fbpx
Hoppa till innehåll

Regionala samarbeten är framtiden

Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.
Text: SYLF Göteborgs styrelse
Bild från mötet med VGAS – Västra Götalands alla SYLF-avdelningar.
Bild från mötet med VGAS – Västra Götalands alla SYLF-avdelningar.
Lokalfackligt

VGAS 2021: Västra Götalandsregionen (VGR) är en enorm arbetsgivare och producerar hela 4,8 % av Sveriges vård. Hur ska vi få gehör i en enorm organisation?

I Skåne hade SYLF-avdelningarna sedan länge haft en enad röst för att höras bättre. Samarbetet kallas SySkån och står för SYLF i Skåne. Tillsammans har de i många år drivit frågor som en större och enad SYLF-grupp. Samarbetet ger synergieffekter, utbyte av erfarenheter och inspiration smittade av sig mellan de olika styrelserna.

Det fanns ett stort behov av ett kraftfullt samarbete mellan lokal-avdelningarna för att gemensamt kunna mobilisera i de fackliga frågorna

Efter att SYLF Göteborgs styrelseledamot Anna Das jobbat nere i Skåne såg hon fördelarna med detta koncept och hon saknad det regionala samarbetet i Göteborg. Att fyra olika lokalavdelningar i Västra Götaland drev samma frågor på olika håll var ineffektivt. I SYLF Göteborgs styrelse tampades vi med samma frågor som grannav-delningarna i Borås, Skövde och Nordvästra Götaland, men vilka som satt i deras styrelser eller hur deras arbete gick till var till en stor del okänt för oss. Västra Götalandsregionen är ökänt för att ha Sveriges lägsta läkarlöner och det fanns ett stort behov av ett kraftfullt samarbete mellan lokal-avdelningarna för att gemensamt kunna mobilisera i de fackliga frågorna.

SYLF Göteborg drog därför ihop ett möte med de andra SYLF-avdelningarna i VGR och efter lite spånande kom samarbetet att kallas för VGAS, som står för Västra Götalands alla SYLF-avdelningar. Samarbetet var efterlängtat och vi fann snabbt engagemang hos grannavdelningarna. Första mötet gick ut på att sätta premisserna för samarbetet. Vi bestämde oss för att träffas fyra gånger per år med två fysiska möten, varav ett möte ska vara i internatform under två dagar. Syftet med samarbetet är att skapa inspiration, arbeta med gemensamma frågor och hjälpa varandra. På köpet knyter vi kontakter och utökar våra SYLF-nätverk. Tillsammans kan vi även fila på motioner till SYLF:s fullmäktige samt diskutera andras yrkanden. 

På bara två månader har samarbetet utvecklats något enormt. Vi har livliga diskussioner på Facebook och har under hösten träffats för ett internat. Då vi fick äran att ha Emelie Hultberg, ordförande av Västra Götalands Läkarförening med oss. Under två dagar diskuterades AT, BT, ST och VULFAT (vik UL före AT) livligt. Nu vill SYLF Göteborg re-k-om-mendera alla andra regioner att göra samma sak. För inspiration eller upplägg får ni gärna höra av er. Tillsammans är vi starkare! •

Mer från Moderna Läkare

Satsa på ledarskaps-ST!

Ledare Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

Fackligt SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att …

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …