Värde är ett ord som kan vara laddat. I början av läkarkarriären har många av oss svårt att värdera vår kunskap och erfarenhet och relatera den till det kommande arbetet. Pengar, eller lönen, är inte allt, men det är det gängse sättet vi har i samhället för att värdera varandra och våra insatser. Med sådana, ganska svårfångade värden som erfarenhet innebär, är det en utmaning. Ett vanligt argument många av oss får höra från arbetsgivarna är att vi är så lika varandra när vi börjar vår karriär att det är svårt att sätta individuella löner. Det hävdar jag med bestämdhet är lögn och snarare är ett uttryck för våra arbetsgivares oförmåga att sätta tydliga kriterier för vad de önskar från sina medarbetare när de anställer. Ibland saknas helt kunskap hos rekryterarna om vad läkare faktiskt arbetar med och vårt breda och unika perspektiv på sjukvården.

Låt oss inte glömma den personliga aspekten av värde – vad är mest värdefullt för dig? Det är viktigt att prioritera för att kunna få det du önskar och välja rätt arbete och arbetsplats. Hög lön? Vill du ha kortare arbetsveckor eller kanske långa ledig­heter? Vill du jobba mycket eller lite jour? Vill du ha möjlighet att delta i utvecklingen av din arbetsplats? Siktar du på chefskap? Eller forskning på betald arbetstid? Vill du handleda eller utbilda? Vill du träna på arbetstid? När prioriteringslistan är klar har du bästa möjliga förutsättningar att vär­dera vilket arbete och vilken arbetsplats som passar dig bäst. Det ger också en tydlig signal till den som anställer dig att du är en som är grundad i dig själv – det är förtroendeingivande och gör dig värdefull.

En glidning av värdet av läkares kompetens tycks ha skett i och med att allt fler underläkare arbetar med typiska sjuksköterskeuppgifter i början av sina karriärer. I SYLF är vi oroade över denna utveckling. Det är givetvis inte fel att hjälpas åt med olika arbetsuppgifter, det är lärorikt och utvecklande att lära sig om andra yrkeskategoriers arbete. Problemet är när läkaren anställs på en tjänst där dessa uppgifter ingår, med lägre lön än en sjuksköterska på samma position och ändå förväntas göra läkar­arbete, t.ex. gå jour. I ett nafs har vi devalverat värdet av såväl läkarens som sjuksköterskans unika kompetenser och riskerar dessutom att erbjuda sämre vård till våra patienter då alla kategorier i teamet inte är representerade.

SYLF anser att underläkares kompetens ska nyttjas på bästa och mest ändamålsenliga sätt, för ett så effektivt arbete som möjligt och bästa nytta för patienten. Vi arbetar med liv och död, tar dagligen flera tusen beslut på ofta sparsamma underlag och har förmågan att förstå både djupet och bredden i våra organisationer. Utan oss stannar vården. Det, kära kollegor, är ovärderligt!

SYLF:s styrelse genom Anne Liljedahl, vice ordförande.

Mer från Moderna Läkare