fbpx
Hoppa till innehåll

Lär känna styrelsen!

Under fullmäktigemötet i april valde SYLF en ny styrelse. Vilka är de och vad vill de vara med att påverka under det kommande året? Vi tar oss en närmare titt!
Text: Maria Valeur
Foto: Jenny Jellerbo, Nadja Endler samt privat
Vänster till höger: Shadi Ghorbani, Robert Holmqvist, Camilla Ringström Lindh,
Julia Borg, Julius Breimer, Linus Perlerot och Björn Gunnarsson.
Tema

Shadi Ghorbani

Ordförande
ST-läkare i allmänmedicin på Solbrinken vårdcentral i Hässleholm.

Vad vill du helst vara med och påverka under det kommande verksamhetsåret? Mina ambitioner för kommande verksamhetsår är högt satta. Jag vill att SYLF ska vara stödet som gör att underläkare med förtroende tar mer plats vid förhandlingsbordet, under arbetsintervjuer och i dialoger med lokala politiker. För att verkligen skapa förändring behövs också fler läkare som leder. Ledarskaps-ST bör erbjudas i alla regioner och vi behöver ta vara på intresset som finns hos unga läkare som vill engagera sig i ledarskapsfrågor.

Likaså behöver SYLF ständigt påminna regionerna om att ta sitt lagstadgade ansvar och utbilda framtida specialister. Den unika satsning som regeringen gjorde med 375 miljoner kronor för nya AT-tjänster behöver träda i kraft. Alla regioner behöver dessutom erbjuda BT-tjänster, redan igår.


Robert Holmqvist

Förste vice ordförande
ST-läkare på Vårdcentralen Strängnäs, Region Sörmland.

Vad vill du helst vara med och påverka under det kommande verksamhetsåret?
De frågor jag brinner mest för och vill arbeta med under det kommande året är underläkarnas löner och arbetsvillkor. Vi får inte fortsätta att halka efter lönemässigt. Nuvarande kollektivavtal gäller i två år till, men arbetet inför nästa avtalsperiod kommer under året att påbörjas i förbundets förhandlingsdelegation. Det är viktigt att SYLF finns med och påverkar detta arbete. Jag har under det gångna året varit vår representant där, vilket jag gärna fortsätter med. Vi behöver även stärka upp och stötta våra lokalavdelningars arbete i de lokala förhandlingarna. Jag vill även vara med och stärka upp SYLF:s organisation och fortsätta att förstärka kommunikationen mellan den centrala styrelsen och våra lokalavdelningar men även mellan lokal-avdelningarna. Tillsammans blir vi starkare och kan åstadkomma mer.


Camilla Ringström Lindh

Andre vice ordförande
ST-läkare i akutsjukvård och internmedicin på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Vad vill du helst vara med och påverka under det kommande verksamhetsåret?
Jag vill gärna jobba vidare med strategimål 2 – kortast möjliga väg till specialist – där BT kommer att stå i fokus under detta verksamhetsår. Arbetet med BT-arbetsgruppen sätter i gång nu och det ska bli jättekul och spännande att leda det och arbeta tillsammans med representanter för lokalavdelningarna. Bristen på BT-platser är en stor utmaning, likaså lönerna för BT-läkare och detta kommer säkert bli några av huvudfrågorna för arbetsgruppen.

Under förra året nådde SYLF, efter mycket påverkansarbete, flera framgångar för AT-läkare. Nu blir det åter fokus på fler platser efter regeringens beslut om tillskott av pengar! Arbetet med ett nationellt digitalt dokumentationssystem för ST-läkare vill jag också gärna jobba vidare med, även det är en viktig fråga för våra medlemmar.


Julia Borg

Ledamot och chefredaktör för Moderna Läkare
ST-läkare på Vuxenpsykiatrin i Kristianstad

Vad vill du helst vara med och påverka under verksamhetsåret?
Jag vill utveckla Moderna Läkare som koncept och göra innehållet ännu mer tillgängligt för våra medlemmar. Innehållet ska vara klart relaterbart och intressant för underläkare. Jag vill på sikt jobba med någon form av poddformat som komplement till tidningen. Det gör förhoppningsvis att fler som hellre lyssnar än läser tar del av innehållet.

Att läkare ska känna sig trygga såväl på som utanför sin arbetsplats är för mig en hjärtefråga. Ingen ska behöva utsättas för hot, våld eller personliga angrepp relaterat till sin yrkesutövning. Vi behöver titta närmare på i vilken omfattning det sker och hur vi på kort och lång sikt kan förebygga otrygghet.


