fbpx
Hoppa till innehåll

Jag kan inte sitta stilla när jag stöter på orättvisor

Ideellt arbete gör en inte rik på pengar, men kan göra en rik på erfarenheter. Gunilla Kleiverda har kombinerat kliniskt arbete med frivilligt engagemang i hjälporganisa­tionen Women on waves – vilket hon tror har gjort henne till en bättre läkare.
Text: Nike Halvardsson
Foto: Women on waves
Tema

Den ideella organisationen Women on waves grundades i Nederländerna 1999 med huvud­syftet att motverka osäkra aborter. 

Grundidén, som också förklarar organisationens namn, var att de skulle erbjuda abortvård på ett fartyg utanför kusterna till länder med strikta abortlagar. När segelbåten som de använder sig av befinner sig på internationellt vatten, kan aborter nämligen utföras av nederländsk vårdpersonal utan att några lagbrott begås. 

Organisationen ägnar sig också mycket åt opinions­skapande verksamhet. 

Gunilla Kleiverda, nederländsk specialist i gynekologi och obstetrik, har varit med från starten och på nära håll beskådat organisationens utveckling. 

"Vi har ju hjälpt kvinnor på det sätt vi ursprungligen tänkte, med att möjliggöra för dem att genomgå säkra aborter. Men med det tillvägagångssättet kan vi bara hjälpa ett fåtal. Vi insåg snabbt att vi också gjorde skillnad genom all publicitet vi fick när vi kom med segelbåten", säger hon. 

I vissa länder har det blivit väldigt stor uppståndelse när Women of waves anlänt. När organi­sationen seglade till Portugal 2004 nekades de 

tillträde till portugisiskt vatten och möttes av två krigsfartyg utskickade av Portugals försvarsminister. 

"Men ju mer motstånd vi har stött på, desto mer diskussioner har väckts. Resan till Portugal innebar att vi fick jättemycket medieutrymme och kunde hjälpa kvinnor på så sätt. Vår grundare Rebecca fick sitta i en TV-soffa och berätta om hur man kunde göra en farmakologisk abort på egen hand genom receptfria preparat", säger Gunilla. 

Organisationens besök skapade stor debatt inom landet och några år senare, 2007, legaliserades abort i Portugal fram till tionde graviditetsveckan. 

"Det var såklart många faktorer som spelade in, men jag tror verkligen att vårt arbete bidrog en del till lagförändringen", säger hon. 

Gunilla Kleiverda arbetar kliniskt som gynekolog i Nederländerna.

Women of waves har haft uppseendeväckande och innovativa kampanjer runt om i hela världen, men främst i Europa och Sydamerika. De senaste åren har de exempelvis haft kampanjer där de har transporterat abortpiller till kvinnor med drönare och robotar. Eftersom drönarna och robotarna navigerats från länder där abort är tillåtet, har de kunnat kringgå lagarna. 

"Vi är väldigt bra på att skapa oväsen. Och oväsen och protester leder till diskussion, vilket kan leda till förändring", säger hon.

Eftersom det finns starka motståndare mot abort har det förekommit en del hot mot organisationen och dess arbete. 

"Jag har tillbringat mycket tid på polisstationer, men jag har aldrig blivit dödshotad. Vi är noga med säkerheten, men det finns alltid en viss risk med att utföra sådant här arbete. Det finns ju länder där abortläkare har blivit skjutna på öppen gata", säger hon.

Gällande framtiden för aborträttigheter tror hon att kvinnor kommer att få bättre möjligheter att utföra abort på egen hand, oavsett hur de politiska vindarna blåser. 

"I vissa länder har det ju blivit bättre, i andra har det blivit sämre. Jag tror att det som kommer att hända i framtiden är att kvinnor kommer att få större möj­ligheter att göra medicinska aborter på egen hand. Kvinnor kommer att bli mindre beroende av läkare."

Gunilla Kleiverda är övertygad om att hennes arbete inom Women of waves utvecklat henne som klinisk läkare. 

"Jag har verkligen inspirerats av den autonomi jag sett bland alla kvinnor, och låtit det prägla mitt kliniska arbete. Jag tror att det gjort att mitt bete­ende har blivit mer patientcentrerat."

"Det ideella arbetet har dessutom gett mig så mycket energi, jag jobbade heltid fram till förra året och jag tror att det bidragit till att jag orkat det", tillägger hon. 

Hon tror även att hennes kliniska gärning kan ha haft en påverkan på hennes ideella arbete. 

"Eftersom jag är en respekterad gynekolog tror jag att jag kan ha bidragit till att vi har fått godkännanden från myndigheterna när det behövts."

Om man vill följa i Gunillas fotspår och engagera sig ideellt tycker hon att man ska låta passionen styra ens val. 

"Nästan alla frågor berör vårt yrke på något sätt. Man kan engagera sig i naturvård, läkemedels­industrin, i politiska partier eller i flyktingfrågan. Det finns alltid en koppling till hälso- och sjuk­vården, och vi som läkare kan använda våra yrkesroller till att påverka politiken."

Slutligen, vad är du mest stolt över med ditt engagemang? "Att vi lagt makten i kvinnornas händer." •

Mer från Moderna Läkare

Anmäld till IVO!

Basfackligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal. Läkare kan bli anmälda av bland annat patienter och närstående som känner sig felaktigt bemötta i vården.

Lär känna styrelsen!

Tema Under fullmäktigemötet i april valde SYLF en ny styrelse. Vilka är de och vad vill de vara med att påverka under det kommande året? Vi tar oss en närmare titt!

Kommunikation skapar trygghet för barn och föräldrar

Reportage Hur kan primärvården stödja barn som har en sjuk förälder? Den frågeställningen är utgångspunkten för Charlotte Oja, specialist i allmänmedicin och forskare vid Karolinska institutet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som föreläser för AT- och ST-läkare i landet .

Unga läkares arbetsvillkor huvudfokus i högaktuell roman

Reportage I romanen “Välj mig” följer läsaren AT-läkaren Mathildes start på karriären. Moderna Läkare möter författaren bakom boken, Sofia Rönnow Pessah, som chockades av underläkares dåliga arbetsvillkor under tiden då hon arbetade med boken.

Ordförandeord #1 2022

Fackligt Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det var såklart svårt, …

Vad står egentligen i kollektivavtalet?

Basfackligt Sommaren närmar sig och för många innebär det att man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kontrakt och hur fungerar det med våra arbetstider?

Uppskattad checklista för underläkare

Lokalfackligt SYLF Skaraborg har under flera år fokuserat på att förbättra villkor och arbetsmiljö för de underläkare som vikarierar före AT. I fjol utvecklades en checklista för nyanställda som snabbt fått spridning runt om i landet.