Glenn Regehr som vinner priset i medicinsk pedagogik i år sällar sig till raden av kanadensiska forskare som tidigare fått utmärkelsen. I Kanada har den medicinska pedagogiken både hög status och starkt internationellt rykte, något som möjliggjorts bland annat genom en nationell ekonomisk satsning på området.

I gott sällskap
Pristagaren Glenn Regehrs bakgrund är kognitiv psykologi. Inriktningen mot medicinsk pedagogik kom av en lyckosam slump då hans handledare vid MacMaster University samarbetade med läkarutbildningen tvärs över gatan. Där fanns professor Geoffrey Norman, pristagare 2008, och Glenn blev hans assistent. Ett år in på doktorandstudierna ringde en kirurg som ville skapa en pedagogisk forskargrupp i Toronto. Väl där mötte han Richard Rezniek och Brian Hodges, vilka båda också fått KI:s pris.

Glenn Regehr betonar vikten av gränsöver­skridande lärande inom sjukvården:
”I vården finns multiprofessionella team där man kan se väldigt olika på de problem som ska lösas, och att kunna hantera dessa skiftande perspektiv har först nu blivit erkänt som en viktig kompetens”, förklarar Glenn Regehr.

I Kanada har den medicinska pedagogiken både hög status och starkt inter­nationellt rykte.

Drivkraft för lärande
En anledning till att Glenn Regehr får priset är att hans arbete bidragit stort till en bredare akademisk förståelse för medicinsk pedagogik. Hans forskning har bland annat undersökt hur individers mål, personliga övertygelser och värderingar påverkar lärandet. Dessa faktorer skapar inte minst utmaningar för de idealiserade bilder som ofta finns om vårdutbildningarnas läroplaner.

Pedagogik berör oss alla
Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik är ett internationellt pris på 50 000 EUR till framstående forskare inom området. Priset möj­lig­görs genom Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse, bildad 2001. De menade att medicinsk pedagogik ofta ses som ett udda ämne som bara berör lärare och studenter, men egentligen är något som berör oss alla. •

Mer från Moderna Läkare