fbpx
Hoppa till innehåll

”En riktigt bra ledare skapar nya ledare”

ST-tjänster med ledarskapsinriktning kan ge en positiv dominoeffekt. Det är ST-läkare Efraim Jovlunden övertygad om. Moderna läkare har pratat med honom om hur det är att göra ledarskaps-ST. 
Text: Nike Halvardsson Flores
Foto: Ida Emanuelsson
EfraimJovlunden gör ledarskaps-ST
Tema

31 år gammal har han skaffat sig ett CV som även med det minsta typsnittet skulle kunna fylla flera sidor. Förutom att vara ST-läkare inom allmänmedicin (med ledarskapsinriktning), kan han bland annat titulera sig medicinsk chef för ett medtech­bolag (Byon8 som är baserat i Östafrika), examinator och föreläsare på läkarprogrammet vid Linköpings universitet, samt egenföretagare. Utöver det håller han på att initiera ett folkhälso­projekt i Linköping som del av sin ledarskaps-ST. 

"Det blir ett mötesforum för oss med ledarskaps­intresse"

Trots allt detta lyser han upp när han berättar om varenda del av sina många åtaganden. Inga trött­hetstecken ger sig tillkänna i hans ansikte.

”Om jag ska hårdra det har jag nu fyra-fem jobb som jag bollar samtidigt – det är verkligen en häftig kombo!” säger han.

Men blir det aldrig för mycket? 
”Jag kan såklart inte ha samma fokus på alla saker samtidigt, och det har funnits perioder då jag har känt mig splittrad. Då har det hänt att jag behövt avsäga mig uppdrag. En stor anledning till att allt går ihop är att jag har en chef som verkligen stöttar mig, det hade aldrig fungerat utan henne. Eller min fru såklart.”

Han ångrar ingenting och är tacksam för att ha fått prova på så mycket.

”Jag är glad att jag har hoppat på de olika tåg som stannat på min yrkesmässiga perrong. Det har tagit mig till landsbygdsmottagningar i Uganda, till samtal med svenska ministrar och företagsledare. Jag har träffat kritiskt sjuka traumapatienter såväl som förlöst barn till glädjegråtande förstagångsföräldrar på två kontinenter.”

En av Läkarförbundets prioriterade frågor är att fler läkare ska bli chefer, vilket de bland annat underbygger med undersökningar som visat att det leder till bättre vård och arbetsmiljö. De har också tagit fram en nationell modell för ledarskaps-ST som arbetsgivare kan använda sig av för att inrätta sådana tjänster. 

Region Östergötland, där Efraim arbetar, lanserade sin ledarskapsinriktning 2017. Planen är att programmet ska involvera omkring 24 ST-läkare när det är utbyggt. Det är ett tillägg man kan söka till sin ordinarie specialiseringstjänstgöring och att gå programmet innebär i normalfallet en förlängning av ens ST med några månader, men med möjlighet att få specialistlön under förlängningen.

Programmet har ”ett brett fokus på pedagogiska processer och ledarskapsfrågor inom såväl vård som utbildning”, enligt regionens hemsida. Det finns också möjlighet att under ledarskaps-ST:n prova på olika ledningsuppdrag där man arbetar tillsammans med högt uppsatta chefer inom regi­onen.

"Jag tycker att det är väldigt tråkigt att folk ofta klagar på saker, men så sällan funderar på vad vi faktiskt kan göra åt saken"

”Vi har ungefär tre–fyra träffar per termin med program som varvas kring retorik, chefskap, ledarskap, pedagogik och våra olika individuella projekt. Det blir ett mötesforum för oss med ledarskapsintresse. Det känns spännande att vi är allt från kliniska gene­tiker till thoraxkirurger som sätter oss i samma rum och försöker växa i dessa frågor, det händer något i rummet då”, säger Efraim.

För Efraim kändes det självklart att söka en ledar­skapsinriktning. Han har alltid haft en drivkraft att försöka förbättra det som fungerar dåligt.

”Jag tycker att det är väldigt tråkigt att folk ofta klagar på saker, kanske speciellt i vår bransch, men så sällan funderar på vad vi faktiskt kan göra åt saken och agerar.”

Han har en väldigt tydlig bild av vad han ser som ett gott ledarskap.

”De ledare jag ser upp till är nödvändigtvis inte de som pekar med hela handen eller kan allting inom ett fält, utan de som förstår vilka de har att göra med. Som ser vilka de har runt omkring sig, vad de har för behov och vad som går att göra för att lyfta dem”, säger han. 

En av hans största ledarskapsförebilder är chefen på hans egen vårdcentral, som möjliggjort för hon­om att kunna kombinera arbetet med alla sina sidoprojekt. 

"Det saknas ett systematiskt preventivt arbete mot psykisk ohälsa  på skolor i Sverige idag"

”Hon vet att jag behöver dynamik och utmaningar, och att jag arbetar med lite annat på min expedition ibland. Samtidigt litar hon på att jag gör det jag ska. Hon fungerar som en mentor för mig, vilket gör det lättare att ta kliv framåt.”

