fbpx
Hoppa till innehåll

Lär känna styrelsen!

Under fullmäktigemötet i april valde SYLF en ny styrelse. Vilka är de och vad vill de vara med att påverka under det kommande året? Vi tar oss en närmare titt!
Text: Maria Valeur
Foto: Jenny Jellerbo, Nadja Endler samt privat
Vänster till höger: Shadi Ghorbani, Robert Holmqvist, Camilla Ringström Lindh,
Julia Borg, Julius Breimer, Linus Perlerot och Björn Gunnarsson.
Tema

Shadi Ghorbani

Ordförande
ST-läkare i allmänmedicin på Solbrinken vårdcentral i Hässleholm.

Vad vill du helst vara med och påverka under det kommande verksamhetsåret? Mina ambitioner för kommande verksamhetsår är högt satta. Jag vill att SYLF ska vara stödet som gör att underläkare med förtroende tar mer plats vid förhandlingsbordet, under arbetsintervjuer och i dialoger med lokala politiker. För att verkligen skapa förändring behövs också fler läkare som leder. Ledarskaps-ST bör erbjudas i alla regioner och vi behöver ta vara på intresset som finns hos unga läkare som vill engagera sig i ledarskapsfrågor.

Likaså behöver SYLF ständigt påminna regionerna om att ta sitt lagstadgade ansvar och utbilda framtida specialister. Den unika satsning som regeringen gjorde med 375 miljoner kronor för nya AT-tjänster behöver träda i kraft. Alla regioner behöver dessutom erbjuda BT-tjänster, redan igår.


Robert Holmqvist

Förste vice ordförande
ST-läkare på Vårdcentralen Strängnäs, Region Sörmland.

Vad vill du helst vara med och påverka under det kommande verksamhetsåret?
De frågor jag brinner mest för och vill arbeta med under det kommande året är underläkarnas löner och arbetsvillkor. Vi får inte fortsätta att halka efter lönemässigt. Nuvarande kollektivavtal gäller i två år till, men arbetet inför nästa avtalsperiod kommer under året att påbörjas i förbundets förhandlingsdelegation. Det är viktigt att SYLF finns med och påverkar detta arbete. Jag har under det gångna året varit vår representant där, vilket jag gärna fortsätter med. Vi behöver även stärka upp och stötta våra lokalavdelningars arbete i de lokala förhandlingarna. Jag vill även vara med och stärka upp SYLF:s organisation och fortsätta att förstärka kommunikationen mellan den centrala styrelsen och våra lokalavdelningar men även mellan lokal-avdelningarna. Tillsammans blir vi starkare och kan åstadkomma mer.


Camilla Ringström Lindh

Andre vice ordförande
ST-läkare i akutsjukvård och internmedicin på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Vad vill du helst vara med och påverka under det kommande verksamhetsåret?
Jag vill gärna jobba vidare med strategimål 2 – kortast möjliga väg till specialist – där BT kommer att stå i fokus under detta verksamhetsår. Arbetet med BT-arbetsgruppen sätter i gång nu och det ska bli jättekul och spännande att leda det och arbeta tillsammans med representanter för lokalavdelningarna. Bristen på BT-platser är en stor utmaning, likaså lönerna för BT-läkare och detta kommer säkert bli några av huvudfrågorna för arbetsgruppen.

Under förra året nådde SYLF, efter mycket påverkansarbete, flera framgångar för AT-läkare. Nu blir det åter fokus på fler platser efter regeringens beslut om tillskott av pengar! Arbetet med ett nationellt digitalt dokumentationssystem för ST-läkare vill jag också gärna jobba vidare med, även det är en viktig fråga för våra medlemmar.


Julia Borg

Ledamot och chefredaktör för Moderna Läkare
ST-läkare på Vuxenpsykiatrin i Kristianstad

Vad vill du helst vara med och påverka under verksamhetsåret?
Jag vill utveckla Moderna Läkare som koncept och göra innehållet ännu mer tillgängligt för våra medlemmar. Innehållet ska vara klart relaterbart och intressant för underläkare. Jag vill på sikt jobba med någon form av poddformat som komplement till tidningen. Det gör förhoppningsvis att fler som hellre lyssnar än läser tar del av innehållet.

Att läkare ska känna sig trygga såväl på som utanför sin arbetsplats är för mig en hjärtefråga. Ingen ska behöva utsättas för hot, våld eller personliga angrepp relaterat till sin yrkesutövning. Vi behöver titta närmare på i vilken omfattning det sker och hur vi på kort och lång sikt kan förebygga otrygghet.


Julius Breimer 

Ledamot
ST-läkare på Vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus.