Julius Breimer 

Ledamot
ST-läkare på Vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus.

Vad vill du helst vara med och påverka under verksamhetsåret?
Jag upphör aldrig att imponeras över engagemanget och kompetensen i underläkarkåren. Vi borde vara varje arbetsgivares dröm, välutbildade, plikttrogna och ständigt drivna att öka vår kompetens. Trots det väljer våra arbetsgivare att betrakta oss som inte mycket mer än en schemarad. Schablonlöner och otrygga anställningar fortsätter att urholka läkaryrkets konkurrenskraft. Jag vill därför bidra till att SYLF fortsätter att vara en stark röst i frågan om att läkarbristen aldrig kommer att kunna åtgärdas utan stora satsningar på underläkarnas villkor. En hjärtefråga är ingångslönerna, som behöver höjas och differentieras. Då frågan ligger utanför förhandlingsrätten tror jag att SYLF:s politiska påverkansarbete är nyckeln till framgång, då regionerna år ut och år in misslyckas med att vara attraktiva arbetsgivare.


Linus Perlerot

Ledamot
ST-läkare på Fjällhälsan Hede och Ludvika närakut.

Vad vill du helst vara med och påverka under verksamhetsåret?
Under året vill jag påverka debatten och narrativet när det handlar om arbetsmiljön och förutsättningarna för kompetensförsörjningen inom vården. I år är det valår och debatten om vårdens förutsättningar i efterdyningarna av pandemin pågår redan. Förutsättningarna att påverka beslutsfattare är nu utomordentligt goda och där ser jag att vi gemensamt med dem behöver ta omtag för att planera vägen till specialist. Jag tror att det kommer att komma en hel del initiativ under nästa mandatperiod för att stärka och säkra vården. Om vi som förbund håller oss på tårna kommer vi att kunna vara med och forma förutsättningarna för att trygga underläkarnas arbetsmiljö.


Björn Gunnarsson

Ledamot
ST-läkare i akutsjukvård på Helsingborgs Akutmottagning.
AT/BT-studierektor för akutsjukvård i Helsingborg.

Vad vill du helst vara med och påverka under verksamhetsåret?
Flaskhalsproblematiken har länge varit något SYLF har arbetat mot. För oss är det uppenbart att det ska vara en så kort väg som möjligt till specialist, trots detta har man i och med införandet av BT skapat ännu en flaskhals. Socialstyrelsens förordning tillåter dock flexibla lösningar, varför den inte måste orsaka lika mycket förlängd tid till specialist som AT gjort. Jag vill vara med och påverka regionerna i deras BT-utformning för att kunna få in så många nyutbildade läkare i systemet som möjligt. Angränsande till detta vill jag även vara med och försöka påverka lönesättningen av utbildningsläkare för att undvika en lönedumpning mellan de olika systemen.

Mer från Moderna Läkare

Jag kan inte sitta stilla när jag stöter på orättvisor

Tema Ideellt arbete gör en inte rik på pengar, men kan göra en rik på erfarenheter. Gunilla Kleiverda har kombinerat kliniskt arbete med frivilligt engagemang i hjälporganisa­tionen Women on waves – vilket hon tror har gjort henne till en bättre läkare.

Anmäld till IVO!

Basfackligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal. Läkare kan bli anmälda av bland annat patienter och närstående som känner sig felaktigt bemötta i vården.

Kommunikation skapar trygghet för barn och föräldrar

Reportage Hur kan primärvården stödja barn som har en sjuk förälder? Den frågeställningen är utgångspunkten för Charlotte Oja, specialist i allmänmedicin och forskare vid Karolinska institutet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som föreläser för AT- och ST-läkare i landet .

Unga läkares arbetsvillkor huvudfokus i högaktuell roman

Reportage I romanen “Välj mig” följer läsaren AT-läkaren Mathildes start på karriären. Moderna Läkare möter författaren bakom boken, Sofia Rönnow Pessah, som chockades av underläkares dåliga arbetsvillkor under tiden då hon arbetade med boken.

Ordförandeord #1 2022

Fackligt Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det var såklart svårt, …

Vad står egentligen i kollektivavtalet?

Basfackligt Sommaren närmar sig och för många innebär det att man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kontrakt och hur fungerar det med våra arbetstider?

Uppskattad checklista för underläkare

Lokalfackligt SYLF Skaraborg har under flera år fokuserat på att förbättra villkor och arbetsmiljö för de underläkare som vikarierar före AT. I fjol utvecklades en checklista för nyanställda som snabbt fått spridning runt om i landet.