fbpx
Hoppa till innehåll

SYLF:s AT-ranking 2019

SYLF presenterar årets AT-ranking! Eksjö Höglandssjukhuset toppar i år AT-rankingen, tätt följt av förra årets etta Avesta lasarett och Kristianstads centralsjukhus. Landskrona blir årets raket och klättrar hela 35 platser för att landa på 24:e plats. Men de lokala glädjeämnena överskuggas fortfarande av rapporterade arbetsmiljöproblem och det faktum att 51 % av de tillfrågade någon gång arbetat utan ersättning.
© Getty Images
© Getty Images
Tema

Varannan AT-läkare jobbar gratis

Text: Livija Ginters Bild: Getty Images

Kristianstad i topp på primärvård
Det är ingen slump var man hamnar i AT-rankingen; tydliga trender kan följas över tid och i toppen i år finns många som också utmärkt sig tidigare. I år är högst rankade medicinort förra årets rankingetta Avesta lasarett tillsammans med Kungälvs lasarett. Bästa kirurgidel görs enligt rankingen på Ljungby lasarett. Kristianstads centralsjukhus toppar allmänmedicin. Gällivare sjukhus och Oskarshamns sjukhus utmärker sig inom psykiatrin med ett sammanvägt betyg om 5,9 av 6 möjliga. Nytt för i år är att SYLF också mäter bästa akutsjukvårdsplacering där Sahlgrenska universitetssjukhuset når förstaplatsen.

Akutvårdsavsnitt – populärt men driver övertid
I år mäter SYLF för första gången detta avsnitt specifikt i AT-rankingen. En fjärdedel av orterna erbjuder akutsjukvårds­avsnitt och var femte AT-läkare genomför det. Omdömena landar generellt högt: trots hög arbetsbelastning där många kommenterar mycket övertid upplever man sig som en viktig del av verksamheten och har ofta gott stöd av kollegorna.

Vanligt med ensamjour
På psykiatriakuten går varannan AT-­läkare ensam jour utan patientansvarig legitimerad kollega på plats. Det är allra vanligast inom psykiatrin, men det förekommer också inom kirurgi (29 %) och medicin (25 %). Efter 5,5 års utbildning är man rustad för det, men några berättar hur de upplever att det skett för tidigt in på placeringen: innan de haft god kännedom om rutinerna på kliniken. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också uttalat att det inte ska vara norm att AT-läkare går ensamma primärjour.

Flexibel arbetstid missbrukas av arbetsgivarna
Normen för AT-läkare i hela landet är att övertiden är dold. Förväntat arbete sker inom ramen för flextidssystemet även de gånger man beordrats att arbeta över. 51% svarar att det är vanligt eller ganska vanligt att man arbetar utan att få ersättning. Bara 13 % säger att det aldrig förekommit. Lunchraster arbetas in utan att det går att flexa ut i slutet av dagen. Flera rapporterar att man i slutet av en placering schemaläggs så att intjänad arbetstid blir omöjlig att ta ut, och när nästa placering påbörjas brinner timmarna inne. Andra beordras arbeta över, men blir samtidigt tillsagda att inte skriva upp sin arbetstid, vilket är ett regelrätt brott mot arbetstidslagen. I åtminstone ett fall har dessutom administratörer gått in i efterhand och helt enkelt raderat arbetstid vilket fått fackliga följder.

Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar
Många vill styra sin egen arbetstid men samtidigt ser vi i årets AT-ranking ett regelrätt missbruk av flexibel arbetstid: finns arbetsuppgifter som inte kan anstå ska den anställde beordras till övertid och kompenseras i de fall det inte avtalats bort i det lokala kollektivavtalet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetet ska gå att utföra utan att AT-läkarens fritid tas i anspråk. Det här måste bli bättre.

Varannan får chans att förhandla lön Gällande kollektivavtal gavs AT-läkarna större möjlighet att förhandla sin lön. Nu, inför omförhandling, är det värt att anmärka att även om hälften får diskutera sin lönenivå så får bara 16 % känslan av att de hade möjlighet att faktiskt påverka sitt löneläge. På de allra flesta orter får man också justera sin lön efter 1–1,5 år. Fyra av fem får ett fast påslag utan individuell bedömning.

Gemensamma nämnare för sämsta placeringarna
När 1447 AT-läkare får chansen att betygsätta sin allmäntjänstgöring framträder ett tydligt mönster. Rankar man sin placering lågt beskriver man också följande situation: schemaläggning som förhindrar deltagande i utbildnings­moment, bristande handledning och avsaknad av introduktion. Det, tillsammans med en upplevelse att heller inte kunna påverka sin arbetsmiljö och därigenom bidra till förändring verkar avgörande för betyget. Sjukhus som hamnar i botten kan med enkla medel förbättra sig inom de här områdena.

… och lösningarna
Det finns flera AT-orter som kan visa vägen framåt, för var man hamnar i rank­ingen är inte en slump. Flera orter arbetar strategiskt över tid med att utveckla allmäntjänstgöringen, och de återkommer gång på gång högt i rankingen. Framgångsfaktorer som kan nämnas är att det finns någon som har ett tydligt mandat i sin roll som AT-chef eller AT-­samordnare, strukturerad handledning och tydlig introduktion höjer omdömet. Det är resultatet av strategiskt arbete, eller frånvaron av det, som avgör var man hamnar i SYLF:s AT-ranking.

Mer från Moderna Läkare

Bristen på AT-platser fortsätter

Tema Bristen på AT-platser fortsätter att öka i landet och ett arbete för att drastiskt skala upp platserna tycks saknas trots miljonregn över regionerna. Skamligt i en tid av allmän brist på vårdpersonal och på specialistläkare i synnerhet, anser SYLF.

Ett år med BT

Reportage Bastjänstgöringen (BT) är i full gång och skall genomföras under minst sex månader till cirka ett år. Precis som med allt nytt finns många frågetecken. Bastjänst­göringens utformning ser olika ut i våra regioner.

Blockvinnare 2022

Tema Skellefteå, Mora, Eksjö och Ljungby har korats till blockvinnare i årets AT-ranking. Moderna läkare har intervjuat en ansvarig på respektive vinnarort.

SYLF gör avtryck i Almedalen

Reportage Det är första veckan i juli. Företrädare från politiken, civilsamhället och näringslivet samlas traditionsenligt i lilla Visby. SYLF deltar i Almedalen för att rikta ljuset mot underläkarnas frågor.

Skriv en jobb­ansökan som ett proffs

Basfackligt Ibland blir man inte ens kallad till en jobbintervju, trots att man upplever sig mer än kvalificerad. Så hur ska man göra för att skriva en riktigt bra jobbansökan? Vi går igenom en arbetsansökans tre delar; CV, personligt brev och …

Joura – med hälsan i behåll!

Reportage Nattjourer sliter på både kropp och psyke, men det finns några enkla knep som kan underlätta för dig! Moderna Läkare möter professor Göran Kecklund som forskar på sömn och arbetsliv.

Varberg vinner, igen!

Tema För andra året i rad toppar Hallands sjukhus i Varberg AT-rankingen. Moderna Läkare träffar AT-läkarna Filippa Åkerman och Samuel Bengtsson som beskriver att lyhördhet, engagemang och stöd är sjukhusets framgångsfaktorer.