Vad vill du helst vara med och påverka under verksamhetsåret?
Jag upphör aldrig att imponeras över engagemanget och kompetensen i underläkarkåren. Vi borde vara varje arbetsgivares dröm, välutbildade, plikttrogna och ständigt drivna att öka vår kompetens. Trots det väljer våra arbetsgivare att betrakta oss som inte mycket mer än en schemarad. Schablonlöner och otrygga anställningar fortsätter att urholka läkaryrkets konkurrenskraft. Jag vill därför bidra till att SYLF fortsätter att vara en stark röst i frågan om att läkarbristen aldrig kommer att kunna åtgärdas utan stora satsningar på underläkarnas villkor. En hjärtefråga är ingångslönerna, som behöver höjas och differentieras. Då frågan ligger utanför förhandlingsrätten tror jag att SYLF:s politiska påverkansarbete är nyckeln till framgång, då regionerna år ut och år in misslyckas med att vara attraktiva arbetsgivare.


Linus Perlerot

Ledamot
ST-läkare på Fjällhälsan Hede och Ludvika närakut.

Vad vill du helst vara med och påverka under verksamhetsåret?
Under året vill jag påverka debatten och narrativet när det handlar om arbetsmiljön och förutsättningarna för kompetensförsörjningen inom vården. I år är det valår och debatten om vårdens förutsättningar i efterdyningarna av pandemin pågår redan. Förutsättningarna att påverka beslutsfattare är nu utomordentligt goda och där ser jag att vi gemensamt med dem behöver ta omtag för att planera vägen till specialist. Jag tror att det kommer att komma en hel del initiativ under nästa mandatperiod för att stärka och säkra vården. Om vi som förbund håller oss på tårna kommer vi att kunna vara med och forma förutsättningarna för att trygga underläkarnas arbetsmiljö.


Björn Gunnarsson

Ledamot
ST-läkare i akutsjukvård på Helsingborgs Akutmottagning.
AT/BT-studierektor för akutsjukvård i Helsingborg.

Vad vill du helst vara med och påverka under verksamhetsåret?
Flaskhalsproblematiken har länge varit något SYLF har arbetat mot. För oss är det uppenbart att det ska vara en så kort väg som möjligt till specialist, trots detta har man i och med införandet av BT skapat ännu en flaskhals. Socialstyrelsens förordning tillåter dock flexibla lösningar, varför den inte måste orsaka lika mycket förlängd tid till specialist som AT gjort. Jag vill vara med och påverka regionerna i deras BT-utformning för att kunna få in så många nyutbildade läkare i systemet som möjligt. Angränsande till detta vill jag även vara med och försöka påverka lönesättningen av utbildningsläkare för att undvika en lönedumpning mellan de olika systemen.

Mer från Moderna Läkare

Utbränd innan AT

Tema Dålig introduktion, otydlighet om vad som förväntas av en på jobbet och därtill press på att prestera för att få en bra referens till AT-ansökningen. Känns situationen igen? För Sofia ledde en kaosartad arbetssituation till utmattningssyndrom. Vi får ta del …

Läkare i kris och konflikt

Tema Kriser kommer i många skepnader. Moderna Läkare träffar Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård med erfarenhet av såväl civila som militära kriser i skarpt läge.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …

Ordförandeord #4 2022: Kvinna. Liv. Frihet.

Ledare Det känns väldigt tungt att skriva dessa rader. Orden känns så små. Handlingarna känns otillräckliga. Jag är fysiskt trygg där jag befinner mig, men inombords är det rena ”hela havet stormar”. I mitt hemland Iran protesterar kvinnor, flickor, män och …

Negativ forskningstrend kartlagd

Reportage Trots stort intresse för forskning går andelen forskande läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.

Tillsammans når vi framgång

Basfackligt Det finns många fördelar med att vara medlem i facket. Den främsta är förmodligen gemenskapen i fackförbundet när det blåser kallt på arbetsplatsen. Du kan som medlem få stöttning, vägledning och hjälp att reda ut oredan som drabbat dig.

Gaffelmottagning ger mer tid till handledning och reflektion för ST-läkare

Reportage Artikeln kommer ursprungligen från årets första nummer av tidningen Sjukhusläkaren. Mer tid för handledning och reflektion. Det lockade ST-läkaren Julia Carlsson till gaffelmottagningen på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningsmodellen för ST-läkare är ett mer effektivt sätt att komma in i …

När blir jag avslöjad?

Tema Under ett förtroligt lunchsamtal säger plötsligt min mycket pålästa och vetenskapligt orienterade kollega att hen i ärlighetens namn inte kan så mycket och mest går och väntar på att resten av kliniken ska inse det. Känner du igen dig? Moderna …

Klockan som tickar

Ledare Bristen på utbildningstjänster är en av SYLF:s högst prioriterade frågor. Vi jobbar stenhårt för att förbättra underläkares möjligheter att så snabbt som möjligt avancera från examen fram till specia­listbeviset.