I Sverige är det vanligt att chefer inom vården har ett annat yrke än läkare. På medicinkliniken i Gävle har man i flera år haft en erfaren ST-läkare som blir chef över ST-läkare och vikarierande underläkare, något som har blivit en uppskattad tradition. Anne Huitema Eekhoudt är ST-läkare inom internmedicin och underläkarchef på medicinkliniken i Gävle sedan december 2019. Hon tror att det finns mycket att vinna på att fler läkare blir chefer.

Det kunde hända att folk blev skrämda när jag bara dök upp.

Moderna läkare har träffat henne för en intervju där hon berättar om chefskapet och varför hon hoppas på att se fler läkare som chefer i framtiden.

Bytte Amsterdam mot Gävle
Det var drömmen om en bondgård och bättre arbetsvillkor som lockade Anne att flytta till Sverige efter att hon avslutat läkarutbildningen i Amsterdam. I Holland har ett överflöd av läkare lett till stenhård konkurrens, vilket gör att läkare förväntas arbeta mycket mer än de trettioåtta timmar som står på kontraktet och som de får betalt för. De svenska arbetsvillkoren är betydligt bättre, men sedan Anne tillträdde som chef har hon fått en högre arbetsbelastning. ’’Jag har fått frihet och förtroende att styra min agenda själv. I början planerade jag in alldeles för mycket, men under resans gång har jag lärt mig mer och mer om hur man lägger upp det på ett smart sätt.”

Anne berättar att jobbtelefonen följer med hem om det skulle vara något akut som händer helg eller jourtid. ’’Som jour på akuten rapporterar man över sina patienter och åker hem och någon annan tar över jobbet. Så är det inte som chef, man kan inte stänga av på samma sätt.”

Introduktion på heltid
I början var det mycket nytt och för att komma in i arbetet arbetade Anne som chef på heltid. Efter ett halvår övergick hon till att arbeta varannan vecka kliniskt och varannan vecka som chef.

”För det mesta går det bra att hålla isär rollerna, men det händer att jag får chefsfrågor under kliniska veckor och även tvärtom”, säger Anne. Det tog också ett tag innan hon själv vant sig vid den nya rollen: ”I början glömde jag bort att man ser mig som chef. Det kunde hända att folk blev skrämda när jag bara dök upp. De undrade vad de gjort för fel, när jag bara ville kolla läget. Det var en reaktion jag inte var van vid!”

Jag hade hoppats på ännu mer inflytande.

Läkare med unik insyn i verksamheten
Anne ser många fördelar med att vara både läkare och chef. Som chef får man större förståelse för ekonomiskt motiverade beslut som till exempel varför man väljer vissa preparat före andra utifrån kostnader. Uppdraget ger också en bättre insyn i organisationen bakom den verksamhet man arbetar i. Anne upplever att det finns många fördelar för arbetsgruppen om det är en läkare som är chef. Som ung läkare vet man hur det är att gå jourer och arbeta natt på akutmottagningen. Det ger bättre förutsättningar att kunna planera arbetet på ett bra sätt.

”Det är väldigt svårt att förstå hur det är att arbeta natt ensam för någon som kommer utifrån”, säger hon.

Att vara chef ger möjligheter att påverka organisationen, arbetsvillkor med mera:
”Jag tror att vi läkare har chans att påverka mycket mer än vi gör idag om vi tar på oss mer ansvar.” Med uppdraget har Anne insett att det även finns en del begränsningar som chef:
”Jag hade hoppats på ännu mer inflytande. Jag styr till exempel inte akuten och det är där mina läkare arbetar jourtid.”

Ny typ av tuffa beslut
Chefsuppdraget är inte alltid lätt. Något av det svåraste tycker Anne är att behöva säga upp personal.

”Det är aldrig roligt om ett samarbete inte fungerar. Helst skulle man vilja ta hand om och lära upp alla man anställer, men ibland fungerar det inte. Som arbetsgivare måste man ställa vissa krav på personalen så att hela gruppen trivs och kan utvecklas.” För det mesta har kollegorna förståelse för att hon måste göra vissa saker i egenskap av chef, men inte alltid. “Precis som i läkaryrket så gäller det för en chef att kunna skilja på privat identitet och yrkesroll i sådana lägen”, menar Anne.

Chefsstöd ger förutsättningar att leda
Anne är övertygad om att det vore bra om fler läkare var chefer. I hennes fall är det till stor del tack vare bra chefsstöd som det varit möjligt för henne att kombinera chefsarbetet med det kliniska arbetet.

Möjligheten att kombinera arbetet som underläkarchef med det kliniska arbetet är en förutsättning.

”Jag har chefsstöd som tar hand om allt administrativt och som jag kan rådfråga. Det sparar mycket tid och gör att jag kan fortsätta arbeta kliniskt.” Möjligheten att kombinera chefsarbetet med det kliniska arbetet är en förutsättning för att Anne ska fortsätta som chef, att arbeta som chef på heltid finns inte på kartan.

”Inte de närmaste 40 åren”, säger Anne och skrattar. ”Det går väldigt fort att tappa det kliniska. Det kanske inte är så för alla, men för mig är det så att jag är läkare i första hand och jag vill fortsätta att träffa patienter, vidareutbilda mig och bli specialist. Då tror jag inte det blir bra om man är borta några år som chef på heltid.” •

Mer från Moderna Läkare