Lorelei Lingard, professor vid Schulich School of Medicine & Dentistry vid Western University, Kanada, är årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk forskning.

Professor Lingard har i mer än 20 år studerat hur sjukvårdsteam fungerar – både när det gäller att ge vård och under klinisk utbildning. Hon har studerat teammedlemmar – både erfarna och nybörjare – i allt från operationssalar till rehabiliteringssjukhus och medicinavdelningar inom den slutna vården.

”Min ingångspunkt är alltid språket. Jag är intresserad av hur sjukvårdsteam kommunicerar, samarbetar och lär sig. Vad möjliggör språk i ett team, och vad begränsar det? Språket har många aspekter som är kritiska för medicinsk utbildning och en säker vård”, säger professor Lingard.

Professor Sari Ponzer, ordförande i priskommittén, tillägger: ”Professor Lingard har starkt bidragit till att öka förståelsen av hur vårdteam interagerar. Hennes forskning har varit en betydelsefull drivkraft för att förändra den medicinska utbildningens syn på teamwork och har lett fram till nya kliniska rutiner och ökad patientsäkerhet.”

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik är ett internationellt pris som syftar till att främja högkvalitativ forskning för att förbättra medicinsk undervisning och utbildning. Priset möjliggörs av finansiellt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse och delas ut vartannat år.

account_circle
Anna Lagerkvist
Mer från Moderna Läkare
Reportage

Facebookgrupp med fokus på vad som gör dig frisk

Salutogenes, latin för hälsans ursprung, är ett begrepp som genomsyrar det mesta som Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson tar sig för. De är grundarna av facebook-gruppen Vem tar hand om doktorn? som växt explosionsartat senaste året. Vad gör att nästan 6000 kollegor valt att ansluta sig till gruppen? Moderna läkare har träffat Jill och Maria för att prata om att som läkare vända blicken mot det friska hos människan.