”Jag jobbar ofta 80–90 timmar i veckan, men jag älskar mitt jobb och får så mycket energi av det”.

På Tobias Perdahls LinkedIn-profil trängs titlarna med varandra. Läkare. Föreläsare. Styrelseproffs. Medgrundare och medicinsk chef för det digitala vårdbolaget Doktor24. Grundare av Vårdmaktpodden. CV:t tar aldrig slut.

”Mitt råd till alla läkare är att byta perspektiv någon gång och jobba utanför vården, det får en att konfronteras med helt nya frågeställningar och pro­blem, men framför allt möjligheter”, säger han.

Tobias är uppvuxen i Bälinge utanför Luleå. Direkt efter gymnasiet gjorde han värnplikt inom FRA, Försvarets radioanstalt, och lärde sig snabbt flytande ryska. Kort därefter flyttade han till Sankt Petersburg.

Det är nästan ett underskott på vård i Sverige idag

”Jag påverkades starkt av den svåra fattigdom jag såg på vissa ställen på landsbygden när jag reste runt i Ryssland. Jag visste att jag ville plugga teknisk fysik, medicin eller ekonomi och jag tror att den vistelsen påverkade mitt val.”

När han kom hem till Sverige registrerade han sig på läkarprogrammet på Karolinska och på Handelshögskolan, samtidigt.

”Under preklin fungerade det bra att läsa parallellt men under de kliniska åren var det svårare, båda utbildningarna kräver mycket fysisk närvaro. Jag fick läsa klart utbildningarna var för sig sedan”, säger han.

Ständig vilja att förbättra
Tobias är specialistläkare i internmedicin och har jobbat på många sjukhus runtom i landet. Hans senaste kliniska arbetsplats var på akuten på Karo­linska universitetssjukhuset i Solna, där han även varit medicinsk chef.

”Jag har alltid försökt förbättra och fylla luckor. I skolan var jag en sådan som startade råd och var aktiv i elevkåren, och på universitet var jag med och drog igång olika klubbar i Stockholm. Som läkare på akuten har jag, tillsammans med andra, försökt förbättra patientflödena, korta väntetiderna och starta nya avdelningar”.

Att Tobias vill hitta lösningar på vårdens problem återspeglar sig även i hans skötebarn Vårdmaktpodden, i vilken han samtalar med personer som sitter på makt för att förändra vårdapparaten. Podden är nu uppe i 33 avsnitt och har bland annat gästats av namnkunniga personer som Gabriel Wikström, Annika Strandhäll och Göran Hägglund.

”Det var när jag var pappaledig som jag kom på idén. Sjukvårdssystemet är väldigt komplext och i podden ges gästerna tid att föra längre resone­mang, vilket jag tror är viktigt för att man som lys­snare ska kunna förstå.”

Vårdunderskott
Tjänsten Doktor24, som Tobias Perdahl är medi­cinsk chef för, lanserades 2017 av vårdbolaget Aleris. På hemsidan marknadsför företaget sig med att man oftast kan få en läkartid inom 10 minuter. Tobias lyfter den goda tillgängligheten med digital vård som dess yttersta styrka och håller inte med de kritiker som tror att det leder till överkonsumtion.

”Jag tror inte att människor söker vård i onödan och jag tar gärna den diskussionen när som helst, med vem som helst. Sedan finns det givetvis alltid ett fåtal individer som utnyttjar systemet, men det är något vi ser i den vanliga vården också”, säger han.

Allt fler människor söker sig till digitala plattformar för att få vård och mellan 2017–2018 ökade de digitala vårdbesöken med ungefär 150 procent. De som konsumerar digital vård allra mest är unga människor i storstäderna.

Sjukvårdssystemet är väldigt komplext och i podden ges gästerna tid att föra längre resonemang.

”De flesta nya beteenden brukar börja i storstäd­erna och sedan sprida sig. Vi märker att många börjar söka vård hos oss från mindre orter nu, och vi har samarbeten med vårdcentraler på mindre orter i Jämtland, Västernorrland och i Norrtälje”, säger Tobias Perdahl.

Det finns en förhoppning om att de digitala vårdcentralerna ska avlasta de traditionella vårdcentralerna, men en sådan effekt har ännu inte kunnat utläsas. Det ser dock inte Tobias Perdahl som ett problem.

”Det är nästan ett underskott på vård i Sverige idag, och tillgängligheten är dålig. Vi vill möta vård­behovet som finns. Vår AI-bot triagerar gratis pati­enter till egenvårdsråd, onlinebesök eller fysiska vård­besök. På så sätt säkerställer vi att våra resurser används klokt. Jag ser att många traditionella vårdgivare har mycket att lära av oss”, säger han.

Komplement till det vanliga
Tobias tycker att man ska se digital vård som ett viktigt komplement till den traditionella vården.

”Inga värden inom vården går förlorade för att man jobbar digitalt istället för traditionellt. Om man söker för exempelvis otit bokar vi in ett fysiskt vårdcentralbesök, men om man söker för exempel­vis psykisk ohälsa eller urinvägsinfektion så kan vi ta emot.”

”Vi kan bidra till det som den vanliga vården har svårt för, som att jobba med aktiv expektans, tillgänglighet och kontinuitet för patienten. Vi kan också vara ett bra alternativ för patienter med diag­noser så som depressioner, ångest och social fobi”, fyller han i.

Hur tror du att framtidens vård ser ut?
”Jag tror att nästan alla vårdärenden kommer att inledas och avslutas digitalt. Beslutsstöd och chat-botar kommer att förändra hur vi jobbar i grunden, en dator är alltid bättre på att följa riktlinjer än en människa. Jag tror också att det kommer att mätas och återkopplas hur patienterna uppfattar och tar till sig information från oss, och på så sätt göra oss läkare mer empatiska och mer kompetenta. Stora patientflöden kommer att flyttas från slutenvård till öppenvård i hemmet med uppkopplade vitalparametrar, vilket kommer reducera kostnader och framför allt ge friskare patienter.”

FAKTARUTA
Om Tobias Perdahl

38 år. Gift med Stina, som också är läkare.
Två barn som är fyra och tre år gamla.
Bor i Bromma, Stockholm. Men har tidigare bott i Luleå, Visby, Libanon, Norge, Spanien, Ryssland och Tanzania.
Jobbar som specialistläkare i internmedicin och medicinsk chef för Doktor24.

Intressen: Språk, spela instrument, producera musik. Familjen.

Viktiga värden i vården: Jämlikhet, offentligt finansierad vård, kvalitet och patientperspektiv.

Vill se mer av inom vården: Högre krav på kvalitet. Om läkare gör flagranta fel borde de stå
till svars mer än vad de gör idag. Det borde också införas en obligatorisk specialistexamen.

Var han ser sig själv om 10 år: Jag tror jag fort­farande är verksam i gränssnittet mellan teknik
och sjukvård där jag fokuserar på att försöka lösa utmaningar tillsammans med likasinnade kollegor.

Nike Halvardsson
Underläkare
Mer från Moderna Läkare