fbpx
Hoppa till innehåll

SYLF:s AT-ranking 2019

SYLF presenterar årets AT-ranking! Eksjö Höglandssjukhuset toppar i år AT-rankingen, tätt följt av förra årets etta Avesta lasarett och Kristianstads centralsjukhus. Landskrona blir årets raket och klättrar hela 35 platser för att landa på 24:e plats. Men de lokala glädjeämnena överskuggas fortfarande av rapporterade arbetsmiljöproblem och det faktum att 51 % av de tillfrågade någon gång arbetat utan ersättning.
© Getty Images
© Getty Images
Tema

Varannan AT-läkare jobbar gratis

Text: Livija Ginters Bild: Getty Images

Kristianstad i topp på primärvård
Det är ingen slump var man hamnar i AT-rankingen; tydliga trender kan följas över tid och i toppen i år finns många som också utmärkt sig tidigare. I år är högst rankade medicinort förra årets rankingetta Avesta lasarett tillsammans med Kungälvs lasarett. Bästa kirurgidel görs enligt rankingen på Ljungby lasarett. Kristianstads centralsjukhus toppar allmänmedicin. Gällivare sjukhus och Oskarshamns sjukhus utmärker sig inom psykiatrin med ett sammanvägt betyg om 5,9 av 6 möjliga. Nytt för i år är att SYLF också mäter bästa akutsjukvårdsplacering där Sahlgrenska universitetssjukhuset når förstaplatsen.

Akutvårdsavsnitt – populärt men driver övertid
I år mäter SYLF för första gången detta avsnitt specifikt i AT-rankingen. En fjärdedel av orterna erbjuder akutsjukvårds­avsnitt och var femte AT-läkare genomför det. Omdömena landar generellt högt: trots hög arbetsbelastning där många kommenterar mycket övertid upplever man sig som en viktig del av verksamheten och har ofta gott stöd av kollegorna.

Vanligt med ensamjour
På psykiatriakuten går varannan AT-­läkare ensam jour utan patientansvarig legitimerad kollega på plats. Det är allra vanligast inom psykiatrin, men det förekommer också inom kirurgi (29 %) och medicin (25 %). Efter 5,5 års utbildning är man rustad för det, men några berättar hur de upplever att det skett för tidigt in på placeringen: innan de haft god kännedom om rutinerna på kliniken. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också uttalat att det inte ska vara norm att AT-läkare går ensamma primärjour.

Flexibel arbetstid missbrukas av arbetsgivarna
Normen för AT-läkare i hela landet är att övertiden är dold. Förväntat arbete sker inom ramen för flextidssystemet även de gånger man beordrats att arbeta över. 51% svarar att det är vanligt eller ganska vanligt att man arbetar utan att få ersättning. Bara 13 % säger att det aldrig förekommit. Lunchraster arbetas in utan att det går att flexa ut i slutet av dagen. Flera rapporterar att man i slutet av en placering schemaläggs så att intjänad arbetstid blir omöjlig att ta ut, och när nästa placering påbörjas brinner timmarna inne. Andra beordras arbeta över, men blir samtidigt tillsagda att inte skriva upp sin arbetstid, vilket är ett regelrätt brott mot arbetstidslagen. I åtminstone ett fall har dessutom administratörer gått in i efterhand och helt enkelt raderat arbetstid vilket fått fackliga följder.

Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar
Många vill styra sin egen arbetstid men samtidigt ser vi i årets AT-ranking ett regelrätt missbruk av flexibel arbetstid: finns arbetsuppgifter som inte kan anstå ska den anställde beordras till övertid och kompenseras i de fall det inte avtalats bort i det lokala kollektivavtalet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetet ska gå att utföra utan att AT-läkarens fritid tas i anspråk. Det här måste bli bättre.

Varannan får chans att förhandla lön Gällande kollektivavtal gavs AT-läkarna större möjlighet att förhandla sin lön. Nu, inför omförhandling, är det värt att anmärka att även om hälften får diskutera sin lönenivå så får bara 16 % känslan av att de hade möjlighet att faktiskt påverka sitt löneläge. På de allra flesta orter får man också justera sin lön efter 1–1,5 år. Fyra av fem får ett fast påslag utan individuell bedömning.

Gemensamma nämnare för sämsta placeringarna
När 1447 AT-läkare får chansen att betygsätta sin allmäntjänstgöring framträder ett tydligt mönster. Rankar man sin placering lågt beskriver man också följande situation: schemaläggning som förhindrar deltagande i utbildnings­moment, bristande handledning och avsaknad av introduktion. Det, tillsammans med en upplevelse att heller inte kunna påverka sin arbetsmiljö och därigenom bidra till förändring verkar avgörande för betyget. Sjukhus som hamnar i botten kan med enkla medel förbättra sig inom de här områdena.

… och lösningarna
Det finns flera AT-orter som kan visa vägen framåt, för var man hamnar i rank­ingen är inte en slump. Flera orter arbetar strategiskt över tid med att utveckla allmäntjänstgöringen, och de återkommer gång på gång högt i rankingen. Framgångsfaktorer som kan nämnas är att det finns någon som har ett tydligt mandat i sin roll som AT-chef eller AT-­samordnare, strukturerad handledning och tydlig introduktion höjer omdömet. Det är resultatet av strategiskt arbete, eller frånvaron av det, som avgör var man hamnar i SYLF:s AT-ranking.

Mer från Moderna Läkare

AT-ranking 2021: Väntetiderna längre än någonsin

Tema Stora brister i samordning mellan antalet grundutbildade läkare och antalet AT-platser gör att väntetiderna mellan examen och legitimation fortsätter att öka, något som syns svart på vitt i årets AT-ranking. Oacceptabelt resursslöseri tycker SYLF, som driver frågan om statlig samordning. …

Sveriges bästa AT 2021

Tema I år delar Varberg och Västervik på guldmedaljen i AT-rankingen. Moderna läkare möter två AT-läkare, Alfred Luong från Varberg och Emma Almroth från Västervik för att höra hur det är att arbeta på vinnarsjukhusen. Text: Lovisa Lindmark.

Ledare: Vår AT – vems ansvar?

Ledare Ledare Moderna Läkare no3 20201. Det råder stort underskott på specialistläkare i Sverige. Detta trots att det finns gott om nyexaminerade läkare, som bara väntar på att få börja sin resa mot färdig specialist. Ofrivilligt har de fastnat i sin …

SYLF 100 år: Moderna Läkare genom tiderna

Basfackligt Moderna Läkare började som ett medlemsblad “Meddelanden från Sveriges Yngre Läkares Förening” redan 1942. Vi har dykt ner i arkiven och plockat ut några artiklar från förr. Text Maria Valeur

Jag har aldrig planerat mitt liv 25 steg i förväg

Reportage Pandemin har gjort jobbet tuffare för många läkare, men har också gett nya karriärmöjligheter för nyutexade. En av dem är Arun Das, som tog ett jobb på VaccinDirekt efter examen och kastades rakt ut i en historisk massvaccinering. Text Karin Ström

AT-rankingen 2021 - hela listan

Tema AT-rankingen 2021 - hela listan. Bästa AT-ort 2021. Vilket sammanfattande betyg vill du ge din AT? Från 1–6 där 1 är mycket dåligt och 6 är mycket bra.

Privatläkarföreningen: ST-läkarna behövs i vårdvalen

Reportage Svenska Privatläkarföreningen (SPLF) har drygt 1000 medlemmar och är en yrkesförening inom Läkarförbundet. Moderna Läkare fångar Sven Söderberg från SPLF för en pratstund om hur framtiden ser ut för privatläkare och hur ST behöver integreras i vårdvalen. Text Maria Valeur.