Det var tur att jag hade fått 39 graders feber. Att cykla de femton minuterna till sjukhuset var faktiskt omöjligt. Jag låg hemma i sängen en dag, sedan bestämde jag mig. Redan när jag pratade med den snälla sjuksköterskan på vårdcentralen kom tårarna. Det var tårar lagrade av flera månaders hårt arbete utan tillräckligt stöd på en överfylld akutmottagning och vårdavdelningar. Jag fick träffa en erfaren distriktsläkare. Hon lyssnade och tvingade mig att vara sjukskriven i två veckor. Febern försvann och jag åkte skidor och umgicks med familj och vänner. Min AT-chef som tidigare varit aktiv i SYLF tog min situation på största allvar. Mitt schema justerades och jag orkade vara läkare igen. Tyvärr är det alldeles för många av våra kollegor som inte gör det.

Under sommaren har SYLF äntligen fått leda debatten om arbetsmiljön för oss yngre läkare. Den har handlat om hur bristen på AT-platser leder till osäkra anställningsformer där alltför många slåss om alltför få tjänster. Hur bristen på specialist­läkare och vårdplatser leder till att vi får ta alltför stora beslut utan tillräckligt stöd eller handledning. Hur allt fler av oss som lagt åratal på att utbilda oss till läkare är beredda att lämna yrket för att vi inte orkar fortsätta.

Vår nya rapport ”I väntan på AT” visar hur den brist vi känt till om antalet AT-platser är större än någonsin. Hur bulken av vikarierande läkare innan AT konstant växer och skapar en arbetsmarknad med ohållbara arbetsvillkor och löner. Istället för att vi blir färdiga specialister fastnar vi innan vi ens får chansen att jobba oss till vår legitimation. Vårdens arbetsgivares misslyckade personalpolitik som redan skrämt bort alla våra sjuksköterskekollegor fyller nu vakanta tjänster med allt mer desperata underläkare i väntan på AT.

En tredjedel av de läkare som svarat på den enkät som är grunden till vår rapport funderar på att byta karriär. Alternativa karriärval kan förstås vara positivt. Men inte om det beror på att ens dröm­yrke gör en sjuk. Andelen kvinnliga läkare som sjukskrivs på grund av utmattningssyndrom har ökat kraftigt under 2000-talet.
Det behöver inte vara så här. Det är därför vi är medlemmar och aktiva i SYLF.

Tack vare er kan vi ännu ett år presentera årets AT-ranking, temat för det här numret, vars resultat kommer att lyfta frågan än högre på dagordningen. Tack vare era svar till vår rapport har SYLF under sommaren fått debatterat vår arbetsmiljö i bland annat Almedalen, DN debatt, SVT och Studio ett. Tack vare er har Läkarförbundet börjat prioritera våra frågor och flera ledarsidor har lyft våra frågor och lösningar.

Nu förändrar vi vården. Gör skillnad ute på klinikerna. Se och stötta era kollegor, visa på brister, formulera lösningar och våga ta chefsuppdrag. Det är dags att professionen får vara med och styra vården. Dels för vår egen hälsas skull, men framförallt eftersom vi vet att när vi läkare mår bra ger vi den bästa vården till våra patienter.

SYLF:s styrelse genom Maria Ehlin Kolk, första vice ordförande.

Mer från Moderna Läkare