Fördelar med mindre sjukhus
Mora lasarett, med sina 11 AT-block per ansöknings­period, är en av många mindre städer i landet som det årligen flyttar flera nybakade läkare till för att göra sin AT. Frida Nilsson, Viktor Husmark och Anna Nilsson var alla inställda på att göra sin AT på ett mindre sjukhus för att få mer erfarenhet.

”Jag vikarierade på Sahlgrenska i Göteborg innan jag kom hit och då märkte jag att AT-läkarna där ibland hade mindre ansvar och åtaganden än vi som vikarierade, och så ville inte jag ha det ”, säger Viktor.

”Jag håller med, jag ville inte bli en så kallad superkandidat”, fyller Frida i.

Aktiv rekrytering
Mora lasarett brukar ha 230 sökanden per ansök­ningsperiod och har tilldelats utmärkelsen Schysst Rekrytering! av SYLF. För att öka intresset för att göra AT i regionen anordnar Region Dalarna regel­bundet gratis buffékvällar på de olika universitets­orterna.

”Det finns ju många mindre sjukhus att göra AT på men middagen fick mig att få upp ögonen för just Dalarna”, säger Frida.

”Jag var också på en infokväll men för mig var det arbetsintervjun som verkligen fick mig att vilja börja i Mora. Det var natt och dag från andra intervjuer jag varit på”, säger Anna.

För mig var det arbetsintervjun som verkligen fick mig att vilja börja i Mora.

Sammanhållningen ger högt betyg trots brister
Efter att ha fått bra placeringar i AT-rankingen de senaste åren (7:e plats 2018 och 8:e plats 2019) vinner Mora i år ”Bästa AT-ort”. Lasarettet har tilldelats 5.48/6 i betyg av sina AT-läkare. Förstaplaceringen sticker ut på så sätt att helhetsbetyget som rankingen baseras på är mycket högre än betygen som de olika placeringarna har fått. Medicinblocket i Mora hamnade på 27:e plats, psykiatriblocket på 56:e plats och kirurgiblocket på sjätte plats.

Viktor tror att det beror på att helhetsintrycket är så bra att det har kompenserat för bristerna på placeringarna.

”Jag tror att det främst är gemenskapen mellan AT-läkarna som fått upp betyget, och organisationen. Våra placeringar kan precis som på alla ställen brista på olika punkter men AT-organisationen lyfter det hela. Om jag fått välja AT på nytt hade jag valt Mora igen, alla gånger”, säger han.

”Jag är faktiskt så nöjd som man kan vara och då har jag ändå flyttat långt hemifrån, vilket påverkar min helhetsbild”, tillägger Frida.

Många av AT-läkarna som har svarat på enkäten lyfter den goda sammanhållningen och gemen­skapen mellan läkarna i Mora.

”Jag tycker att det har varit en skön övergång från plugget, att man har sitt arbetsliv men samtidigt gör mycket vid sidan av som under studietiden. Vi har många fester ihop och gör mycket friluftsaktiviteter”, säger Anna.

”Det är ju inte pendlingsavstånd någonstans utan alla som gör AT bor här, vilket gör att man blir ett sammansvetsat gäng”, säger Viktor.

Det är ju inte pendlingsavstånd någonstans utan alla som gör AT bor här, vilket gör att man blir ett sammansvetsat gäng.

Kritik från IVO
Mora lasarett ger sina AT-läkare mycket ansvar från start och vill att läkarna ska ha en brant inlär­ningskurva, vilket de är tydliga med i sina arbets­annonser. Lasarettet har tidigare fått kritik från IVO för att det är för många olegitimerade läkare på akutmottagningen. I AT-enkäten 2020 har en stor majoritet av de svarande från Mora lasarett uppgett att de tjänstgjort som ensam primärjour på akuten.

Frida var ensam på huset för första gången en och en halv månad in på sin AT men kände sig trygg för att det fanns bra kollegialt stöd.

”Det finns de som är ensamma ännu tidigare. Men det finns alltid gott med stöd från bakjouren och annan personal”, säger hon.

I AT-enkäten har många av de svarande lyft fram det goda stödet från äldre kollegor som en anledning till att de ger sjukhuset högsta betyg.

”Det har aldrig någonsin ifrågasatts varför man ringer, jag har aldrig känt mig störande eller jobbig. Det är mycket jobb och mycket eget ansvar, men det är alltid gott stöd. Jag tycker de fostrar oss till duktiga och självständiga läkare”, säger Anna.

”Min första natt var det en överläkare som hade ett peptalk med mig och försäkrade mig om att det skulle gå bra, och sa att han skulle stanna uppe längre för min skull”, tillägger Viktor.

Lyhörd ledning
I enkäten framkommer det också att de svarande AT-läkarna känner sig respekterade och upplever att de kan påverka sin arbetsplats. Cirka 70 procent har uppgett att de känner att de kan påverka sin arbetsmiljö.

”Öppenvårdspsykiatrin fungerade väldigt dåligt ett tag, det var brist på fasta läkare och det fanns ingen struktur. Men efter att det påpekades har det verkligen förbättrats, patientbokningar anpassas nu efter AT-läkares kompetens och det finns alltid rådgivningstid inbokat i schemat”, säger Anna.

En förbättringsåtgärd som lyfts i AT-enkäten är att handledningen på lasarettet borde standardiseras mer.

Det är mycket jobb och mycket eget ansvar, men det är alltid gott stöd.

”Hur handledningen ser ut är väldigt personberoende, vissa träffar sina handledare ofta och andra kanske bara två gånger per halvår. Då kan det vara svårt att vända sig till den handledaren och se den som en mentor. Det hade varit bra om det gjordes tydligare för handledarna vad som förväntas av dem”, säger Frida.

Ett sjukhus att göra karriär på
Frida har ett år kvar på sin AT medan Anna och Viktor bara har vårdcentralsplaceringen kvar innan de är färdiga.

”Jag hade absolut kunnat tänka mig att fortsätta jobba här efter AT om det bara gällde sjukhuset, eftersom jag trivs så bra. Men jag är osäker på var jag vill bo framöver”, säger Anna.

Viktor är inställd på att stanna kvar i Mora. ”Jag ska vikariera på narkos här efter AT och sen får vi se vad som händer. Jag tror alla stannade kvar i förra kullen, och många har fått ST. Jag vet i alla fall att det är den här typen av sjukhus jag vill jobba på”.

Nike Halvardsson
Underläkare
Mer från Moderna Läkare