Efter sex år i SYLF:s styrelse och två år som ordförande är det dags för mig att lämna över till nya kollegor att fortsätta leda föreningen framåt. Mitt engagemang i SYLF har följt mig genom både AT och ST och efter sommaren blir jag till slut specialist. Att vara ordförande för SYLF har varit intressant, spännande, krävande och den största förmån en underläkare kan ha. 

Under min tid som ordförande har styrelsen fokuserat verksamheten på föreningens ändamål: lön och villkor, utbildning och forskning samt hälso- och sjukvårdsutveckling. Vi har lyckats åstadkomma många förändringar tillsammans. Fler AT-platser har varit i fokus och arbetet har haft god utväxling även om det är långt tills köerna helt är borta. Den nya läkarutbildningen och bastjänstgöringen är områden där SYLF:s politik fått stort genomslag. Dessa förändringar är ett bra exempel på hur det är att arbeta i SYLF; som ett konstant maraton där olika personer hjälps åt att leda och dra vid olika tidpunkter. Även om vi i stort gick i mål med dessa förändringar under min tid som ordförande har många bidragit och kämpat långt innan jag satt i styrelsen. 

Men allt har inte varit framgångar. Lönefrågan har seglat upp som den högst prioriterade av underläkare. De med lägst löner i läkarkåren, de som är tidiga underläkare, har upplevt reallönesänkningar de senaste tio åren vilket är helt oacceptabelt. Lön är en central fråga och kopplar till temat för denna utgåva av Moderna Läkare; värde. Genom att arbeta bidrar vi till att skapa värde. Vi botar, lindrar och tröstar. Vi håller befolkningen frisk så den kan arbeta och i sin tur skapa mer värde. Man kan objektivt mäta värdet en läkare skapar genom att mäta bidrag till bruttonationalprodukten, men många värden syns inte där. Tacksamheten hos en förälder vars barn klarade sig fint genom operationen eller glädjen hos barnbarnen som får se mormor gå efter att hon fått sin nya höft är svåra att mäta. Ekonomiskt värde och känslomässigt värde är olika, men båda är mycket viktiga för att förstå vår roll och inte minst vårt eget värde. 

Läkare har en naturlig tendens att glömma ekonomiskt värde. Man kan säga att det ligger i vår natur. Jag skulle dock vilja hävda att det är något vi lär oss. Vi omlindas av etik, förhållningssätt och Hypokratiska eder som är helt centrala för att kunna göra rätt i vardagen som läkaren och fatta medicinskt korrekta beslut. På vägen har vi en tendens att glömma det ekonomiska värdet av vårt bidrag till samhället och detta är viktigt för att vi ska förstå att vi har rätt att få ta del av en del av det värde vi skapat i form av lön och villkor. Hur stor del detta ska vara är så klart en förhandlingsfråga där vi som läkare är i underläge om vi inte förstår det värde vi skapar och därigenom det värde vi bör få ta del av. 

Även andra faktorer som tillgång och efterfrågan på personal påverkar andelen värde vi får ta del av. I framtiden kommer detta bli än mer viktigt då automatisering och digitalisering troligen kommer att minska efterfrågan på personal i vården. För två veckor sedan var jag i Shenzhen i Kina och besökte ett företag som arbetar på att automatisera knäplastiker. Det är bara ett av många exempel på utveckling som sker. Jag tror att läkare måste se denna utveckling och i större grad röra sig från att vara utförare till att bli utvecklare. Detta handlar om att säkra sina möjligheter att skapa mesta möjliga värde och säkra den andel värde läkaren får ta del av. 

Mitt sista ordförandeord har nått sitt slut och likaså min tid i SYLF. Stort tack för att jag fått förmånen att företräda er dessa år. Det har varit en sann ära. Jag hoppas att framtida ordförande har en bas att arbeta vidare med gällande lön, arbetsmarknad och framtidens läkarroll och får skörda frukterna av framgångar på dessa områden precis som jag fått göra med läkarutbildningen och BT. SYLF:s maraton fortsätter och det är dags för nästa underläkare att ta täten och dra. Jag ser med tillförsikt på SYLF:s framtid och kommer ivrigt att heja på från publiken!

Jonas Ålebring, Ordförande SYLF.

Mer från Moderna Läkare