”Det finns ett uttryck som lyder ’En ledare leder andra, en riktigt bra ledare skapar nya ledare’. Det är så jag känner att jag har blivit ledare, för att jag fått hjälp från andra”, tillägger han.  

Folkhälsoprojekt som riktar sig till ungdomar

Syftet med ledarskaps-ST i Region Östergötland är också att programmet skall mynna ut i flera pedagogiska eller ledarskapsinriktade projekt i regionen. Det som Efraim har initierat har fått namnet Snacka om sjukt! och syftar till att verka som en preventiv folkhälsoåtgärd riktad mot gymnasieungdomar. 

”Min idé föddes ur det faktum att så många unga patienter kommer till mig på vårdcentralen och är oroliga för helt vanliga symtom.”

Snacka om sjukt! kommer att inledas med en föreläsningsdag i aulaformat med målet att ungdomar ska förstå vad som är farliga sjukdomar och att det som känns sjukt inte nödvändigtvis behöver vara det. Mycket fokus kommer att läggas på att lära ut hur sympaticus- och parasympaticussystemet tar sig uttryck.  

”Det skrivs originalmusik och det spelas in film, det kommer vara tävlingar och konfetti kommer att varvas med evidensbaserad medicin. Allt kommer bygga på en emotionell och upplevelsebaserad pedagogik. Folk minns vad saker får dem att känna!” säger han. 

Efter föreläsningarna kommer elevhälsan att ha drop in-tider och uppmana elever som behöver det att söka hjälp, och framöver finns det fler tilltänkta moment för att öka elevers förståelse för sin egen kropp och för psykosomatiska symtom. Efraim har fått väldigt mycket positiv respons på sitt planerade arbete. 

”Jag har samlat in input från elevhälsa och faktiskt mött psykologer som sagt att de vill vänta med att pensionera sig för att se hur projektet faller ut! Det är ju få som tycker att det här är ett dåligt projekt, så ibland känns det som att slå in öppna dörrar.”

Jag har fått flera erbjudanden om chefsarbeten och det har även tidigare deltagare fått

”Men det saknas ett systematiskt preventivt arbete mot psykisk ohälsa på skolor i Sverige idag, och jag tycker att det här behöver komma in som en del av skolors verksamhet. Den ultimata drömmen hade varit att det spred sig i landet och att något liknande söker sig in i läroplanen. Och att sedan få forska på vilka effekter det har haft”, tillägger han. 

Varför rekommenderar du andra läkare att göra ledarskaps-ST? 
”För att det ger bättre möjligheter att kunna starta egna projekt så som detta, gå kurser om ledarskap samt skapa en plattform där man kan träffa andra med samma intressen. Även om jag menar att ledarskap är så mycket mer än chefskap, så är det ju också chefsförberedande. Jag har fått flera er­bjudanden om chefsarbeten och det har även tidigare deltagare fått.” 

Efraim Jovlunden 

  • Ålder: 31 år 
  • Bor: Linköping. Uppvuxen i Växjö. 
  • Familj: Fru och två barn.
  • Fritidsintressen: Löpning, beachvolley, sällskapsspel och goa filmkvällar.
Mer från Moderna Läkare

"Professorsrollen är som ett projektledarjobb"

Tema Att som ung läkare ge sig in i forskningens värld leder inte enbart till en chans att komplettera den kliniska vardagen med någonting nytt och kreativt – det kan också öppna dörrar till en form av ledarskap man inte visste …

Ordförandeord #1 2023: Att vara ny

Fackligt Hon hade nyligen tagit examen. Det var sommar och i augusti började hon på ett underläkarvikariat. Glad över att ha varit lite ledig efter så många års studier på läkarprogrammet, var hon nu redo att ge sig ut i arbetslivet, …

Konsten att balansera verksamheten och människan

Tema Norra Stockholms psykiatri har ett gott rykte om att erbjuda bra arbetsmiljö och kollegialt stöd. Moderna Läkare träffar underläkarchefen Michael Rangne för att höra hur han har gjort för att lyckas som klinisk chef.

Från idé till verklighet

Tema ”Tror man starkt på något är det svårt att inte driva det vidare”, berättar läkaren och entreprenören Pauliina Ikonen Victorsson. Med sin tjänst Medalla vill hon skapa mer transparens för arbetstagare inom vården och hållbar rekrytering för arbetsplatser. 

Vad är diskriminering?

Fackligt Diskriminering är ett begrepp som man ofta hör talas om. Vad som räknas som diskriminering är reglerat i lag. SYLF:s förste vice ordförande, Robert Holmqvist, reder ut begreppen kring negativ särbehandling.

Att påverka med podd

Tema Efter att ha pratat med varandra om akutsjukvård under många år tog de samtalen och visionerna ut i etern. Moderna Läkare träffar personerna bakom Akutläkarpodden – som med tiden blivit en röst att räkna med.

Läkare på högsta politiska nivå

Tema I Sveriges riksdag är två av ledamöterna legitimerade läkare. Moderna Läkare träffar distriktsläkaren Marie-Louise Hänel Sandström (M) och barnläkaren Anders W Jonsson (C) som berättar mer om hur det är att vara läkare i rikspolitiken.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …