fbpx
Hoppa till innehåll

Tappade specialist­­år i krisens spår

SYLF-enkät visar sparkravens konsekvenser för ST-läkarna Legitimerade läkare före ST drabbas hårdast i regionernas inflationshantering genom uteblivna anställningar. Samtidigt försämras arbetsvillkoren ytterligare i en redan ansträngd sjukvård, och utbildningskvaliteten försämras. Det visar en enkät ställd till legitimerade medlemmar i SYLF.
Bild: Getty Images
Fackligt

Inflationen drabbade hälso- och sjukvården hårt under förra året. År 2023 landade 17 regioner på negativt resultat, och prognosen för 2024 ser om möjligt ännu sämre ut. Varsel planeras i flera regioner, och i Östergötland och Skåne aviseras att också sjukvårdspersonal kommer att omfattas. Regeringens tillskott till regionerna i vårändringsbudgeten på sex miljarder för sjukvårdens finansiering ska syfta till att sjukvårdspersonal inte ska varslas. Men frånvaro av varsel är inte en frånvaro av konsekvenser – och SYLF:s medlemmar har redan börjat se följderna av besparingsåtgärderna.

Kritiserad anställningsform drabbas hårdast

Av de tillfrågade läkarna svarar 24 % att de oroar sig för att de ska få vägen till specialistbeviset förlängd på grund av sparkraven. Det beror dels på att kurstillfällen dras in och dels på att tjänster inte ut­lyses i samma grad som tidigare. I flera regioner har det införts anställningsstopp där varje enskild tjänst prövas innan den utlyses. Det tar sig uttryck på olika sätt över landet. I region Blekinge ska till exempel varje ny tillsättning och förlängning av tjänst prövas av högsta tjänsteman; regiondirektören, innan den kan godkännas. Verksamheterna själva får inte ge dispens. 

De vill vi ska ta ut mer av jourkompen i tid än i pengar vilket gör att man kanske inte hinner med alla randningar samt att det ger färre personal på golvet vilket i sin tur ger mindre utrymme för att få ledigt för kurser

Citat från enkäten

Vilka blir lidande? Legitimerade läkare före ST. I den gruppen är det hela 56 % som tror att tiden till specialistbevis kommer bli längre än vad de planerat för på grund av för få utlysta ST-block. Att arbeta som legitimerad läkare under ST-liknande former är vanligt, och SYLF:s bedömning baserad på SKR:s personaldata är att upp till 1 300 läkare befinner sig i den situationen idag. Korta visstidsanställningar, där man ska få utbildning och handledningsresurser, minskar arbetsgivarens risk vid en anställning där man kan testa en arbetstagare i verksamheten innan man tillsvidareanställer personen i en formell ST. Läkaren ska kunna uppnå mål, som sedan ska vidimeras av handledare och verksamhetschef så att det sedan räknas in i ST. Det ska inte behöva förlänga tiden till specialistbevis, men det sätter läkaren i en utsatt situation i väntan på en tjänst som kanske aldrig kommer. SYLF har länge kritiserat den här sortens otrygga anställningar, och i skenet från neddragningarna blir den enskilda läkarens utsatt­het tydlig. Vi vill se att fler erbjuds fast anställning med provanställning direkt i stället för vikariat.

Mindre utbildning – kommer Sverige att kunna fortsätta att hålla hög internationell kvalitet? 

Samtidigt innebär regionernas sparkrav att det blir betydligt svårare för läkare som redan fått ST att få till obligatoriska sidotjänstgöringar när anställnings­utrymmet smalnar av. Tillgången till kurser blir också sämre, och 8 % har till och med fått utlovade kurser indragna. 

Jag hade ett vikariat innan ST och fick inte förlängt på grund av ekonomiska skäl

Citat från enkäten

Så många som var femte ST-läkare har haft svårt att få gå de kurser som krävs för utbildningstjänsten och 79 % erbjuds bara utbildning i den egna regionen. I ett skede där sjukvården blir alltmer specialiserad och där man anser att regionerna själva inte har tillräckligt patientunderlag för vissa ingrepp och procedurer, går utbildningen tvärtom mot att bli alltmer provinsiell.

Högre arbetsbelastning och sämre kvalitet på utbild­ningen

Medlemmarna rapporterar att produktionskraven blir högre för såväl specialister som utbildnings­läk­are (AT, ST inklusive BT). Att freda studietid och få avsatt tid för handledning blir svårare när kraven på produktion ökar, både för utbildningsläkaren och för specialistkompetenta handledare. Samtidigt ökar arbetsbelastningen och möjligheten till återhämtningen minskar, vilket är faktorer som påverkar möjligheten att bibehålla personal på sikt. 

Vad vill SYLF? 

I diskussionen kring sjukvårdens finansiering saknas perspektivet rörande den långvariga kompetensförsörjningen. Utbildningselementen under vidareutbildningen blir sämre samtidigt som specialisternas
fortbildning också naggas i kanten i krisens spår. Regionernas kompetens kring utbildningsvillkoren är under all kritik, och mer fokus behöver läggas på att säkerställa goda lärandemiljöer. Vi vill också se att fler läkare anställs för en ST direkt efter legitimation, i stället för att gå på otrygga vikariat efter legitimation. 


FAKTA

Resultaten bygger på en enkät som besvarades i februari och mars 2024 av drygt 1 000 legitimerade läkare, både på vik och under ST som också omfattade BT. I undersökningen ingick frågor om såväl läkares utbildningsvillkor och lön, men också om hur man som utbildningsläkare drabbas av regionernas sparkrav. SYLF har under många år kontinuerligt utvärderat AT:s kvalitet i och med AT-rankingen. Fler resultat från enkäten är att vänta under året som följer. Enligt SKR:s anställningsstatistik finns det ca 11 500 läkare med legitimation som arbetar i regionerna. Av dem är ca 9 500 anställda som ST-läkare eller i fristående BT. 

Mer från Moderna Läkare

Läkare bland algoritmer

Tema Vi står inför en ny teknisk revolution där AI kommer att ta allt större plats, vare sig vi vill det eller inte. Vad kommer det att betyda i sjukvården? Moderna Läkare har pratat med tre läkare om deras syn på …

Att driva förändring på sin arbetsplats

Tema Trots att övertidsersättning är en självklarhet enligt vårt kollektivavtal, är det vanligt att det ändå kommer upp till diskussion vid nyanställning. Fredrik Rosenqvist, SYLF Värmlands vice ordförande, berättar hur man lyckades få arbetsgivaren att förstå att rätten till övertid inte …

Moderna Läkare Finder: Imal Amiri

Moderna Läkare Finder Moderna Läkare presenterar Finder: Imal Amiri är en 33-årig ST-läkare i geriatrik, som letar efter någon att drömma stort och planera för framtiden med. Letar du också efter kärleken? Se hit!

SYLF uppdaterar Schysst rekrytering

Fackligt Schysst rekrytering är en välkänd utmärkelse för arbetsgivarna och en kvalitetsstämpel för blivande AT-läkare när de väljer var de söker AT. SYLF uppgraderar nu utmärkelsen Schysst Rekrytering inför 2025 års utmärkelse. Läs mer om hur och varför!

KBT för läkare – så lär du dig sunt självhävdande

Reportage Läkaryrket placerar dig i patientsituationer som kan vara ångestskapande och göra arbetet svårare i längden. Psykologen och författaren Olle Wadström har skrivit boken "KBT för läkare" som handlar om bland annat just detta.