Har du ett pågående chefsuppdrag? 

Jag är verksamhetschef på en nystartad vårdcentral i Sundsvall sedan i somras.  

Går du ledarskaps-ST?  

Jag går ledarskaps-ST sedan cirka ett år tillbaka. Tanken var att jag skulle göra ST i allmänmedicin, men efter en månad sa min chef att han ville jag skulle bli chef för en av hans framtida vårdcentraler, följaktligen bytte ST:n inriktning.  

Vad är det bästa med ledarskaps-ST?  

Att få utveckla sig själv men också andra mot ett gemensamt mål. ST-utbildningen är rolig, intressant och utmanande. 

Har ledarskaps-ST öppnat möjligheter för chefskap?  

Ja absolut, men jag tror inte det är ett måste för att bli chef. Målbeskrivningen är passande för det ändamålet och i mitt fall var tanken med ledarskaps-ST:n att jag skulle få möjlighet att bli chef. 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för ledarskaps-ST?  

Jag tror att ledarskaps-ST borgar för att den nya generationens läkare får en behövlig insyn i hur vården styrs i praktiken. En ST-utbildning, oavsett inriktning, är ingen garanti för att man exempelvis blir en bra chef – det är snarare hur mycket man väljer att utveckla sig själv inom området.  

Vilka är svårigheterna med att vara underläkare och chef? 

Som läkare har man genom yrket ett brett ansvarsområde, vilket bidrar till att man har en helhetssyn. Vårdens yttersta ansvar går via läkare. I min verksamhet har vi skolat in två utlandsutbildade läkare i det svenska systemet, vilket jag tror underlättats mycket genom läkarledd verksamhet. En stor utmaning, som sjukvården står inför oavsett titlar, är den uttalade och outtalade rasismen mot icke-etniskt svenska medarbetare som kan vara destruktiv för både vården i stort och enskilda individer.  

Som chef har man ansvar för arbetsmiljön. I min verksamhet har vi fått erfara uttalade rasistiska kränkningar och lagt stora resurser på arbetsmiljön och rutinerna kring detta. Det är mycket arbete, och ett långsiktigt sådant, men det går och det är tveklöst värt varje sekund. Andra utmaningar inkluderar bland annat administrationen som tillkommer som chef.  

Varför är det viktigt med ledarskap och chefskap tidigt i läkarkarriären?    

Jag är övertygad om att svensk sjukvård kan bli världsbäst och jag tror det finns en stor potential i läkarkåren att utvecklas och axla alla de utmaningar vården ställs inför.  

Jag tror inte på att ”vara en tyckare” eller klaga på saker som inte fungerar, om man själv inte arbetar för en lösning. Därför är det viktigt att det ges verktyg så att vi kan lära oss att finna lösningar tillsammans. Chefskap tidigt i karriären är inte lika med att man kan allt som har med vården att göra. Det är viktigt att intresserade personer får möjlighet att utvecklas för att bygga framtiden inom vården, oavsett om de väljer att fortsätta med chefskapet eller inte.  

Skulle du rekommendera ledarskaps-ST till andra?    

Jag skulle definitivt göra det, samt särskilt våga ta på sig ett chefskap med tiden. Det är oerhört roligt och intressant. Var noga med att det finns gott handledarskap. 

Om du ska gå ledarskaps-ST och kanske bli chef skulle jag rekommendera att tänka ”KISS” (keep it simple, stupid), vara strukturerad, jordnära och metodisk – det är troligen lätt hänt att goda ambitioner blir till belastningar om ens mål är för otydliga.  

Var ser du dig själv om 10 år?

Jag lämnar framtiden oviss avseende det, men förhoppningsvis fortsätter jag att arbeta med något som jag tycker är intressant och som kan vara till hjälp för andra.   

Mer från Moderna Läkare