fbpx
Hoppa till innehåll

”Professorsrollen är som ett projektledarjobb”

Att som ung läkare ge sig in i forskningens värld leder inte enbart till en chans att komplettera den kliniska vardagen med någonting nytt och kreativt – det kan också öppna dörrar till en form av ledarskap man inte visste existerade. Moderna Läkare träffar professor Catarina Almqvist Malmros
Text: Nemanja Samardzic
Foto: Modelhouse
Tema

”Det är väldigt roligt att få leda och driva kliniska forskningsprojekt och att bygga upp forskningsmiljöer som erbjuder verktyg för att kunna göra detta”, säger professor Catarina Almqvist Malmros.

Som professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet driver Catarina forskning inom barnastma och allergier. Parallellt med detta är hon kliniskt verksam som barnläkare och barn- och ungdoms­allergolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

”Det är en tydlig fördel att ha erfarenhet av det kliniska arbetet när man bedriver forskning. Man får förståelse för vad som är kliniskt relevanta frågeställningar och hur de nyfunna kunskaperna kan tillämpas i klinisk praxis”, säger hon.

Det ledarskap som man förväntas utöva i rollen som pro­fessor har sina särskilda utmaningar. Man förväntas utforma idéer och söka anslag för dem. Sedan ska man driva projekten ända in i mål och slutligen publicera sina fynd. Därutöver har professorerna ansvar för undervisning och handledning av doktorander.

Ställer krav på flexibilitet

”Det är väldigt roligt, men det är samtidigt väldigt omfattande. Professorsrollen är som ett projekt­ledarjobb. Man måste ständigt hålla koll på vad som sker inom forskningsfältet, för att veta om de egna studierna är relevanta och nyskapande. Utöver den egna forskningen har man dessutom ofta sidoupp­drag, som att vara opponent eller bedöma andras ansökningar”, säger Catarina, och fortsätter:

”Inom forskningen kan det hända att saker går i stå, som till exempel att man inte lyckas rekrytera ett tillräckligt patientunderlag till sin studie, eller att etikansökan avslås. Då måste man som ledare ta problemen i beaktande och försöka lösa det. Man måste vara lösningsfokuserad.”

"Det är en tydlig fördel att ha erfarenhet av det kliniska arbetet när man bedriver forskning"

Skulle du säga att det innebär en större frihet att vara ledare inom akademin än inom kliniken, med tanke på den ekonomiskt pressade situation som ofta råder inom sjukvården?
”Det är en bra fråga som är svår att besvara. Även som professor är man begränsad av budget och har ett ansvar för forskningspersonal, doktorander och postdocs. Möjligen finns en skillnad i att man inte i samma utsträckning får plötsliga sparupp­drag på sig, och man behöver aldrig hantera en vårdplatskris. Inom forskningen kan jag givetvis också få in mindre medel än jag har ansökt om, men då har jag ofta möjlighet att justera för detta inom ramen för mina projekt. Jag är väldigt noga med att ha en horisont på några år, och det finns en frihet i att hitta på spännande projekt som löper över längre tid.”

Åren utomlands gav mersmak

Catarina Almqvist Malmros bana inom akademin började redan då hon var nyexaminerad läkare.

Genom ett vikariat på S:t Görans barnsjukhus inför AT öppnades dörren till en doktorandtjänst. Projektet fortlöpte parallellt med att hon gjorde sin ST, vilket innebar forskningsledigt i perioder.

”Jag disputerade för 20 år sedan och därefter gjorde jag en treårig postdoc i Sydney. När jag sedan kom tillbaka därifrån kände jag mig redo för att driva egna studier, ta ledarskapsuppdrag och handleda 

studenter och egna doktorander. På det sättet byggde jag upp en forskargrupp”, säger Catarina.

"Efter ett tag insåg jag att flexibiliteten och kreativiteten i forskningen var en fördel, inte minst som småbarnsförälder."

Catarina beskriver åren som doktorand och postdoc som viktiga milstolpar som lärde henne vikten av att stora studier utförs i projektform, inom team med tydliga roller, budget och tidsplaner. I början av doktorandtiden var det dock ingen självklarhet för Catarina att hon skulle fortsätta inom akademin under resten av sin karriär:

”När jag startade forskningen hade jag nog inte så mycket förståelse för var jag skulle hamna så småningom. Men efter ett tag insåg jag att flexibil­i­­­teten och kreativiteten i forskningen var en fördel, inte minst som småbarnsförälder. Det var möjligt att förverkliga mina forskningsidéer och dessutom kunna hämta barnen på förskolan, i stället för att ständigt jobba åtta till fem, plus jourer. Det fanns en frihet som gav utrymme för kreativiteten att växa.”

Vad skulle du vilja säga till en ung läkare som funderar på att ge sig in i den akademiska värl­den, men inte riktigt vet vad det kommer att leda fram till?
”Jag brukar säga till alla studenter och unga kollegor jag möter att de förmodligen kommer arbeta kliniskt under många decennier, och det är en lång tid. Det är därför väldigt roligt att få möjligheten att leda och driva projekt av ren nyfikenhet, en chans man bör ta vara på. Våga ta kontakt med någon som är verksam inom ett område som du finner extra intressant!” 

Mer från Moderna Läkare

"En riktigt bra ledare skapar nya ledare"

Tema ST-tjänster med ledarskapsinriktning kan ge en positiv dominoeffekt. Det är ST-läkare Efraim Jovlunden övertygad om. Moderna läkare har pratat med honom om hur det är att göra ledarskaps-ST. 

Ordförandeord #1 2023: Att vara ny

Fackligt Hon hade nyligen tagit examen. Det var sommar och i augusti började hon på ett underläkarvikariat. Glad över att ha varit lite ledig efter så många års studier på läkarprogrammet, var hon nu redo att ge sig ut i arbetslivet, …

Konsten att balansera verksamheten och människan

Tema Norra Stockholms psykiatri har ett gott rykte om att erbjuda bra arbetsmiljö och kollegialt stöd. Moderna Läkare träffar underläkarchefen Michael Rangne för att höra hur han har gjort för att lyckas som klinisk chef.

Från idé till verklighet

Tema ”Tror man starkt på något är det svårt att inte driva det vidare”, berättar läkaren och entreprenören Pauliina Ikonen Victorsson. Med sin tjänst Medalla vill hon skapa mer transparens för arbetstagare inom vården och hållbar rekrytering för arbetsplatser. 

Vad är diskriminering?

Fackligt Diskriminering är ett begrepp som man ofta hör talas om. Vad som räknas som diskriminering är reglerat i lag. SYLF:s förste vice ordförande, Robert Holmqvist, reder ut begreppen kring negativ särbehandling.

Att påverka med podd

Tema Efter att ha pratat med varandra om akutsjukvård under många år tog de samtalen och visionerna ut i etern. Moderna Läkare träffar personerna bakom Akutläkarpodden – som med tiden blivit en röst att räkna med.

Läkare på högsta politiska nivå

Tema I Sveriges riksdag är två av ledamöterna legitimerade läkare. Moderna Läkare träffar distriktsläkaren Marie-Louise Hänel Sandström (M) och barnläkaren Anders W Jonsson (C) som berättar mer om hur det är att vara läkare i rikspolitiken.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …