpt läge.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …

Ordförandeord #4 2022: Kvinna. Liv. Frihet.

Ledare Det känns väldigt tungt att skriva dessa rader. Orden känns så små. Handlingarna känns otillräckliga. Jag är fysiskt trygg där jag befinner mig, men inombords är det rena ”hela havet stormar”. I mitt hemland Iran protesterar kvinnor, flickor, män och …

Negativ forskningstrend kartlagd

Reportage Trots stort intresse för forskning går andelen forskande läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.

Tillsammans når vi framgång

Basfackligt Det finns många fördelar med att vara medlem i facket. Den främsta är förmodligen gemenskapen i fackförbundet när det blåser kallt på arbetsplatsen. Du kan som medlem få stöttning, vägledning och hjälp att reda ut oredan som drabbat dig.

Gaffelmottagning ger mer tid till handledning och reflektion för ST-läkare

Reportage Artikeln kommer ursprungligen från årets första nummer av tidningen Sjukhusläkaren. Mer tid för handledning och reflektion. Det lockade ST-läkaren Julia Carlsson till gaffelmottagningen på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningsmodellen för ST-läkare är ett mer effektivt sätt att komma in i …

När blir jag avslöjad?

Tema Under ett förtroligt lunchsamtal säger plötsligt min mycket pålästa och vetenskapligt orienterade kollega att hen i ärlighetens namn inte kan så mycket och mest går och väntar på att resten av kliniken ska inse det. Känner du igen dig? Moderna …

Klockan som tickar

Ledare Bristen på utbildningstjänster är en av SYLF:s högst prioriterade frågor. Vi jobbar stenhårt för att förbättra underläkares möjligheter att så snabbt som möjligt avancera från examen fram till specia­listbeviset.