fbpx
Hoppa till innehåll

Läkare – inom industrin

Text: Rofida Ghazvinian, ledamot SYLF
Basfackligt

De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt nya karriärmöjligheter. Som läkare kan du bidra med kunskaper inom många nya områden. Denna text sammanfattar allmän information om anställning, löner och förmåner för läkare inom just industrin. 

Ansökningsprocessen till de olika företagen skiljer sig åt. Vanligen använder sig företag inom industrin av rekryteringsfirmor för att rekrytera medarbetare. Det finns krav på formell kompetens, där många arbetsgivare inom industrin önskar läkare med specialistkompetens och i många fall även forskningserfarenhet i form av avlagd doktorsexamen. Under rekryteringsprocessen bedöms även social kompetens och personlighet för att avgöra hur personen kommer att fungera i gruppen på arbetsplatsen. Rekryteringsprocessen kan vara flera intervju- och bedömningsrundor, där man genomgår formella tester och utvärderingar. Ofta premieras god samarbetsförmåga och flexibilitet. Yrkesgrupperna i de team som man förväntas arbeta i kan skilja sig från hur vardagen ser ut inom sjukvården, ofta består ens närmsta medarbetare av exempelvis ekonomer, jurister och farmaceuter.

Många företag tillämpar sex månaders prov-anställning när du är ny på din tjänst – om båda parter är nöjda går tjänsten över i en  tillsvidare-anställning. Som läkare anställs man ofta som medical advisor, vilket framförallt innebär kontors-arbete med möten och resor. Befordran till medical manager kan ske efter ett par års arbete, tjänsten innebär oftast bredare medicinskt ansvarsområde och chefsansvar. 

Lönerna varierar beroende på företag, uppskatt-ningsvis ligger månadslönen mellan 80 000 kr och 125 000 kr (2021). Övertid bortförhandlas vanligen. Arbetet ger oftast större flexibilitet än vad en anställning som kliniskt verksam läkare erbjuder. Företag inom industrin har ibland ekonomiskt utrymme att erbjuda sina anställda olika förmåner och bonusar, där det mesta är individuellt förhandlat och varierar från företag till företag. Det är även vanligt att kunna förhandla sig till extra semesterdagar.


IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, är den arbetsgivarförening som företräder svenska och utlandsägda industri-företag. De har nio olika avtal med företagen. I-avtalet är det som rör läkemedel och bioteknik. Medlemmar i arbetsgivarföreningen är anslutna till de kollektivavtal som IKEM har slutit med de fackliga organisationerna. 

Inom Sveriges Läkarförbund är Industri-läkarföreningen yrkesförening för läkare som arbetar inom industrin. Idag är ca 130 läkare kopplade till föreningen. Industri-läkarföreningen bevakar löner, anordnar medlemsmöten för att sprida kunskap och stöttar nyanställda inom industrin. Industri-läkarföreningen arbetar också med att besvara relevanta remisser från myndigheter och departement och påverkar därmed svensk sjukvårdspolitik.

Mer från Moderna Läkare

Satsa på ledarskaps-ST!

Ledare Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

Fackligt SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att …

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …