fbpx
Hoppa till innehåll

Läkare – inom industrin

Text: Rofida Ghazvinian, ledamot SYLF
Basfackligt

De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt nya karriärmöjligheter. Som läkare kan du bidra med kunskaper inom många nya områden. Denna text sammanfattar allmän information om anställning, löner och förmåner för läkare inom just industrin. 

Ansökningsprocessen till de olika företagen skiljer sig åt. Vanligen använder sig företag inom industrin av rekryteringsfirmor för att rekrytera medarbetare. Det finns krav på formell kompetens, där många arbetsgivare inom industrin önskar läkare med specialistkompetens och i många fall även forskningserfarenhet i form av avlagd doktorsexamen. Under rekryteringsprocessen bedöms även social kompetens och personlighet för att avgöra hur personen kommer att fungera i gruppen på arbetsplatsen. Rekryteringsprocessen kan vara flera intervju- och bedömningsrundor, där man genomgår formella tester och utvärderingar. Ofta premieras god samarbetsförmåga och flexibilitet. Yrkesgrupperna i de team som man förväntas arbeta i kan skilja sig från hur vardagen ser ut inom sjukvården, ofta består ens närmsta medarbetare av exempelvis ekonomer, jurister och farmaceuter.

Många företag tillämpar sex månaders prov-anställning när du är ny på din tjänst – om båda parter är nöjda går tjänsten över i en  tillsvidare-anställning. Som läkare anställs man ofta som medical advisor, vilket framförallt innebär kontors-arbete med möten och resor. Befordran till medical manager kan ske efter ett par års arbete, tjänsten innebär oftast bredare medicinskt ansvarsområde och chefsansvar. 

Lönerna varierar beroende på företag, uppskatt-ningsvis ligger månadslönen mellan 80 000 kr och 125 000 kr (2021). Övertid bortförhandlas vanligen. Arbetet ger oftast större flexibilitet än vad en anställning som kliniskt verksam läkare erbjuder. Företag inom industrin har ibland ekonomiskt utrymme att erbjuda sina anställda olika förmåner och bonusar, där det mesta är individuellt förhandlat och varierar från företag till företag. Det är även vanligt att kunna förhandla sig till extra semesterdagar.


IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, är den arbetsgivarförening som företräder svenska och utlandsägda industri-företag. De har nio olika avtal med företagen. I-avtalet är det som rör läkemedel och bioteknik. Medlemmar i arbetsgivarföreningen är anslutna till de kollektivavtal som IKEM har slutit med de fackliga organisationerna. 

Inom Sveriges Läkarförbund är Industri-läkarföreningen yrkesförening för läkare som arbetar inom industrin. Idag är ca 130 läkare kopplade till föreningen. Industri-läkarföreningen bevakar löner, anordnar medlemsmöten för att sprida kunskap och stöttar nyanställda inom industrin. Industri-läkarföreningen arbetar också med att besvara relevanta remisser från myndigheter och departement och påverkar därmed svensk sjukvårdspolitik.

Mer från Moderna Läkare

Jag kan inte sitta stilla när jag stöter på orättvisor

Tema Ideellt arbete gör en inte rik på pengar, men kan göra en rik på erfarenheter. Gunilla Kleiverda har kombinerat kliniskt arbete med frivilligt engagemang i hjälporganisa­tionen Women on waves – vilket hon tror har gjort henne till en bättre läkare.

Anmäld till IVO!

Basfackligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal. Läkare kan bli anmälda av bland annat patienter och närstående som känner sig felaktigt bemötta i vården.

Lär känna styrelsen!

Tema Under fullmäktigemötet i april valde SYLF en ny styrelse. Vilka är de och vad vill de vara med att påverka under det kommande året? Vi tar oss en närmare titt!

Kommunikation skapar trygghet för barn och föräldrar

Reportage Hur kan primärvården stödja barn som har en sjuk förälder? Den frågeställningen är utgångspunkten för Charlotte Oja, specialist i allmänmedicin och forskare vid Karolinska institutet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som föreläser för AT- och ST-läkare i landet .

Unga läkares arbetsvillkor huvudfokus i högaktuell roman

Reportage I romanen “Välj mig” följer läsaren AT-läkaren Mathildes start på karriären. Moderna Läkare möter författaren bakom boken, Sofia Rönnow Pessah, som chockades av underläkares dåliga arbetsvillkor under tiden då hon arbetade med boken.

Ordförandeord #1 2022

Fackligt Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det var såklart svårt, …

Vad står egentligen i kollektivavtalet?

Basfackligt Sommaren närmar sig och för många innebär det att man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kontrakt och hur fungerar det med våra arbetstider?