Vad ska du göra om du blir utsatt på arbetet?
För det första: lita på dina känslor. Om du känner att något är fel så är det oftast det. Som anställd ska du inte behöva tåla kränkande skämt, en kränkande jargong eller trakasserier.

Tydliggör i första hand för den som kränker dig att det är ovälkommet. Kan du inte säga ifrån till personen som kränker, ta upp det med din närmaste chef. Du kan också prata med ditt fackliga ombud eller skyddsombudet på arbetsplatsen.

Om det är chefen som har kränkt dig, vänd dig till chefens chef eller HR-avdelningen. Du kan också kontakta din lokala läkarförening eller ringa till Läkar­förbundets medlemsrådgivning.

Arbetsgivaren har en skyldighet att skyndsamt utreda, agera och vidta åtgärder så att kränkningarna upphör. Utredningsskyldigheten inträder direkt när du talat om att du blivit utsatt. Du har rätt att bli tagen på allvar och få stöd från arbetsgivaren. I samtalen med arbetsgivaren kan du ta med dig ett fackligt ombud.

Tänk om jag förstör min karriär eller blir av med jobbet?
Det ska inte hända. Det finns ett repressalieförbud i diskrimineringslagen som innebär att den som påtalar eller anmäler trakasserier inte ska utsättas för någon bestraffning. Det gäller inte bara den som blivit utsatt utan också personer som sett eller hört talas om att trakasserier förekommer på arbets­platsen. •

Läs en relaterad artikel här!

Mer från Moderna Läkare