fbpx
Hoppa till innehåll

Hög lön – hög pension?

En dag kommer du att ta av dig namnskylten och när du hör arbetsplatsens ytterdörrar slå igen bakom dig går du mot en ledighet utan slut. Lockande, och skrämmande kanske. Pensionen är resultatet av alla slantar du lyckats spara ihop under arbetslivet. Men hur mycket blir det?
Text: Maria Valeur
Bild: Getty Images
Läkare som ser i kameran.
Tema

Vi börjar med det viktigaste först – grunderna. Din pension är uppdelad i tre delar. Den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ett eventuellt privat pensionssparande. Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten och beskeden kommer i det orangefärgade kuvertet. Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren efter överenskommelse i kollektivavtalet. Den tredje delen, det privata pensionssparandet sköter du på eget initiativ.

Den allmänna pensionen
Den allmänna pensionen blir för läkare ofta en mindre andel av pensionen men utgör basen för pensioner i Sverige. Den består av två delar, inkomstpension och premiepension. Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar (t.ex. sjukersättning, föräldrapenning), upp till ett maxtak på 7,5 inkomstbasbelopp (44 375 kr/mån, år 2022) till din allmänna pension. Den största delen, 16 procentenheter, går till inkomstpensionen. Resterande del, 2,5 procentenheter, går till premiepensionen. Premiepensionen sparas i fonder, du kan själv styra placeringen via Pensionsmyndighetens hemsida.

Vilket avtal du tillhör beror på när du är född och vilken arbetsgivare du har

Tjänstepensionen väger tungt
På grund av taket för insättningar till den allmänna pensionen blir tjänstepensionen ofta en mycket viktig del av läkares totala pension. Tjänstepensionen avtalas mellan fack och arbetsgivare. Om du arbetar hos en privat arbetsgivare eller ett bemanningsföretag är det viktigt att kontrollera om det finns ett tjänstepensionsavtal. 

Det finns flera olika avtal för tjänstepension som löper parallellt. Vilket avtal du tillhör beror på när du är född och vilken arbetsgivare du har. Detaljerad information om samtliga avtal finns på Läkarförbundets hemsida under ”Råd och stöd”. De flesta av SYLF:s medlemmar tillhör tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. Det gäller för dig som arbetar inom regionen och är född 1986 eller senare. 

Enligt AKAP-KL börjar du tjäna in pengar till pensionen från första anställningsdagen oavsett ålder. Din arbetsgivare gör kvartalsmässiga inbetalningar och kommer automatiskt att betala in ett belopp på 4,5 procent av din lön till tjänstepensionen. Om du tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp (44 375 kr/mån, år 2022) får du en högre procentsats av lönen avsatt till tjänstepensionen, motsvarande 30 % för den lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (upp till 30 inkomstbasbelopp, dvs drygt 177 000 kr/mån år 2022). För räkneexempel, se illustration ovan.

Att placera pensionen – och privat pensionssparande
Ett privat pensionssparande är helt frivilligt och kan startas när som helst. Hur man sparar pengarna finns det många lösningar på. Ett av de mest populära sätten att pensionsspara privat är att avsätta en summa pengar varje månad och som investeras i indexfonder med låg avgift. Avgiften för förvaltningen av pengarna är extra intressant eftersom höga avgifter äter upp en stor andel av pengarna över tid. Det är därför bra att ha avgiften i åtanke om du gör aktiva val i hur du placerar både premiepensionen (del av den allmänna pensionen) och om du gör aktiva val för placering av din tjänstepension.

Privat pensionssparande är helt frivilligt och kan startas när som helst

Löneväxla – ett sätt att utöka tjänstepensionen
Löneväxling är lönsamt för dig som tjänar över 8,07 inkomstbasbelopp (47 747 kr/mån, 2022). Vid lägre inkomst kan det få negativa konsekvenser för din socialförsäkring. Löneväxling innebär att du efter överenskommelse med arbetsgivaren kan tacka nej till en del av din lön och istället spara den till tjänstepensionen, vilket brukar vara en fördelaktig affär. Löneväxlingen sker före skatt (bruttolön) och oftast får du också ordinarie tjänstepension på hela bruttolönen. Arbetsgivaren brukar lägga på 5–7 procent extra på det belopp som löneväxlas eftersom de inte behöver betala arbetsgivaravgifter för beloppet. Pengarna beskattas så småningom när du tar ut dem som pension. 

