Fackets inställning är glasklar – för att behålla fasta läkare krävs goda arbetsvillkor och en konkurrenskraftig lön, annars går medlemmarna till mer attraktiva arbetsgivare i andra regioner.

Idag nöjer sig Region Norrbotten med att ha en likartad lönenivå som övriga landet, och tror att någon enstaka tusenlapp är ett starkt argument för att välja ST-tjänst just i deras region. Vad är väl en välbemannad universitetsklinik mot en marginellt högre lön på en underbemannad klinik med få och överbelastade fasta överläkare?

Efter en längre tids påstötningar har SYLF under våren 2021 haft möte med HR angående underläkarlönerna. Vi fick då till sist ta del av HR:s policydokument för ingångslöner i Norrbotten, som tidigare inte lämnats ut trots påstötningar. Vår framgång med att få upp AT-lönerna solkades av generellt blygsamma löneökningar för ST 2021, och att vi fick lämna mötet i oenighet var tyvärr inte helt oväntat. Mer uppseendeväckande var att HR finner det rimligt att sänka 2021 års ingångs­lön för ST i allmänmedicin i Malmfälten. Detta i en region med 7 av 10 vakanta distriktsläkartjänster, där det är välkänt att endast varannan ST-tjänst i regionen leder till en fast anställd distrikts­läkare. Avsaknaden av långsiktighet i löne­politiken kan knappast bli tydligare.

Vi fick då till sist ta del av HR:s policy­dokument för ingångslöner i Norrbotten, som tidigare inte lämnats ut trots påstötningar.

Den utan jämförelse största rekryteringsbasen för specialister i Norrbotten är de egna ST-läkarna, som i sin tur oftast gjort sin AT här. Kan man inte vara en attraktiv arbetsgivare under hela karriären, varför ska de välja regionanställning då specialistbeviset kommer? Schablonlönernas tid är förbi och regionerna måste inse att oavsett om man vill arbeta kliniskt, forska eller pröva något annat är inte längre regionanställning den enda vägen. För att säkra bemanningen och patient­säkerheten, måste man bli en mer attraktiv arbetsgivare. Individuell lönesättning kan inte bara vara tomma ord, lön måste sättas efter kompetens och ansvar. Det är hög tid att regionerna anpassar sig till verkligheten och inför en långsiktig personalpolitik.

Med den för närvarande blygsamma löneprogressionen under ST i Norrbotten och många andra regioner, är ingångslönen sannolikt din viktigaste förhandling innan specialistlön. Om beskedet blir att HR sätter lön, kräv att förhandla med HR. Ta reda på vad du har för andra möjligheter och hur förmånerna ser ut hos andra arbetsgivare. Det finns utmärkta Facebookgrupper där man kan dis­kutera löneläge och anställningsförmåner med andra yngre kollegor, anonymt om man så önskar. Begär ut detaljerad lönestatistik från din lokala läkarförening.

Vägra skambud! Det finns idag gott om andra arbetsgivare som värderar din kompetens.•

Julius Breimer
Ordf. SYLF Norrbotten
AT-läkare

Mer från Moderna Läkare