Mentorprogrammet inom kärlkirurgi för yngre kollegor är ett utbildningsprojekt som startade år 2017 på initiativ av Svensk förening för kärlkirurgi (SSVS). Sedan maj 2015 är kärlkirurgi en egen basspecialitet. Det krävs alltså inte längre att man blir allmänkirurg i botten. Alla som blivit legitimerade läkare efter 1 maj 2015 går under den nya specialistutbildningen. Mentorsprogrammet riktar sig framför allt till läkarstudenter sista terminen eller AT-läkare/underläkare, och har som mål­sättning att öka intresset för kärlkirurgi på ett tidigt stadium.

Min mentor tog sig verkligen an mentorskapet fullt ut.

Varje år delar SSVS ut stipendium för deltagande i mentorprogrammet, i år fick 16 styc­ken adepter chansen. De antagna får möjlighet att under ett år följa arbetet på en kärlkirurgisk klinik samt få en mentor tilldelad sig. De får på så sätt en inblick i verksamheten, berikar sina möjligheter till att välja framtida specialitet och får en värdefull merit att ta med sig inför framtida ansökningar. Moderna Läkare har träffat Karolina Nyberger, före detta AT-läkare Region Kalmar Län, som berättar om sitt år inom mentorprogrammet.

Hur väcktes ditt intresse för kärlkirurgi?
Innan jag började studera vid läkarprogrammet i Lund gjorde jag värnplikten där jag tjänstgjorde som militärtolk i Afghanistan. Jag tror att det var min bakgrund inom försvaret, och mitt globala enga­gemang, som fick mig att börja fundera på en läkarkarriär inom trauma- eller kärlkirurgi. Intres­set förstärktes ytterligare under min allmäntjänstgöring då jag fick arbeta jämsides med duktiga och inspirerande kirurger. Vi fick under allmän­tjänst­göringen även ta del av föreläsningar, och det var särskilt en föreläsning om ett kärlkirurgiskt samar­bete mellan kirurgiska kliniken i Kalmar och sjukhuset Black Lion i Addis Abeba i Etiopien som gjorde mig än mer nyfiken på just kärlkirurgi. Jag valde då, för att få en ökad inblick i en kärlkirurgs arbete, att ansöka till mentorprogrammet inom kärlkirurgi för yngre kollegor.

Vad har du lärt dig?
Deltagandet i mentorprogrammet har varit otroligt lärorikt och utvecklande. Under min allmäntjänstgöring har jag fått möjlighet att få assistera på kärlkirurgiska ingrepp, öppna såväl som endovaskulära operationer, vara med på mottagning och nattjourspass. Jag har även fått delta på konferenser, journal clubs och utbildningar inom kärl­kirurgisk teknik. Framför allt har jag fått en mentor att diskutera framtida specialisering och forskningsmöjligheter med.

Vad har det betytt att få en mentor?
Inom ramen för programmet fick vi varsin mentor som skulle befinna sig i närheten av oss rent geografiskt. Det innebar att jag fick en mentor i Kalmar. Under åtminstone en dag i månaden under min allmäntjänstgöring fick jag möjlighet att gå bredvid och se hur vardagen för en kärlkirurg ser ut. Min mentor tog sig verkligen an mentorskapet fullt ut och förutom all kunskap och färdigheter som lärdes ut fick jag också framtida karriärråd och nya dörrar öppnades för mig.

Deltagandet i mentorprogrammet har varit otroligt lärorikt och utvecklande.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
För tillfället arbetar jag som legitimerad läkare vid kirurgakuten på Danderyds sjukhus. I framtiden hoppas jag få möjlighet att lära mig ännu mer om kärl- och traumakirurgi. Jag är fortfarande kluven kring om jag först vill bli allmänkirurg i botten eller inte. Oavsett så ser jag ljust på framtiden. Jag är extremt tacksam till de personer som möjliggjort att jag fått gå mentorprogrammet inom kärlkirurgi för yngre kollegor och de lärdomar jag fått tack vare detta. •

Elisabeth Karlsson
underläkare
Mer från Moderna Läkare