Kompensera pensionen för den i relationen som tjänar mindre eller arbetar deltid

Pension för föräldrar
Föräldraledighet: Som anställd i regionen betalar arbetsgivaren in full tjänstepension även om du är helt eller delvis föräldraledig, fram till att barnet fyller åtta år. Detta gäller oavsett när du själv är född. Däremot kompenseras inte inbetalningarna till din allmänna pension, som alltså påverkas om du arbetar mindre. Ovanstående gäller även VAB.

Som statligt anställd eller privatanställd med tjänstepension gäller olika regler, men de flesta arbetsgivare betalar in full tjänstepension minst fram till barnets ettårsdag trots föräldraledighet.

Barnårsrätt: Den förälder som tjänar minst får automatiskt extra pensionsavsättning till den allmänna pensionen under barnets fyra första år. Hur stor avsättningen blir beror på flera regler, men ingen avsättning görs om den med lägst inkomst tjänar över 8,07 inkomstbasbelopp (47 747 kr/mån, 2022).

Jämställd pension: Kompensera pensionen för den i relationen som tjänar mindre eller arbetar deltid. Följande förslag är saker du kan göra för en mer jämställd pension:

- De som är gifta kan föra över premiepensionen till den partner som tjänar minst. Görs enkelt via pensionsmyndigheten.se.

- Den som tjänar mer kan sätta in pengar på den andras privata pensionssparande. Om ni är gifta tänk på att det sparandet bör skrivas som enskild egendom i ett äktenskapsförord så att det inte delas igen vid en eventuell skilsmässa.

Framtidens pension
Försök göra kloka pensionsval utifrån din egen situation, men låt det inte styra ditt liv. Du behöver må bra här och nu, framför allt om du ska orka ett helt arbetsliv. •


Några lästips! 

slf.se/rad-och-stod/pension Allt om läkares pensionsavtal.

minpension.se Beräkna din pension i kronor, simulera framtida löneförändringar.

konsumenternas.se Bättre sparande på fem minuter.

pensionsmyndigheten.se Förstå din pension.

Mer från Moderna Läkare

Ekonomi och medicin i vågskålarna

Tema Vad minns du av dina DALY:s och QALY:s? Hälsoekonomi kan lätt bli abstrakt, men handlar i grund och botten om att fördela samhällets resurser så att pengarna används där de får störst effekt. Sofie Larsson, hälsoekonom på Folkhälso­myndigheten (FHM), reder ut begreppen.

Ordförandeord #1 2022

Fackligt Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det var såklart svårt, …

Vad står egentligen i kollektivavtalet?

Basfackligt Sommaren närmar sig och för många innebär det att man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kontrakt och hur fungerar det med våra arbetstider?

Uppskattad checklista för underläkare

Lokalfackligt SYLF Skaraborg har under flera år fokuserat på att förbättra villkor och arbetsmiljö för de underläkare som vikarierar före AT. I fjol utvecklades en checklista för nyanställda som snabbt fått spridning runt om i landet.

Från AT-läkare till affärs­utvecklare

Tema Moderna Läkare har träffat läkaren Lovisa Backemar, affärsutvecklare på Capio. Hon berättar om vad som fick henne att lämna den kliniska vardagen, varför hon älskar utvecklingsarbete och hur hon tror att vården kommer förändras i framtiden.

BT – bastjänstgöring – en hjärtefråga

Basfackligt Camilla Ringström Lindh är andre vice ordförande i SYLF och ST-läkare i internmedicin och akutsjukvård på Capio S:t Görans sjukhus. I vår inleder hon arbetet med SYLF:s nya BT-arbetsgrupp.

Prioritera din ingångslön!

Ledare Reallönen för underläkare har sänkts under många års tid. Många tycker att Läkarförbundet behöver göra mer i denna fråga. Den årliga lönerevisionen förhandlas fackligt men den styrs mycket av det så kallade industrimärket. Därmed är det svårt att få till …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …