Varannan AT-läkare jobbar gratis

Text: Livija Ginters Bild: Getty Images

AT-RANKING 2019
Bästa AT-ort

Vilket sammanfattande betyg vill du ge din AT? Från 1–5 där 1 är mycket dåligt och 6 är mycket bra.

1. Eksjö Höglandsjukhuset 5,67
2. Avesta lasarett 5,65
3. Kristianstad centralsjukhus 5,63
4. Kiruna sjukhus 5,57
5. Kungälvs sjukhus 5,56
5. Varbergs sjukhus 5,56
7. Växjö Centrallasarett 5,50
8. Mora lasarett 5,48
9. Gällivare sjukhus 5,46
10. Skellefteå lasarett 5,41
11. Karlskrona Blekingesjukhuset 5,39
12. Falu lasarett 5,33
12. Nyköpings lasarett 5,33
14. Norrköping Vrinnevisjukhuset 5,32
15. Västerviks sjukhus 5,30
16. Halmstads sjukhus 5,29
17. Visby lasarett 5,27
18. Ljungby lasarett 5,23
19. Hudiksvalls sjukhus 5,19
20. Gävle sjukhus 5,14
20. Karlshamn Blekingesjukhuset 5,14
22. Kalmar Länssjukhus 5,13
23. Landskrona lasarett 5,11
24. Skaraborgs sjukhus Skövde 5,08
25. Västerås sjukhus 5,07
26. Sundsvall-Härnösand Länsjkh 5,03
27. NU-sjukvTrollhättanUddevalla 5,02
28. Lindesbergs lasarett 5,00
28. Södertälje sjukhus 5,00
28. Örnsköldsviks sjukhus 5,00

31. Linköping/Motala 4,95
32. Eskilstuna Mälarsjukhuset 4,94
33. Piteå sjukhus 4,90
34. Karolinska univ sjkh Solna 4,88
34. Skaraborgs sjukhus Lidköping 4,88
34. Ystad lasarett 4,88
37. Norrtälje sjukhus 4,83
38. Värnamo sjukhus 4,83
39. Sunderbyn sjukhus 4,79
39. Torsby sjukhus 4,79
41. Uppsala Akademiska sjkh 4,74
42. Karlstad Centralsjukhus 4,61
43. Karlskoga lasarett 4,57
43. Katrineholm Kullbergska sjkh 4,57
45. Hässleholms sjkhorg 4,54
46. Lycksele lasarett 4,53
47. Oskarshamns sjukhus 4,50
47. Trelleborgs lasarett 4,50
47. Östersunds sjukhus 4,50
50. S:t Görans sjukhus 4,45
50. Ängelholms sjukhus 4,45
52. Arvika sjukhus 4,44
53. Karolinska univ sjkh Huddinge 4,43
54. Jönköping Länssjkh Ryhov 4,36
55. Danderyds sjukhus 4,34
56. Helsingborgs lasarett 4,32
57. Sahlgrenska univsjukhuset 4,30
58. Skånes univsjukhus i Malmö 4,22
59. Södra Älvsborgs sjukhus 4,18
60. Norrlands Universitetssjukhus 4,12
61. Alingsås lasarett 4,06
62. Örebro Universitetssjukhus 4,00
63. Södersjukhuset 3,92
64. Skånes univsjukhus i Lund 3,78
65. Enköping Lasarettet 3,67
66. Kalix sjukhus 3,43
67. Sollefteå sjukhus 3,12

Snitt AT-Ranking 2019 4,81

Kristianstad i topp på primärvård
Det är ingen slump var man hamnar i AT-rankingen; tydliga trender kan följas över tid och i toppen i år finns många som också utmärkt sig tidigare. I år är högst rankade medicinort förra årets rankingetta Avesta lasarett tillsammans med Kungälvs lasarett. Bästa kirurgidel görs enligt rankingen på Ljungby lasarett. Kristianstads centralsjukhus toppar allmänmedicin. Gällivare sjukhus och Oskarshamns sjukhus utmärker sig inom psykiatrin med ett sammanvägt betyg om 5,9 av 6 möjliga. Nytt för i år är att SYLF också mäter bästa akutsjukvårdsplacering där Sahlgrenska universitetssjukhuset når förstaplatsen.

Akutvårdsavsnitt – populärt men driver övertid
I år mäter SYLF för första gången detta avsnitt specifikt i AT-rankingen. En fjärdedel av orterna erbjuder akutsjukvårds­avsnitt och var femte AT-läkare genomför det. Omdömena landar generellt högt: trots hög arbetsbelastning där många kommenterar mycket övertid upplever man sig som en viktig del av verksamheten och har ofta gott stöd av kollegorna.

