fbpx
Hoppa till innehåll

Steg i rätt riktning gör mödan värd

Signerat lokalavdelningsordförande SYLF Södra Älvsborg
Text: Elin Ekdahl, ordförande SYLF Södra Älvsborg
Fackligt

”Vad är det som får dig att orka arbeta fackligt?” Det är en fråga som jag och mina fackliga kollegor får ganska ofta. Svaret, som åtminstone jag i princip alltid ger, är att det ger mig en chans att hjälpa till att förbättra arbetsvillkoren för mina kollegor. Att åstadkomma verklig förändring kräver dock tålamod och uthållighet – vårdapparaten är stor och därmed inte särskilt flexibel. 

SYLF:are i hela landet har länge arbetat för en förändring avseende AT-frågan. Primärt försöker man åtgärda AT-platsbristen, den enorma flask­hals som hindrar våra yngre kollegor från att ta sig vidare i karriären. Tyvärr är varken Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) eller Västra Götalandsregi­onen något undantag. Regionen har färre AT-läkare per medborgare än rikssnittet. SÄS har dock ännu en utmaning – nämligen kvaliteten på dess AT, vilket återspeglas i ännu en bottenplacering i AT-rankningen, i år plats 61 av 62. 

Fler AT-platser skulle alltså åtgärda flera av de problem som AT-läkarna lyfte i vår enkät

SÄS låga placering är ingen hemlighet. Tvärtom påtalas den frekvent av läkarkollegor, AT- och sjuk­husledning. Placeringen signalerar att AT-läkarna på SÄS är mindre nöjda med sin AT jämfört med andra kollegor runt om i landet. Vad ligger bakom detta egentligen? Det ville vi i SYLF Södra Älvsborg ta reda på, och delade ut en kort enkät till AT-läkarna. Svaren var relativt unisona och påtalade en uttalad jourbörda utan tid för återhämtning, avsaknad av självstudietid och ensamma nätter på psykiatrin. 

Problemet avseende ensamma nattjourer för AT- och underläkare innan AT ökade i aktualitet redan hösten 2021. Frågan drevs av SYLF och av engagerade AT-läkare. Under våren fick frågan även upp­märksamhet i lokal media. SYLF Södra Älvsborg bjöd in till möte med psykiatrins ledning, och kort därefter kunde vi gå ut med att endast legitimerade läkare framgent schemaläggs på nattjourerna. Fler ST-läkare på kliniken gjorde förändringen möjlig. Därmed schemaläggs olegitimerade läkare endast med legitimerade kollegor på plats i SÄS samtliga verksamheter – en enorm seger! 

Ett steg i rätt riktning, men fler förbättringar krävs dock på SÄS. Vi vill se att sjukhuset ökar mängden AT-platser för att minska väntetiden till AT. Vi ser också att detta skulle minska jourbördan för AT-läkarna, möjliggöra uttag av intjänad jourkomp och säkerställa den önskvärda studietiden. Fler AT-­platser skulle alltså åtgärda flera av de problem som AT-läkarna lyfte i vår enkät. Det skulle även ge en chans för SÄS AT-läkare att inte bara bidra till vård­produktion, utan faktiskt ha den utbildnings­tjänst som allmäntjänstgöringen i slutändan ska vara. 

På sikt ser vi att detta kan ge SÄS chansen att klättra i AT-rankningen. Positiva förändringar med­­för förhoppningsvis nöjdare AT-läkare. SYLF Södra Älvsborg ser positivt på det goda samarbete och den dialog vi haft med arbetsgivarsidan. En välfun­gerande samverkan är grunden för bra resultat. Vi hoppas kunna fortsatt förbättra av arbetsvillkoren för våra kollegor. Det är ju det som det fackliga arbetet handlar om, när allt kommer till kritan. •

Mer från Moderna Läkare

Utbränd innan AT

Tema Dålig introduktion, otydlighet om vad som förväntas av en på jobbet och därtill press på att prestera för att få en bra referens till AT-ansökningen. Känns situationen igen? För Sofia ledde en kaosartad arbetssituation till utmattningssyndrom. Vi får ta del …

Läkare i kris och konflikt

Tema Kriser kommer i många skepnader. Moderna Läkare träffar Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård med erfarenhet av såväl civila som militära kriser i skarpt läge.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …

Ordförandeord #4 2022: Kvinna. Liv. Frihet.

Ledare Det känns väldigt tungt att skriva dessa rader. Orden känns så små. Handlingarna känns otillräckliga. Jag är fysiskt trygg där jag befinner mig, men inombords är det rena ”hela havet stormar”. I mitt hemland Iran protesterar kvinnor, flickor, män och …

Negativ forskningstrend kartlagd

Reportage Trots stort intresse för forskning går andelen forskande läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.

Tillsammans når vi framgång

Basfackligt Det finns många fördelar med att vara medlem i facket. Den främsta är förmodligen gemenskapen i fackförbundet när det blåser kallt på arbetsplatsen. Du kan som medlem få stöttning, vägledning och hjälp att reda ut oredan som drabbat dig.

Gaffelmottagning ger mer tid till handledning och reflektion för ST-läkare

Reportage Artikeln kommer ursprungligen från årets första nummer av tidningen Sjukhusläkaren. Mer tid för handledning och reflektion. Det lockade ST-läkaren Julia Carlsson till gaffelmottagningen på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningsmodellen för ST-läkare är ett mer effektivt sätt att komma in i …

När blir jag avslöjad?

Tema Under ett förtroligt lunchsamtal säger plötsligt min mycket pålästa och vetenskapligt orienterade kollega att hen i ärlighetens namn inte kan så mycket och mest går och väntar på att resten av kliniken ska inse det. Känner du igen dig? Moderna …

Klockan som tickar

Ledare Bristen på utbildningstjänster är en av SYLF:s högst prioriterade frågor. Vi jobbar stenhårt för att förbättra underläkares möjligheter att så snabbt som möjligt avancera från examen fram till specia­listbeviset.