Jag har klagat en hel del på sjukvården genom åren. Jag tycker att Nya Karolinska verkar kosta mer än det smakar och att en del av pengarna skulle göra mer nytta i primärvården, äldrevården och psykiatrin. Jag tycker att det alltid borde finnas arbetskläder i min storlek, och jag borde få bättre ersättning när jag har nattjour. Framför allt tycker jag att sjukvården borde sätta mer värde på patienters erfarenheter och behov av insyn och självbestämmande. Men jag har inte bara klagat, jag har också engagerat mig i SYLF, genomfört förbättringsarbeten och engagerat mig i landstinget. Liksom många andra underläkare har jag gjort mitt bästa för att vara en ledare och förebild. Men en sak har jag dröjt med, nämligen att ta det formella ansvaret att vara chef.  

Som läkare har vi mycket utbildning och träning i ledarskap. Vi har utbildning i gruppdynamik och har tränat multiprofessionellt samarbete i akuta situationer. Vi har gett svåra besked och lett ronder. Vi har assisterat på operation och tillbringat timmar i telefon för att baxa patienter rätt i systemet. Men för att bli en bra chef krävs också kunskaper om sjukvårdens organisation och styrning, och i stort sett allt vi kan om det har vi lärt oss på egen hand. Sällan har väl någon försökt förklara hur landstingets budget fördelas, hur verksamhetens kvalitet kan följas upp eller varför det är viktigt att dokumentera vårt arbetssätt. Och ärligt talat, om ingen annan verkar tycka att det är viktigt så är det lätt att tappa sugen.  

Internationella jämförelser visar att andelen chefer som är läkare har minskat i Skandinavien, och en förklaring är att en allt större andel av läkarkåren är underläkare. De flesta av oss har jobbat i tio år i vården innan vi blir specialister, och ytterligare några år innan vi uppmuntras att bli chefer. Dels beror det på flaskhalsen till AT, men också att vi är föräldralediga eller jobbar deltid i allt större utsträckning. En annan förklaring är att viljan att bli chef har minskat bland läkare jämfört med andra yrkesgrupper i vården. Undersökningar som SYLF och Sveriges Läkarförbund Student genomfört visar att läkarstudenter gärna vill bli chefer, men att den viljan minskar mer och mer ju längre de jobbat i vården. Den trenden har dessutom förstärkts på senare år.  

SYLF arbetar för att det ska bli mer attraktivt för en läkare att bli chef, och att underläkare ska få möjlighet att ha chefsuppdrag. Vi ställer krav på att läkarutbildningen ska ge mer kunskap om sjukvårdens organisation och att det ska inrättas fler ledarskapsprogram för AT- och ST-läkare. Som medlem i SYLF bidrar du till att lägga kraft bakom våra krav på bättre förutsättningar för underläkare att ta ett chefsuppdrag. Vill du inte själv bli chef, så kom ihåg att stötta de kollegor som vill och hjälp till att sprida budskapet att det går utmärkt att vara underläkare och chef! 

 

Björn Hansell
Andra vice ordförande
Mer från Moderna Läkare