Vanligt med ensamjour
På psykiatriakuten går varannan AT-­läkare ensam jour utan patientansvarig legitimerad kollega på plats. Det är allra vanligast inom psykiatrin, men det förekommer också inom kirurgi (29 %) och medicin (25 %). Efter 5,5 års utbildning är man rustad för det, men några berättar hur de upplever att det skett för tidigt in på placeringen: innan de haft god kännedom om rutinerna på kliniken. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också uttalat att det inte ska vara norm att AT-läkare går ensamma primärjour.

Flexibel arbetstid missbrukas av arbetsgivarna
Normen för AT-läkare i hela landet är att övertiden är dold. Förväntat arbete sker inom ramen för flextidssystemet även de gånger man beordrats att arbeta över. 51% svarar att det är vanligt eller ganska vanligt att man arbetar utan att få ersättning. Bara 13 % säger att det aldrig förekommit. Lunchraster arbetas in utan att det går att flexa ut i slutet av dagen. Flera rapporterar att man i slutet av en placering schemaläggs så att intjänad arbetstid blir omöjlig att ta ut, och när nästa placering påbörjas brinner timmarna inne. Andra beordras arbeta över, men blir samtidigt tillsagda att inte skriva upp sin arbetstid, vilket är ett regelrätt brott mot arbetstidslagen. I åtminstone ett fall har dessutom administratörer gått in i efterhand och helt enkelt raderat arbetstid vilket fått fackliga följder.

Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar
Många vill styra sin egen arbetstid men samtidigt ser vi i årets AT-ranking ett regelrätt missbruk av flexibel arbetstid: finns arbetsuppgifter som inte kan anstå ska den anställde beordras till övertid och kompenseras i de fall det inte avtalats bort i det lokala kollektivavtalet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetet ska gå att utföra utan att AT-läkarens fritid tas i anspråk. Det här måste bli bättre.

Varannan får chans att förhandla lön Gällande kollektivavtal gavs AT-läkarna större möjlighet att förhandla sin lön. Nu, inför omförhandling, är det värt att anmärka att även om hälften får diskutera sin lönenivå så får bara 16 % känslan av att de hade möjlighet att faktiskt påverka sitt löneläge. På de allra flesta orter får man också justera sin lön efter 1–1,5 år. Fyra av fem får ett fast påslag utan individuell bedömning.

Gemensamma nämnare för sämsta placeringarna
När 1447 AT-läkare får chansen att betygsätta sin allmäntjänstgöring framträder ett tydligt mönster. Rankar man sin placering lågt beskriver man också följande situation: schemaläggning som förhindrar deltagande i utbildnings­moment, bristande handledning och avsaknad av introduktion. Det, tillsammans med en upplevelse att heller inte kunna påverka sin arbetsmiljö och därigenom bidra till förändring verkar avgörande för betyget. Sjukhus som hamnar i botten kan med enkla medel förbättra sig inom de här områdena.

… och lösningarna
Det finns flera AT-orter som kan visa vägen framåt, för var man hamnar i rank­ingen är inte en slump. Flera orter arbetar strategiskt över tid med att utveckla allmäntjänstgöringen, och de återkommer gång på gång högt i rankingen. Framgångsfaktorer som kan nämnas är att det finns någon som har ett tydligt mandat i sin roll som AT-chef eller AT-­samordnare, strukturerad handledning och tydlig introduktion höjer omdömet. Det är resultatet av strategiskt arbete, eller frånvaron av det, som avgör var man hamnar i SYLF:s AT-ranking.

BÄSTA MEDICINORT
2019

• Avesta lasarett
• Kungälvs sjukhus
• Kristianstads centralsjukhus
• Kiruna sjukhus


BÄSTA KIRURGORT
2019

• Ljungby lasarett
• Eksjö Höglandssjukhuset
• Skaraborgs sjukhus Skövde
• NU-sjukvården Trollhättan/Uddevalla


BÄSTA PSYKIATRIORT
2019

• Gällivare sjukhus
• Oskarshamns sjukhus
• Eskilstuna Mälarsjukhuset
• Värnamo sjukhus


BÄSTA ALLMÄNMEDICINORT
2019

• Kristianstads centralsjukhus
• Ängelholms sjukhus
• Gällivare sjukhus
• Varbergs sjukhus


OM AT-RANKINGEN
2019

• I år samarbetade SYLF med Vestra för att vidareutveckla AT-rankingen.
• Rankingenkäten hade en svarsfrekvens om 54 %. Några som påbörjade
enkäten sorterades bort då de inte ingick i målgruppen.
• Hela rapporten hittar du på SYLF:s hemsida.
• Till alla som deltagit vill vi ge ett varmt tack för er insats för AT:s kvalitet!

Mer från Moderna Läkare