Jag öppnar kalenderappen på min mobil. Vyn som möter mig är färggrann; jag har valt att dela in mina aktiviteter i olika färger beroende på vad de representerar. Grönt använder jag när jag skriver upp arbetsrelaterade saker som jour, ST-undervisning eller randningar. Rött är min sambos och min gemensamma kalender, på så sätt håller vi reda på när vår son ska till BVC, när vi ska på släktmiddagar eller om någon av oss ska iväg med sina vänner. Blått har jag valt som färg till de möten och åtaganden som har med mina förtroendeuppdrag i SYLF och Läkarförbundet att göra.

Min vår ser ut att bli lika blå som det hav av Scilla siberica som nu breder ut sig i min gamla studieort Lund. Jag läser: ”FD”, ”FD”, ”FD”, ”Styrelsemöte, SYLF”, ”FD”, ”Förbundsstyrelsemöte”, ”FD”. FD är min förkortning för förhandlingsdelegationen. Sedan september är jag en del av Läkarförbundets förhandlingsdelegation. Avtalsrörelsen är nu igång och Läkarförbundet ska förhandla villkor för sina cirka 55 000 medlemmar. Tanken är svindlande. Det är ett viktigt uppdrag jag har fått av våra medlemmar. Ett fint förtroende.

Att vi läkare har goda villkor är, vill jag påstå, helt avgörande för att våra patienter ska få en trygg och god vård. Dessvärre har vi den senaste tiden fått signaler om att våra medlemmars villkor blivit allt sämre. Det medicinska ansvaret som unga läkare tar, varje dag, året om måste följas av befogenheter och skälig ersättning. Våra medlemmar vittnar om mer eller mindre konstant etisk stress till följd av minskat antal vårdplatser, färre seniora kollegor som kan ge handledning och stöd. På det läggs en för många lång och oförutsägbar väntan på både AT och ST. En väntan som skapar obehag och osäkerhet.

Det finns ljusglimtar. I årets avtals­rörelse gläds jag åt att många av de yrkanden som Läkarförbundet har lagt fram berör de unga läkarna. Som exempel kan nämnas att vi vill se att alla läkare årligen ska lönerevideras. Många, i synnerhet unga, läkare står utanför löne­översynsförhandlingarna vid tidsbegrän­sade anställningar. Vi vill att ordi­narie arbetstid ska förläggas måndag– fredag klockan 07–17 och att ersättningen ska höjas efter klockan 17. Ersätt­ningen bör höjas ytterligare på helger.

Unga läkare behöver ofta resa till olika arbetsställen för att kunna fullgöra sin utbildningstjänst. Vi yrkar att resor till fler arbetsställen ska ske på arbetstid. Människor har olika förutsättningar under olika faser i livet, exempelvis under graviditet. Tyngden på arbetet och kraven på närvaro under jour och bered­skap har ökat. Vi vill att gravida läkare ska ha rätt till befrielse från jourtjänst.

Madeleine Liljegren, Ordförande SYLF
Avtalsrörelsen är igång. Vi ser ut att gå in i lågkonjunktur. Regionerna brottas med ekonomiska underskott. Detta samtidigt som vi läkare ska försvara och förbättra våra villkor. Jag känner förväntningarna på mina och resten av förhandlingsdele­gationens axlar.

Önska oss lycka till och kämpa på, ni är viktiga och ni behövs! •

Mer från Moderna Läkare