Värkarbetet hade satt igång med full kraft. Jag låg hemma på soffan, blickade ut mot den bleka aprilsolen och andades igenom smärtan. Ett knappt dygn senare skulle min son möta världen. Precis mitt emellan två värkar, av den lite kraftigare sorten, ringde min mobil. Det var valberedningens ordförande Elin Isaksson. Hon berättade att de ville föreslå mig till ny ordförande för SYLF.

När den här texten skrivs har det gått nästan exakt tre månader sedan SYLF:s fullmäktigemöte. Vilka månader vi har haft! Vår rapport ”I väntan på AT” har fått ett medialt genomslag som jag bara hade kunnat drömma om, både på lokal- och riksnivå. Rapporten visade att nästan var tredje ung läkare funderar på att lämna hälso- och sjukvården inom fem år. Det är sorgliga och mycket oroande siffror som hela samhället behöver ta på största allvar. Om så många kollegor lämnade läkaryrket skulle svensk sjukvård kollapsa. Utan underläkare stannar vården.

Det finns mycket som vi själva kan göra för att motverka detta. Organisera oss, ta stöd av kollegor på arbetsplatsen, se till att vi får vår lagstadgade rätt till återhämtning mellan arbetspassen och att hjälpa varandra när det känns tufft. Även läkare behöver tröst och uppmuntran ibland. Vi är inga supermänniskor.

Även om vi gör vad vi kan är vår arbets­miljö – till syvende och sist – arbetsgivarens ansvar. Just den stundtals usla arbetsmiljön och de låga ingångslönerna var, i kombination med lång väntan till AT, huvudskälen till att de svarande kollegorna funderar på att lämna hälso- och sjukvården. Höga krav i kombination med låg kontroll över sin arbetssituation är kända riskfaktorer för utbrändhet. Vi vet att antalet sjukskrivningar i läkar­kåren ökar, inte minst bland de yngre, kvinnliga läkarna. Om vi läkare blir sjuka, vem ska då ta hand om patienterna?

Glädjande nog kan jag konstatera att vi efter den här sommaren verkar ha fått både journalisterna och allmänheten på vår sida. Tidningarnas reportage och led­ar­sidor har avlöst varandra i att kom­mentera underläkarnas situation. Som ordförande för vår förening kunde jag inte önskat ett bättre utfall. Tack till alla som bidragit!

Hösten är fullspäckad med nya spännande rapporter och förhandlingar. Vi kommer att träffa SKL för att driva våra frågor vidare Det bådar gott inför kommande avtalsrörelse.
Madeleine Liljegren, Ordförande SYLF
Jag vill passa på att tacka för alla upp­muntrande tillrop som vi i styrelsen har fått, det betyder mycket för oss. Inte minst för mig personligen, att ni trodde på mig som ordförande, trots att jag precis blivit förälder. I skrivande stund ligger min son bredvid mig och jollrar. Förlossningen gick bra, mycket tack vare fantastiskt duktiga kollegor.

Jag är glad och stolt över att tillhöra en så progressiv del av läkarkåren. Låt oss fortsätta vara progressiva, tänka framåt och lösningsorienterat.

Tack igen för ert förtroende.
Nu kör vi, full fart framåt! 

Mer från Moderna Läkare