Människan är av naturen skeptisk till, ibland också rädd för, det som är främmande. Rädslan kan stundtals vara stor när det gäller vad man själv upplever som potentiella framtida hot. Känslorna är djupt rotade i hjärnans strukturer. Ny forskning visar att personer som har extra svårt att hantera potentiella framtida hot eller känner en stor osäkerhet inför framtida utfall har relativt stor striatum jämfört med personer som inte känner en lika stark osäkerhet och rädsla.

Därför är det inte speciellt konstigt att flera av oss känner en osäkerhet, och kanske till och med rädsla, inför det nya läkarutbildningssystemet och BT. Jag är medveten om att frustrationen är stor. Många befarar att BT kommer att bli som AT; brist på tjänster, ojämn kvalitet och godtycklig rekrytering. SYLF får dagligen frågor från oroliga medlemmar och läkarstudenter som undrar vad BT är och vad som kommer att hända i framtiden.

Vad vi i SYLF vet och vad vi inte vet om BT har vi i det här numret av Moderna Läkare försökt att redovisa. Vad jag som ordförande vet, och som jag kan lova alla er läsare, är att SYLF på alla fronter trycker på politiskt för att BT ska bli så bra som det bara går. I grunden är BT positivt. BT är, tvärtemot vad många tror, inte en ny AT. BT kommer att kopplas till en ny läkarutbildning. En läkarutbildning som kommer att vara fundamentalt olik den läkarutbildning som de svenska universiteten tillhandahåller idag.

Med legitimation i direkt anslutning till vår läkarexamen kommer nya möjlig­heter att öppnas för oss på den europeiska arbetsmarknaden. Vi kommer att kunna arbeta som läkare i enlighet med EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv och kunna söka tjänster på samma villkor som våra europeiska, legitimerade kollegor. Flaskhalsen som idag fördröjer vår möjlighet att under professionellt ansvar utöva yrket kommer att vara ett minne blott. Vi kommer samtidigt, som kollektiv, att kunna erbjuda en mer jämlik vård till våra patienter då vi kommer att introduceras till kliniken på samma villkor som våra europeiska, legitimerade kollegor och stå på en mer likvärdig teoretisk grund.

Det fackliga arbetet kommer inte att bromsas in bara för att vi får ett nytt system att förhålla oss till. Arbetsmiljön, lönefrågorna och rätten till en god utbildning med kvalitativ handledning och stöd från seniora kollegor är alla fackliga frågor som vi fortsatt kommer att behöva bevaka och slåss för.

Madeleine Liljegren, Ordförande SYLF
Människan är till sin natur rädd för det okända och främmande. Samtidigt visar forskning att vi själva kan göra mycket för att överkomma denna inte sällan irrationella och kontraproduktiva känsla. Jag har bestämt mig för att tänka positivt och se BT som en möjlighet för oss som kår. Inte minst när det gäller att förbättra våra arbetsvillkor. Jag hoppas att vi är fler som väljer att utmana våra rädslor och istället ta oss an framtidens läkarutbildning, BT och nya ST med nyfikenhet och mod men att vi lovar varandra att aldrig överge vår vilja att ständigt förändra systemet till det bättre! •

Mer från Moderna Läkare