”Det där kommer aldrig att gå. Det är omöjligt. Det är ingen idé att du försöker.”
Så många gånger som jag har fått höra de orden. I så många olika sammanhang. I den kliniska var­dagen, i det fackliga arbetet, i forskningen. Det finns få saker här i livet som gör mig så irriterad som när andra människor försöker dämpa ens entusiasm. Kan det vara så att dessa människor är rädda för att misslyckas och därför väljer att inte ens försöka? Själv är jag inte speciellt rädd för att misslyckas. Hellre att jag misslyckas än att jag avstår från att försöka. Om jag försöker kommer jag i vilket fall som helst sannolikt att lära mig något längs vägen och därmed skaffa mig nya, värdefulla erfarenheter.

Något som från början känns omöjligt kan visa sig bli möjligt med hjälp av en noga uttänkt strategi. Det var nog få som för några år sedan trodde att staten skulle gå in och påverka antalet AT-platser. Staten hade ju konsekvent hänskjutit frågan till regionerna. Därför var glädjen extra stor hos alla oss i SYLF när regeringen och SKR i januari lät meddela att de hade kommit överens om att antalet AT-platser skulle öka. Det tillsynes omöjliga hade nu plötsligt blivit möjligt. Att de träffade den här överenskommelsen är såklart ingen slump. Många är vi som har påpekat det olyckliga i dag­ens flaskhalsar i läkarnas progression och SYLF är en av dem som haft en uttalad strategi om att antalet AT-platser ska öka. Vårt arbete med AT-platsfrågan har intensifierats det senaste året och nu äntligen fick vi skörda frukterna av vårt hårda arbete. ”Genom att försöka göra det omöjliga når man högsta graden av det möjliga”, som August Strindberg uttryckte det.

Genom att försöka göra det omöjliga når man högsta graden av det möjliga.

Jag minns också hur bedrövad jag blev när jag fick höra att en bugg i vårt medlemsregister hade orsakat felaktiga medlemssiffror under hösten 2019. Vi i SYLF trodde att vi hade fler medlemmar än vad som var fallet. Men tänk så glada vi blev när vi drygt ett år senare kunde konstatera att vi hade ökat vårt medlemsantal från 11 000 till 13 000 medlemmar. En nästan tjugoprocentig ökning. Och den här gången var siffrorna rätt. Det till synes omöjliga visade sig vara fullt möjligt.

När denna tidning når brevlådorna har SYLF under det senaste fullmäktigemötet antagit en ny strategi. En strategi, med flera olika delmål, som ska hjälpas oss att ta underläkarnas villkor till nya höj­der de kommande åren. Jag undrar vilka av dagens till synes omöjliga mål som kommer visa sig vara möj­liga. Jag ser fram emot att få reda på det längre fram.

SYLF kommer fort­sätta att sikta högt. Och det tycker jag att du som läser denna text också ska göra. Så nästa gång något känns svårt eller läskigt, tänk: ”Det kommer att gå. Det är möjligt. Det är en god idé att försöka.” •

Mer från Moderna Läkare