fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, 19/8, har Läkarförbundets medlemsadministration stängt. Som medlem kan du själv ändra dina uppgifter på Min sida och söka svar på frågor om ditt medlemskap i Frågor och svar.

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Text: SYLF Blekinges styrelse
Lokalfackligt

Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också att ST-läkarna ofta behövde rycka in på akuten eller sköta sin administration under studietiden. Merparten av de ST-läkare som jobbar i regionen idag har skrivit under ett ST-kontrakt. Det har dock kommit signaler om att ST-kontraktet inte efterlevs, varför SYLF Blekinge våren 2021 genomförde en ny ST--enkät för att identifiera eventuella problem. Resultaten av enkäten har sammanfattats i en rapport som presenterats för arbetsgivaren i samband med studierektorsmöte, för att diskutera hur efterlevnaden av ST-kontraktet ska förbättras.

Merparten av de ST-läkare som jobbar i regionen idag har skrivit under ett ST-kontrakt.

I enkäten framkom att mindre än hälften av de svarande har den schemalagda handledningen om 1 h/vecka som kontraktet anger. Detsamma gäller schemalagd studietid, där knappt hälften får tillräckligt. För många går studietiden förlorad till administration eller till att rycka in på jouren. SYLF Blekinges budskap till arbetsgivaren är att om handledning eller studietid går förlorad p.g.a. att ST-läkaren behöver täcka upp på jouren måste den få tas igen. Om den går åt till administration måste tid för detta avsättas i schemat. 

Få som svarat på enkäten har genomfört sitt kvalitetsarbete respektive vetenskapliga arbete, trots att fördelningen av svarande är relativt jämn över de fem år som ST:n omfattar. Detta skulle kunna bero på slumpen, men farhågan är att det är svårigheter med att genomföra arbetena som gör att ST-läkarna väljer att skjuta upp dem. I enkäten framkommer att det är svårt att hitta en handledare till det vetenskapliga arbetet. Det finns ingen tydlig organisation kring hur detta ska gå till och varje ST-läkare blir lämnad att ensam lösa problemet. SYLF har därför som en åtgärd föreslagit att arbetsgivaren sluter ett avtal med Södra Sjukvårdsregionen så att Region Blekinges ST-läkare kan få tillgång till handledare på universitetsorten.

Enkätsvaren indikerar också att ST-läkarnas kollegor inte alltid förstår i vilken utsträckning utbildningstjänsten kräver att ST-läkarna genomgår praktik och utbildning utanför den ordinarie verksamheten. Det är inte rimligt att ST-läkarna bemöts på ett sätt som gör att de får dåligt samvete över att de är frånvarande från verksamheten på grund av obligatoriska arbetsuppgifter. Vi har där-för föreslagit att studierektorerna informerar klinikerna om vad det innebär att göra ST och att man gör en översyn av behovet av förnyad handledarutbildning.

SYLF Blekinge fortsätter att arbeta med dessa frågor och för dialog med arbetsgivaren för att belysa hur ST-läkarnas situation behöver förbättras. •

Mer från Moderna Läkare

Jag kan inte sitta stilla när jag stöter på orättvisor

Tema Ideellt arbete gör en inte rik på pengar, men kan göra en rik på erfarenheter. Gunilla Kleiverda har kombinerat kliniskt arbete med frivilligt engagemang i hjälporganisa­tionen Women on waves – vilket hon tror har gjort henne till en bättre läkare.

Anmäld till IVO!

Basfackligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal. Läkare kan bli anmälda av bland annat patienter och närstående som känner sig felaktigt bemötta i vården.

Lär känna styrelsen!

Tema Under fullmäktigemötet i april valde SYLF en ny styrelse. Vilka är de och vad vill de vara med att påverka under det kommande året? Vi tar oss en närmare titt!

Kommunikation skapar trygghet för barn och föräldrar

Reportage Hur kan primärvården stödja barn som har en sjuk förälder? Den frågeställningen är utgångspunkten för Charlotte Oja, specialist i allmänmedicin och forskare vid Karolinska institutet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som föreläser för AT- och ST-läkare i landet .

Unga läkares arbetsvillkor huvudfokus i högaktuell roman

Reportage I romanen “Välj mig” följer läsaren AT-läkaren Mathildes start på karriären. Moderna Läkare möter författaren bakom boken, Sofia Rönnow Pessah, som chockades av underläkares dåliga arbetsvillkor under tiden då hon arbetade med boken.

Ordförandeord #1 2022

Fackligt Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det var såklart svårt, …

Vad står egentligen i kollektivavtalet?

Basfackligt Sommaren närmar sig och för många innebär det att man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kontrakt och hur fungerar det med våra arbetstider?