fbpx
Hoppa till innehåll

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på hot och våld mot läkare.
Text: Julia Borg
Illustration: Oss Creative
Tema

I de siffror som Moderna Läkare får ta del av upp-ger totalt 12 % av alla svarande läkare att de utsatts för hot och våld av patienter eller anhöriga på arbetsplatsen de senaste tolv månaderna. Motsvarande siffra för att ha blivit utsatt av chef eller kollega uppges vara 2 %.

Icke legitimerade läkare mest drabbade

Läkare tidigt i karriären är mer utsatta för hot och våld från patienter eller anhöriga jämfört med mer seniora kollegor. Värst drabbade är ännu ej legitimerade läkare, underläkare innan AT och AT-läkare, där så hög andel som 17 % uppger att de blivit utsatta för hot eller våld av patient eller deras anhöriga under de senaste tolv månaderna. Bland legitimerade läkare som arbetade utanför eller inom ramen för bas- eller specialisttjänstgöring, var motsvarande siffra 14 % och för läkare med specialistbevis sjönk andelen ner till 11 %.

"Det kan också röra sig om att omgivningen i högre utsträckning vågar utsätta någon för kränkning som är mer junior i sin yrkesroll"

”Arbetsgivarna måste ta detta på största allvar. Ingen ska behöva utsättas för hot och våld i sin yrkesutövning. Siffrorna visar klart och tydligt att arbetsgivarna måste intensifiera sitt systematiska arbetsmiljöarbete riktat mot underläkarna”, säger Shadi Ghorbani, ordförande för SYLF. 

Risken skiljer sig mellan specialiteter

Risken för att drabbas av hot eller våld skiljer sig mellan de olika specialiteterna och risken är som högst inom psykiatrin och akutsjukvården. De som gör sin AT-, BT- eller ST-tjänstgöring är utifrån sin utbildningsplan placerade på olika enheter där placeringar inom såväl akutsjukvården som psykiatrin är vanligt förekommande. Detta kan vara en förklaring till att utbildningsläkarna sticker ut när olika befattningar jämförs, men sannolikt spelar fler faktorer in. Kanske har man inte fått verktyg för att hantera situationer som riskerar att bli hotfulla eller inte blivit tillräckligt utbildad i verksamhetens rutiner kring hot och våld. Det kan också röra sig om att omgivningen i högre utsträckning vågar utsätta någon för kränkning som är mer junior i sin yrkesroll, än mot en mer erfaren läkare.

Ytterligare kartläggning pågår

SYLF:s fullmäktigemöte beslutade i april att den arbetsrelaterade otryggheten bland underläkare skulle kartläggas. En enkät är utskickad till samtliga medlemmars e-postadresser och under-sök-ningen pågår fram till 11 december. 

”Resultatet av undersökningen kommer att vara en viktig hörnsten i vårt påverkansarbete gentemot arbetsgivare och politiker. Har du inte svarat på undersökningen ännu så gör det snarast”, upp-manar Shadi Ghorbani samtliga medlemmar. •

Mer från Moderna Läkare

Väntetiden till AT bromsar in

Tema De två omgångarna av AT-miljoner som tilldelats regionerna, förtydliganden kring hur AT-föreskriften ska tolkas och SYLF:s påverkansarbete börjar ge effekt. Samtidigt har vi en lång väg kvar att gå.

Alla är oerhört engagerade i AT-läkarna

Tema Under de senaste åren har Hallands sjukhus legat i toppen av AT-rankingen. Vi träffar AT-cheferna Klara Håkansson och Niyaz Hareni som delar med sig av Region Hallands framgångsrecept för sina AT-läkare.

ST-läkare med bra förutsättningar för forskning

Reportage Avsatt tid för forskning och lön för mödan är ingen självklarhet för forskande läkare. Moderna Läkare träffar två ST-läkare i Skåne, som berättar om sitt upplägg och förutsättningarna för att forska.

Stockholms AT-lönetrappa

Fackligt I Stockholm har man lyckats vända trenden med sjunkande ingångslöner trots högt söktryck på underläkartjänsterna. Vi tittar närmare på Stockholms lönetrappa för underläkare innan legitimation.

Årets SYLF:are

Fackligt I samband med 2023 års fullmäktige utsågs Emilie Laurell, ordförande i SYLF Halland, till Årets SYLF:are. Moderna läkare har träffat Emilie för ett samtal om fackligt engagemang, påverkansarbete och framtidens utmaningar för vår yrkeskår och vårt förbund.

Registrera din arbetstid rätt

Fackligt Som läkare har vi flera olika sorters arbetstid. SYLF:s andre vice ordförande Sofia Warne reder ut vad som gäller för våra olika typer av arbetstid.

Digitala kurser som ger mersmak

Reportage Under pandemin startade Framtidens specialistläkare upp ett digitalt kurskoncept. Vi träffar Christina Christoffersen från FSL:s digitala kurskoncept. Reportaget görs i samarbete med FSL.

Problemet är inkompetent kompetensförsörjning

Ledare Riksdag och regering utreder hur man ska kunna tillgodose vårdens kompetensförsörjning. Samtid­igt blöder sjukvården kompetens till andra aktörer. Somliga går till privata vårdgivare som erbjuder bättre ersättning och arbetsmiljö än regionerna. Andra lämnar sjukvården helt till förmån för exempelvis Medtech.