fbpx
Hoppa till innehåll

Gaffelmottagning ger mer tid till handledning och reflektion för ST-läkare

Artikeln kommer ursprungligen från årets första nummer av tidningen Sjukhusläkaren.

Mer tid för handledning och reflektion. Det lockade ST-läkaren Julia Carlsson till gaffelmottagningen på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningsmodellen för ST-läkare är ett mer effektivt sätt att komma in i rollen som onkolog under tryggare och mer patientsäkra former. Dessutom minskar den etiska stressen och frustrationen som många ST-läkare upp- lever, menar hon.
Text: Eva Nordin, reporter Sjukhusläkaren
Foto: ören Håkanlind
Reportage

Själva namnet gaffelmottagning bygger på idén om att patientmöten samt tid för handledning och reflektion ska varvas, likt en gaffel med luft mellan spetsarna. Konceptet går i korthet ut på att ge ST-läkare större möjligheter att gå in i läkarrollen på ett mer fullskaligt sätt, med stöd och handledning av seniora specialister.

Specialistens roll under gaffelmottagningen är att vara konsult och finnas till hands för vad som krävs under ST-läkarens patientmöte. Under gaffel-mottagningen har specialisten inga bokade patienter.

"Om det uppstår frågor eller osäkerhet kring beslut finns en specialistläkare i rummet intill som kan ge handledning i direkt anslutning till patientmötet. Oväntade saker sker och fördelen med att jobba så här är att jag kan få hjälp i stunden. När patienten lämnar besöksrummet är jag dessutom klar med patientärendet, eftersom frågor och funderingar kan besvaras på plats", säger Julia Carlsson.

Om det uppstår frågor eller osäkerhet kring beslut finns en specialistläkare i rummet intill som kan ge handledning i direkt anslutning till patientmötet

Hon är inne på sitt tredje år som ST-läkare i onkologi och har aldrig tvivlat på att det är rätt specialistutbildning som hon har valt. Att få möjlighet att bygga trygga och tillitsfulla relationer med patienter, som i många fall lever länge med sina cancersjukdomar, upplever hon som både meningsfullt utvecklande.

"Goda samtal och goda möten är grunden i läkarkonsten och det får vi träna mycket på inom onkologin. Dessutom är det en specialitet i ständig utveckling och som kommer att vara väldigt annorlunda när jag går i pension, jämfört med i dag."

"Vid mer traditionella mottagningar upplever många ST-läkare att det är stressfyllt att inte riktigt veta om de kan få stöd och handledning i svåra situationer. Arbetsbelastningen är hög och de seniora specialisterna är i regel själva upptagna med fullbokade mottagningar. Det kan skapa både frustration och rädsla inför svåra patientmöten", menar Julia.

Jag träffar fler patienter under en gaffelmottagning än vid den vanliga mottagningen

"Det är ett högt tempo och det är inte alltid enkelt att hitta luckor i schemat och be om hjälp hos en senior specialist med fulla mottagningar. Det är lätt att känna sig påträngande. Men med gaffelmottagningen känner jag mig trygg inför mottagningsbesöket. Vi får en bättre arbets- och lärandemiljö och i slutet av arbetsdagen har jag fått hjälp med viktiga frågor och kan även hinna med administrativa delar, det är väldigt skönt."

Gaffelmottagningen är schemalagd två dagar i veckan. Varje ST-läkare har sex patienter inbokade, tre på förmiddagen och tre på eftermiddagen.

Med mottagningsmodellen kan flera ST-läkare arbeta parallellt och ta emot, inte bara nybesök och okomplicerade fall, utan alla typer av patienter, oavsett sjukdomsbild.

"Det är ett effektivt arbetssätt, jag träffar fler pati-enter under en gaffelmottagning än vid den vanliga mottagningen. Jag får dessutom träffa mer komplicerade patienter med ibland svåra sjukdomsbilder. Det gör att jag får en mer gedigen träning i min kliniska roll. Det är ett väldigt bra sätt att lära sig och växa in i läkarrollen under trygga former, och jag får en verklig inblick i hur det är att jobba med prostatacancer." 

Vid svårare patientfall, exempelvis om patienten är i ett palliativt skede, kan mer tid ges.

"Vi får tid att gå tillbaka i journalen och diskutera frågor med handledaren. Vi får även möjlighet att lyfta svåra etiska frågor som kan handla om komplexa beslut kring att fortsätta eller avbryta en behandling. Den här typen av handledning är annars svår att hinna med i den traditionella kliniska vardagen."

Julia var till en början orolig över att patienterna skulle bli besvikna över att inte bli bokade på en specialist, men hittills har farhågorna inte besannats.

"Det står i kallelsen att två läkare kan vara med och att det är en gaffelmottagning de kommer till. Även om patienten inte direkt får träffa en specialist så står alltid en specialist bakom besluten. Patienterna tycks ändå känna att de blir väl omhändertagna och de får också i större utsträckning sitt återbesök i tid då gaffelmottagning visat sig korta köerna." •

Mer från Moderna Läkare

Utbränd innan AT

Tema Dålig introduktion, otydlighet om vad som förväntas av en på jobbet och därtill press på att prestera för att få en bra referens till AT-ansökningen. Känns situationen igen? För Sofia ledde en kaosartad arbetssituation till utmattningssyndrom. Vi får ta del …

Läkare i kris och konflikt

Tema Kriser kommer i många skepnader. Moderna Läkare träffar Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård med erfarenhet av såväl civila som militära kriser i skarpt läge.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …

Ordförandeord #4 2022: Kvinna. Liv. Frihet.

Ledare Det känns väldigt tungt att skriva dessa rader. Orden känns så små. Handlingarna känns otillräckliga. Jag är fysiskt trygg där jag befinner mig, men inombords är det rena ”hela havet stormar”. I mitt hemland Iran protesterar kvinnor, flickor, män och …

Negativ forskningstrend kartlagd

Reportage Trots stort intresse för forskning går andelen forskande läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.

Tillsammans når vi framgång

Basfackligt Det finns många fördelar med att vara medlem i facket. Den främsta är förmodligen gemenskapen i fackförbundet när det blåser kallt på arbetsplatsen. Du kan som medlem få stöttning, vägledning och hjälp att reda ut oredan som drabbat dig.

När blir jag avslöjad?

Tema Under ett förtroligt lunchsamtal säger plötsligt min mycket pålästa och vetenskapligt orienterade kollega att hen i ärlighetens namn inte kan så mycket och mest går och väntar på att resten av kliniken ska inse det. Känner du igen dig? Moderna …

Klockan som tickar

Ledare Bristen på utbildningstjänster är en av SYLF:s högst prioriterade frågor. Vi jobbar stenhårt för att förbättra underläkares möjligheter att så snabbt som möjligt avancera från examen fram till specia­listbeviset.