fbpx
Hoppa till innehåll

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på hot och våld mot läkare.
Text: Julia Borg
Illustration: Oss Creative
Tema

I de siffror som Moderna Läkare får ta del av upp-ger totalt 12 % av alla svarande läkare att de utsatts för hot och våld av patienter eller anhöriga på arbetsplatsen de senaste tolv månaderna. Motsvarande siffra för att ha blivit utsatt av chef eller kollega uppges vara 2 %.

Icke legitimerade läkare mest drabbade

Läkare tidigt i karriären är mer utsatta för hot och våld från patienter eller anhöriga jämfört med mer seniora kollegor. Värst drabbade är ännu ej legitimerade läkare, underläkare innan AT och AT-läkare, där så hög andel som 17 % uppger att de blivit utsatta för hot eller våld av patient eller deras anhöriga under de senaste tolv månaderna. Bland legitimerade läkare som arbetade utanför eller inom ramen för bas- eller specialisttjänstgöring, var motsvarande siffra 14 % och för läkare med specialistbevis sjönk andelen ner till 11 %.

"Det kan också röra sig om att omgivningen i högre utsträckning vågar utsätta någon för kränkning som är mer junior i sin yrkesroll"

”Arbetsgivarna måste ta detta på största allvar. Ingen ska behöva utsättas för hot och våld i sin yrkesutövning. Siffrorna visar klart och tydligt att arbetsgivarna måste intensifiera sitt systematiska arbetsmiljöarbete riktat mot underläkarna”, säger Shadi Ghorbani, ordförande för SYLF. 

Risken skiljer sig mellan specialiteter

Risken för att drabbas av hot eller våld skiljer sig mellan de olika specialiteterna och risken är som högst inom psykiatrin och akutsjukvården. De som gör sin AT-, BT- eller ST-tjänstgöring är utifrån sin utbildningsplan placerade på olika enheter där placeringar inom såväl akutsjukvården som psykiatrin är vanligt förekommande. Detta kan vara en förklaring till att utbildningsläkarna sticker ut när olika befattningar jämförs, men sannolikt spelar fler faktorer in. Kanske har man inte fått verktyg för att hantera situationer som riskerar att bli hotfulla eller inte blivit tillräckligt utbildad i verksamhetens rutiner kring hot och våld. Det kan också röra sig om att omgivningen i högre utsträckning vågar utsätta någon för kränkning som är mer junior i sin yrkesroll, än mot en mer erfaren läkare.

Ytterligare kartläggning pågår

SYLF:s fullmäktigemöte beslutade i april att den arbetsrelaterade otryggheten bland underläkare skulle kartläggas. En enkät är utskickad till samtliga medlemmars e-postadresser och under-sök-ningen pågår fram till 11 december. 

”Resultatet av undersökningen kommer att vara en viktig hörnsten i vårt påverkansarbete gentemot arbetsgivare och politiker. Har du inte svarat på undersökningen ännu så gör det snarast”, upp-manar Shadi Ghorbani samtliga medlemmar. •

Mer från Moderna Läkare

Utbränd innan AT

Tema Dålig introduktion, otydlighet om vad som förväntas av en på jobbet och därtill press på att prestera för att få en bra referens till AT-ansökningen. Känns situationen igen? För Sofia ledde en kaosartad arbetssituation till utmattningssyndrom. Vi får ta del …

Läkare i kris och konflikt

Tema Kriser kommer i många skepnader. Moderna Läkare träffar Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård med erfarenhet av såväl civila som militära kriser i skarpt läge.

Ordförandeord #4 2022: Kvinna. Liv. Frihet.

Ledare Det känns väldigt tungt att skriva dessa rader. Orden känns så små. Handlingarna känns otillräckliga. Jag är fysiskt trygg där jag befinner mig, men inombords är det rena ”hela havet stormar”. I mitt hemland Iran protesterar kvinnor, flickor, män och …

Negativ forskningstrend kartlagd

Reportage Trots stort intresse för forskning går andelen forskande läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.

Tillsammans når vi framgång

Basfackligt Det finns många fördelar med att vara medlem i facket. Den främsta är förmodligen gemenskapen i fackförbundet när det blåser kallt på arbetsplatsen. Du kan som medlem få stöttning, vägledning och hjälp att reda ut oredan som drabbat dig.

Gaffelmottagning ger mer tid till handledning och reflektion för ST-läkare

Reportage Artikeln kommer ursprungligen från årets första nummer av tidningen Sjukhusläkaren. Mer tid för handledning och reflektion. Det lockade ST-läkaren Julia Carlsson till gaffelmottagningen på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningsmodellen för ST-läkare är ett mer effektivt sätt att komma in i …

När blir jag avslöjad?

Tema Under ett förtroligt lunchsamtal säger plötsligt min mycket pålästa och vetenskapligt orienterade kollega att hen i ärlighetens namn inte kan så mycket och mest går och väntar på att resten av kliniken ska inse det. Känner du igen dig? Moderna …

Klockan som tickar

Ledare Bristen på utbildningstjänster är en av SYLF:s högst prioriterade frågor. Vi jobbar stenhårt för att förbättra underläkares möjligheter att så snabbt som möjligt avancera från examen fram till specia­listbeviset.