Sollefteå sjukhus är ett småskaligt akutsjukhus med runt 700 anställda och ett av tre sjukhus i Region Västernorrland. I AT-rankningen 2019 hamnade Sollefteå på plats 67, men klättrar i årets AT-ranking 60 platser upp till plats 7!

Så – hur känns det?
”AT-rankingen blir en stor grej varje år, vare sig det går upp eller ner, så självklart känns det väldigt bra att vi gjorde så bra ifrån oss i år”, säger Hanna Arnqvist, AT-samordnare på Region Västernorrland.

Envetet arbete och lyhörd organisation
Hanna Arnqvist började sin tjänst i slutet av maj 2019. Tidigare fanns det bara en AT-samordnare
i regionen, som servar AT-läkare på alla tre sjuk­husen i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Nyanställningen har gett god effekt, säger AT-chef Henrik Salo:

”Det vi ser nu i rankingen är egentligen frukten av cirka två års envetet förbättringsarbete. Med fler hjärnor och fler ögon har vi kunnat se framåt och tänka strategiskt, istället för att släcka bränder – vilket förutom att det är tidsödande också ger vattenskador.”

Hanna Arnqvist & Henrik Salo
Hanna Arnqvist & Henrik Salo. Foto Ingrid Birgitta Eldeklint.

Hemligheten bakom klättringen är enligt både Hanna Arnqvist och Henrik Salo engagerade med­arbetare, från golvet upp till högsta nivå, och en lyhörd organisation som hela tiden smörjer maskineriet innan gnissel uppstår:

”Jag brukar tänka att vi ska vara som multisprejen WD40, som smörjer och stoppar gnissel. Man märker inte att den finns, men där den blivit pålagd slutar det gnissla”, säger Henrik Salo.

Överhuvudtaget tror jag mycket av den ökade trivseln beror på att vi ökat hela organisationens förståelse för hur viktiga AT-läkarna är för sjukhuset.

Utbildning med högsta prioritet
Ett förbättringsarbete som Sollefteå sjukhus är sär­­skilt nöjda med är genomdrivandet av den studietid som AT-läkarna blivit utlovade, men tidigare inte alltid getts möjlighet att ta ut. Fyra timmar arbets­tid i veckan ska AT-läkarna kunna använda till att plugga till AT-provet, eller fördjupa sig i något de känner att de behöver läsa på om eller är särskilt intresserade av.

”Vi har lyft förståelsen inom hela organisationen för hur viktigt det är att detta blir av och prioriteras. Överhuvudtaget tror jag mycket av den ökade trivseln beror på att vi ökat hela organisationens förståelse för hur viktiga AT-läkarna är för sjukhuset”, säger Hanna Arnqvist.

Fortsatt aktivt förbättringsarbete
Men bland idel uppåtpekande kurvor måste förbättringsarbetet ständigt tuffa på för att fortsätta bemästra de utmaningar som kommer. Vad siktar man på nu?

”Det finns givetvis fortfarande saker att skruva på, och ingenting är ju statiskt. Det kan ändra sig från vår till höst. Vi är väldigt måna om att fortsätta vara lyhörda inför det som börjar vika av, så att vi kan fånga upp det på ett tidigt stadium. Och nu har ju Örnsköldsvik sjunkit i rankingen, så det är vad vi kommer att fokusera på främst framöver”, säger Hanna Arnqvist.

Jourer utan legitimerad kollega på plats
AT-tjänstgöringen på Sollefteå sjukhus är 21 mån­ader lång. Psykiatri innefattar tre veckor slutenvårdsplacering i Sundsvall och kirurgiblocket är utlokaliserat till Örnsköldsviks sjukhus eller Länssjukhuset i Sundsvall, vilket är vanligt vid AT på ett mindre sjukhus. Men den stora skillnaden mellan AT på ett mindre och ett större sjukhus är givetvis arbetsformerna. På ett mindre sjukhus får den enskilde AT-läkaren ta ett större ansvar, vilket Henrik Salo upplever att många AT-läkare uppskattar:

”Som blivande AT-läkare tycker jag man ska ställa sig frågan: Vilken sorts AT vill jag ha? Vill jag lära mig jobba självständigt, eller är det viktigt för mig att hela tiden ha någon bredvid? På Sollefteå sjukhus går man primärjour med bakjour. Det finns alltid hjälp att få, men inte fysiskt på plats. Många upplever det som väldigt utvecklande”, avslutar Henrik Salo.

Brant inlärningskurva
Kamilla El Ali är från Göteborg och pluggade medicin i Gdansk, men flyttade till Sollefteå för att göra sin AT i februari 2019. Hon är i slutet av tjänstgöringsperioden och just nu placerad på vårdcentral.

”Det är givetvis svårt att värdera sin AT eftersom man inte har något annat att jämföra med. Men jag känner mig tacksam över min tid som AT-läkare i Sollefteå, där jag fått mycket erfarenhet och bra på fötterna inför fortsatt karriär. Det är ganska tufft att bli inkastad i läkaryrket på det sättet, men inlärningskurvan blir definitivt brantare”, säger Kamilla El Ali.

Det är ganska tufft att bli inkastad i läkaryrket

Kirurgplaceringen var förlagd till Sundsvall, vilket gav möjligheten för Kamilla att känna på hur det var att arbeta på ett lite större sjukhus.

Kamilla El Ali
Kamilla El Ali. Foto: Gustav Wegdell.

”I Sundsvall tar en mer erfaren läkare de allvarliga larmen, medan man i Sollefteå får ta alla larm. Då får man uppleva ansvaret som läkare på ett lite annat vis. Såklart är det läskigt i början, men man kommer in i det fort. Efter varje fall man handlägger får man mer kött på benen och känner sig mer trygg till nästa gång – det gäller bara att beta sig igenom det. Och det finns såklart alltid stöd på avstånd, bara inte precis bredvid mig fysiskt”, säger Kamilla El Ali.

Kamilla El Ali berättar att hon särskilt uppskattat samarbetet mellan kollegor och den korta vägen mellan anställd och ledning på Sollefteå sjukhus:

”I och med att det är ett litet sjukhus lär man känna alla vilket gör det lättare att kommunicera. Även cheferna har funnits nära till hands, det har jag tyckt varit bra”, avslutar Kamilla El Ali. 

Fakta i fråga: Olegitimerade läkare på akuten
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett principbeslut 2015 sagt att olegitimerade under­läkare inte ska arbeta ensamma på akuten utan legitimerad patientansvarig kollega på plats.
Principbeslutet gäller inte AT-läkare, men IVO kritiserade ändå Region Kalmar år 2019 då de låtit AT-läkare arbeta ensamma på akuten. IVO skrev då:
”En läkare ska först efter fullgjord AT-tjänst­­göring på egen hand kunna kartlägga livs­­hotande akuta tillstånd. IVO anser emel­lertid att det kan finnas en möjlighet att göra individuella bedömningar när det gäller AT-läkare.”

Läs Anna Håkansson Gladhs, ordf SYLF Jönköping, tankar i frågan.

Karin Ström
Läkarstudent
Mer från Moderna Läkare