Hej Sofia, berätta om Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd och ert arbete?
Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd har till uppgift att bereda utbildnings- och forskningsfrågor till förbundsstyrelsen. Vi arbetar även med kompetensförsörjning och en del internationella uppdrag. Rådet arbetar självständigt men när det gäller mer övergripande principiella frågor går besluten via förbundsstyrelsen efter att ha varit på remiss hos våra delföreningar. Jag tog över som ordförande för UFO sommaren 2015 och har lett arbetet i rådet sedan dess.

Vilka är era mest aktuella utbildningsfrågor?
Arbetet med BT, bastjänstgöring, har legat högt upp på agendan länge. Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd började arbeta med frågan redan 2010 då EU kritiserade Sverige för att läkarutbildningen var för kort och inte harmoniserade med resten av EU. Senaste året har varit intensivt med föreskriftsarbete och med att säkra övergångsregler som inte förhindrar eller fördröjer specialiseringen.

Vi har haft upprepade möten och regelbunden mejl- och telefonkontakt med Socialstyrelsen och Socialdepartement kring arbetet med BT.

I nuläget skapas det för få BT-tjänster i regionerna, vilket kommer bli en utmaning att lösa. Det får inte bli en ny flaskhals likt AT! Fördelen är dock att med legitimation blir förutsättningarna annorlunda, till exempel kan man räkna in tiden i en kommande ST. Det gör att genomströmningen ökar och tid inte går förlorad på samma sätt som idag.

Vi har haft upprepade möten och regelbunden mejl- och telefonkontakt med Socialstyrelsen och Social­departement kring arbetet med BT. Arbe­tet har tyvärr dragit ut på tiden, det är mycket ­byrålådetid som gått åt som egentligen skulle kunnat användas till annat.

En annan stor fråga har varit arbetet med coronapandemins påverkan på utbildningen. Omställningen av undervisningen på grundutbildningen och hur vi kan säkra att tiden till såväl examen som legitimation och specialistbehörighet inte förlängs, samt att vi bad om att starten för BT skulle flyttas fram till nästa år.

Du nämnde även arbetet med kompetensförsörjning och internationella uppdrag?
Inom ramen för kompetensförsörjning arbetar vi med den obalans som råder på arbetsmarknaden idag, svårigheten att få sin AT-tjänst och problemet med bristen på specialistläkare. En ny policy är ute på remiss där vi har som förslag att ansvaret för dimensionering och samordning av AT-, BT- och ST- tjänster ska föras över helt till staten för att de bättre ska kunna samordna och dimensionera hela utbildningskedjan. De internationella uppdragen hand­lar bland annat om harmoniseringen av den svenska specialistutbildningen i relation till övriga Europa. Utöver dessa är även arbetet med forskning viktigt, där vi vill att Sverige ska ligga i framkant.

Har du någon egen hjärtefråga?
Jag gillar att arbeta med helheten och förståelsen för hur alla länkar måste hållas samman. Det fackliga arbetet tar väldigt mycket tid men det är roligt och jag har stora möjligheter att styra och planera själv vilket underlättar arbetet. •

Elisabeth Karlsson
underläkare
Mer från Moderna Läkare