fbpx
Hoppa till innehåll

Ordförandeord: Satsa på personalen – det är inte rocket science!

"Jag hade bytt arbetsplats för länge sedan om det inte vore för min chef!"
Text: Madeleine Liljegren, ordförande SYLF
Madeleine Liljegren Ordförande SYLF. Foto Najda Endler.
Madeleine Liljegren Ordförande SYLF. Foto Najda Endler.
Ledare

Orden kommer från en vän. Hen gör sin ST i en ope­rerande specialitet vid ett stort universitets­sjukhus som de senaste åren genomgått omfattande förändringar. Numera är de fysiska arbets­platserna få och möjligheten att diskutera patientfall ostört med en kollega har minskat till följd av öppna och nybyggda ”kontorslandskap”. Otaliga operationer har delegerats ut till andra vårdgivare och ekonomiska besparingar ligger som en våt filt över verksamheten. Arbetsglädjen är inte lika påfallande som den en gång var.

Min vän berättar att chefen (som alltså är den största anledningen till att hen väljer att stanna på arbetsplatsen) lyssnar på medarbetarna, ger dem möjlighet att påverka verksamheten, säger ifrån vid förändringar som går emot det som är medicinskt rätt och arbetsmiljömässigt riktigt. Chefen finns alltid där som stöd vid svåra patientfall eller när pri­vatlivet helt plötsligt vänds upp och ner. Per­sonal­omsättningen är låg, stämningen god, vård­kvaliteten hög och utbildningsklimatet starkt.

En känd faktor för framgång i vår AT-ranking är att låta medarbetarna få påverka verksamheten.

Något vi i SYLF sett är en känd faktor för framgång i vår AT-ranking är att låta medarbetarna få påverka verksamheten. Det visar både siffror och fritextsvar, år efter år, så även denna gång. Inför den här krönikan lade jag ut en fråga på Twitter: ”Vad var det er chef gjorde som bidrog till att ni trivdes så bra på arbetsplatsen och valde att stanna kvar?”. Jag var nämligen nyfiken på att ta reda på mer. Är det här något unikt för läkare? Gensvaret blev enormt. Över 31 000 personer såg min tweet och nästan 3 000 interagerade med den. Jag märkte att frågan engagerade och många var de personer som ville berätta och dela sina erfarenheter av vad det var som gjorde deras chef så unik. De allra flesta (oaktat bransch!) beskrev just att chefen hade
givit dem möjlighet att påverka verksamheten, lyssnat på personalen, agerat därefter och givit dem frihet under ansvar, utan detaljstyrning.

Att få arbeta utan detaljstyrning är också en känd framgångsfaktor när man vänder sig till forskningen. Enligt den välkända krav-kontroll-stöd-modellen av Karasek och Theorell kan man klara av högt ställda krav under förutsättning att man upp­lever en hög grad av kontroll och samtidigt har möjlighet till stöd från till exempel sin chef. Att arbeta som underläkare är till sin natur något som ställer höga krav. Såväl medicinska kunskaper som sociala färdigheter och förmåga att leda andra testas dagligen. Om man då avkrävs orimlig pap­persexercis, tvingas arbeta i krånglande IT-­system eller med medicinska tillstånd över ens egen kompetensnivå och dessutom har en från­varande chef är det lätt att känna sig stressad, otillräcklig och vilja byta arbetsplats.

Jag önskar att fler gjorde som min väns chef och satsade på sin personal. Det är faktiskt inte rocket science. För visst är det så att bättre villkor för underläkarna ger bättre vård för patienterna! •

Läs Madeleines förra ordförandeord här!

Mer från Moderna Läkare

Satsa på ledarskaps-ST!

Ledare Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

Fackligt SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att …

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …