I Värmland har Marlene Sonnleitner och Payam Khalili styrt yngre läkare mot ett yrkesliv i balans med livet utanför arbetsplatsen. Med sin närvaro och öppenhet har de uppmuntrat sina adepter till att se vikten och vinsten av god handledning. 

”Det roligaste är att diskutera med yngre kollegor om läkarrollen, samt knepiga frågor där sva­ren inte finns i någon bok”, säger Marlene Sonnleitner och Payam Khalili håller med och fortsätter:

”Och att få uppleva en ung kollegas utveckling till en duktig kliniker, med förmåga att självständigt fatta svåra medicinska och etiska beslut.”
 
Det är just det, viljan att med sympati och pedagogik lotsa underläkare till egen utveckling, som har lett till att de har utsetts till årets AT- och ST-handledare i Värmland. De blickar framåt i sitt handledarskap – vågar se hur och till vad individen kan utvecklas. Men också hur regionen, klinikerna och läkarkåren behöver ta ansvar för att prioritera handledning. ”Hand­ledning bör vara ett självklart moment i varje läkares yrkesliv och borde premieras högre av ledningen. Som mer erfaren kollega känns det positivt att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter till mindre erfarna kollegor”, berättar Payam. ”Handledningen är ett sätt att förbättra sjukvårdens framtid”, instämmer Marlene. 
 
SYLF Värmland är glada att få lyfta fram Marlene Sonnleitner och Payam Khalili, två förebilder och låt oss alla inspireras av deras driv och betydelsefulla arbete. •

Mer från Moderna Läkare