fbpx
Hoppa till innehåll

Klockan som tickar

Text: SYLF:s styrelse genom Julia Borg
Foto: Gabriel Liljevall
SYLFS Styrelse augusti 2022.
SYLFS Styrelse augusti 2022. Foto: Gabriel Liljevall.
Ledare

Bristen på utbildningstjänster är en av SYLF:s högst prioriterade frågor. Vi jobbar stenhårt för att förbättra underläkares möjligheter att så snabbt som möjligt avancera från examen fram till specia­listbeviset. 

För den enskilda underläkaren är fördelarna med snabbt avancemang solklara: trygg anställning, formaliserade krav på utbildning och handledning genom hela underläkarperioden. Lägg därtill fakt­umet att livslönen blir högre ju raskare vägen till specialist är. Men det är inte bara underläkaren själv som har att vinna på att snabbt bli klar. Samhället riskerar att drabbas av ett kompetensglapp inom läkarkåren. Ska specialistläkarbristen åtgärdas börjar det bli bråttom!

Samhället riskerar att drabbas av ett kompetensglapp inom läkarkåren.

Sjukvårdens kompetensbehov kartläggs årligen av Socialstyrelsen och publiceras som ett nationellt planeringsstöd. Samtliga regioner rapporterade under 2021 att de hade brist på specialistutbildade läkare. Som kontrast ska nämnas att enbart två regioner, Region Västernorrland och Region Kalmar län, uppger sig ha brist på läkare utan specialistkompetens och endast Region Jönköping rapporterar ett överskott. 

Vidare kan vi, i Socialstyrelsens kartläggning av tillgång och efterfrågan på legitimerad vårdpersonal från 2022, läsa att 15 regioner uppger att det råder obalans i tillgången på specialistläkare på grund av pensionsavgångar. Tittar man därtill närmare på åldersfördelningen av läkare så visar de senaste siffrorna från 2019 att 30 % av läkarkåren var 55 år eller äldre.

Vi har med andra ord stora pensionsavgångar framför oss utan att regionerna tar höjd för det i dimensioneringen av utbildningstjänsterna. För varje år som går blir det svårare att genomföra den nödvändiga utökningen av antalet utbildningstjänster. Idag styr regionerna helt och hållet själva över sin kompetensförsörjning. De har all makt och möjlighet att tillsätta så många utbildningstjänster som de behöver för att skjuta balansen vidare i kompetensförsörjningskedjan: från god tillgång på legitimerade läkare utan specialistutbildning till god tillgång på specialistläkare. 

Vi ställer oss nu frågan hur länge regionerna ska få fortsätta att misslyckas med kompetensförsörjningen? Med specialistläkarbrist i samtliga regioner är det tydligt att problemet är nationellt. För att säkra tillgången till vård även i framtiden är det hög tid att låta staten överta ansvaret för dimen­sioneringen av utbildningstjänsterna. Sveriges befolkningsutveckling och den medicinska utveck­lingen kommer att kräva fler kompetenta medarbetare, inte färre.  •

Mer från Moderna Läkare

Utbränd innan AT

Tema Dålig introduktion, otydlighet om vad som förväntas av en på jobbet och därtill press på att prestera för att få en bra referens till AT-ansökningen. Känns situationen igen? För Sofia ledde en kaosartad arbetssituation till utmattningssyndrom. Vi får ta del …

Läkare i kris och konflikt

Tema Kriser kommer i många skepnader. Moderna Läkare träffar Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård med erfarenhet av såväl civila som militära kriser i skarpt läge.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …

Ordförandeord #4 2022: Kvinna. Liv. Frihet.

Ledare Det känns väldigt tungt att skriva dessa rader. Orden känns så små. Handlingarna känns otillräckliga. Jag är fysiskt trygg där jag befinner mig, men inombords är det rena ”hela havet stormar”. I mitt hemland Iran protesterar kvinnor, flickor, män och …

Negativ forskningstrend kartlagd

Reportage Trots stort intresse för forskning går andelen forskande läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.

Tillsammans når vi framgång

Basfackligt Det finns många fördelar med att vara medlem i facket. Den främsta är förmodligen gemenskapen i fackförbundet när det blåser kallt på arbetsplatsen. Du kan som medlem få stöttning, vägledning och hjälp att reda ut oredan som drabbat dig.

Gaffelmottagning ger mer tid till handledning och reflektion för ST-läkare

Reportage Artikeln kommer ursprungligen från årets första nummer av tidningen Sjukhusläkaren. Mer tid för handledning och reflektion. Det lockade ST-läkaren Julia Carlsson till gaffelmottagningen på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningsmodellen för ST-läkare är ett mer effektivt sätt att komma in i …

När blir jag avslöjad?

Tema Under ett förtroligt lunchsamtal säger plötsligt min mycket pålästa och vetenskapligt orienterade kollega att hen i ärlighetens namn inte kan så mycket och mest går och väntar på att resten av kliniken ska inse det. Känner du igen dig? Moderna …