Onkologiforskare mötte onkologiforskare
Onkologen Magnus Bäcklund arbetar och forskar till vardags på Södersjukhuset i Stockholm. Han var en av programmets första faddrar under våren 2019. Hans adept blev läkaren och onkologiforskaren Aiman Elmansuri från Libyen.

”Enligt min synvinkel är korrekt matchning mellan fadder och adept väsentlig”, säger Aiman Elmansuri. ”Jag tror att dela samma specialitetbakgrund underlättar kommunikationen och förbättrar harmonin – så var det i mitt fall med Magnus!”

Bilateralt utbyte
Magnus Bäcklund berättar att har delat med sig av både goda och dåliga erfarenheter. Han har också för sin adept försökt att förklara hur sjukvården fungerar. Men det har varit ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan honom och Aiman Elmansuri. ”Min ambitiöse adept säger att jag inspirerat honom, vilket gör mig stolt”, säger han och fortsätter: ”Jag har sagt till honom att han också har inspirerat mig.”

Genom programmet kunde jag se situationen på ett mer optimistiskt sätt och det gav mig kraft att fortsätta trots utmaningarna.

Utmaningar för utlandsutbildade
”Jag har kommit upp i en ålder och erfarenhet då jag gärna vill dela med mig av kunskap och erfarenheter och hjälpa yngre att utvecklas”, säger Magnus Bäcklund. Han fortsätter: ”Specifikt lockade Läkar­förbundets fadderprogram då jag gärna hjälper utländska läkare att lättare komma in i systemet. Jag har som tidigare chef inom avancerad hemsjukvård sett utmaningar för de med icke-EU läkar­utbildning.”
Magnus Bäcklund är noga med att påpeka att han inte är expert på området, men menar att Kunskapsprovet för utlandsutbildade läkare med examen utanför EU/ESS verkar vara en stoppkloss i processen. ”Det förefaller som om Kunskapsprovet är så omfattande och svårt att många svenskutbildade läkare inte skulle klara det”, säger han. ”Det är näst intill omöjligt att med enbart rätt meriter komma in på svensk arbetsmarknad”, fortsätter Magnus Bäcklund.

Fadderprogrammet gav hopp
Aiman Elmansuri menar att situationen för utlands­utbildade läkare är mycket svår. Han berättar att den extremt långa processen att få en svensk läkar­legitimation är frustrerande och utmattande. Själv kom han hit redan 2015 som postdoc och forskade då inom leverpatologi på Karolinska institutet. Nu bor han i Linköping, läser den kompletterande utbildningen för läkare med utländsk examen utanför EU/EES (KUL) och är ordförande för ILF, Internationella läkarföreningen, som kämpar för att hjälpa utländska läkare med examen utanför EU under läkarlegitimationsprocessen i Sverige.

Även Aiman ser stora problem med kunskapsprovet och kallar det till och med kliniskt irrelevant och i akut behov av reformering. ”Det finns dessutom inga kurser som specifikt förbereder läkarna för det prov som i nuläget endast 11–20 % får godkänt på”, lägger han till.

Aiman Elmanauri menar dock att fadderprogrammet är en av de saker som har fått honom att bli mer optimistisk kring en framtid som läkare i Sverige. ”Genom programmet kunde jag se situationen på ett mer optimistiskt sätt och det gav mig kraft att fortsätta trots utmaningarna”, berättar han.

Jag lärde mig mycket om hur hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige fungerar och dessutom en hel del och den svenska mentaliteten.

Programmet rullar på
Den första omgången av fadderprogrammet startade i januari 2019. Nu i september startade en andra omgång. I januari 2020 kommer den tredje omgången av programmet att starta.

Jeanette Reinbrand, Läkarförbundets ansvariga för fadderprogrammet, berättar att tanken med programmet är att fadder och adept under informella former kan diskutera hur det är att vara praktiserande läkare i Sverige.

”Fadder-adeptrelationen kan beskrivas som ett ömsesidigt utbyte, med adeptens möjligheter och framtid i fokus”, säger hon och fortsätter: ”I det långa loppet är syftet att programmet ska bidra till att utlandsutbildade snabbare kommer ut som läkare på arbetsmarknaden.”

Snart inte bara i storstan
För tillfället finns programmet endast i Stockholmsområdet, men Läkarförbundet har ambitionen att etablera programmet på fler orter i Sverige. Under hösten kommer lokalföreningar kontaktas för att undersöka intresset att starta lokala fadderprogram. Lokalföreningarna kommer att få hjälp och stöd med att starta programmet.

Frågar man Aiman Elmansuri skulle han varmt rekommendera andra utländska läkare att söka sig till fadderprogrammet. ”Jag lärde mig mycket om hur hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige fungerar och dessutom en hel del om den svenska mentaliteten”, avslutar han. •

Fakta
HUR GÖR MAN?

För att bli faddder
Fyll i en intresseanmälan på Läkarförbundets hemsida

För att bli adept
Fyll i en intresseanmälan på Läkarförbundets hemsida

Kan man bli fadder som underläkare?
Underläkare är varmt välkomna att ansöka. Det är önskvärt att man har läkarlegitimation, men även ansökningar från AT-läkare tas emot.

Laura Eklinder Björnström
Chefredaktör
Mer från Moderna Läkare