fbpx
Hoppa till innehåll

Vad står egentligen i kollektivavtalet?

Sommaren närmar sig och för många innebär det att man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kontrakt och hur fungerar det med våra arbetstider?
Text: Julia Borg och Shadi Ghorbani
Bild: Getty Images
Läkare som håller upp papperspyssel med sju urklippta personer som håller varandra i hand.
Basfackligt

Här sammanfattas det nationella kollektivavtalets allmänna bestämmelser. Lokalt kan din läkarförening ha förhandlat fram ännu bättre villkor i det lokala kollektivavtalet. Vi ger dig också några tips om vad du ska tänka på inför och under din anställning.

Anställningsform och sysselsättningsgrad
Heltidsarbete innebär enligt arbetstidslagen (ATL) 40 timmars arbetsvecka och 165 timmar per månad under ordinarie arbetstid måndag till fredag. På ett fåtal kliniker tillämpas treskift. Ordinarie arbetstid är då förlagd till veckans alla dagar och timmar. Veckoarbetstiden förkortas då till 38 timmar och 15 minuter per vecka i genomsnitt.

Underläkare kan vara timanställda eller visstidsanställda under en på förhand bestämd tidsperiod. Man kan också vara tillsvidareanställd, även kallat fast anställd. Uppsägningstiden regleras i anställningsavtalet och är vanligtvis en till tre månader för både anställd och arbetsgivare.

Begär ut lönelistan
Inför löneförhandlingen är det klokt att begära ut lönelistan för kliniken från HR och bilda sig en uppfattning om löneläget. Lönerna i offentlig sektor är offentliga uppgifter och ska lämnas ut skyndsamt till den som begär det. Ha i åtanke att lönerevisionen för året vanligtvis fastställs i april. Löneförhandlar man innan årets revision är avklarad bör man ta höjd för det i sitt löneanspråk. 

Lönerna i offentlig sektor är offentliga uppgifter och ska lämnas ut skyndsamt

Du har rätt till övertid eller att bli kompenserad
Vid nyanställning kan frågan om rätten till övertid uppstå. Om du vid kontraktsskrivningen uppmärksammar att rutan för att avsäga sig rätten till övertid är ikryssad, utan att det varit på tal under löneförhandlingen ska du avvakta påskrift.

Arbetsgivaren får inte skriva bort rätten till övertid utan att ni kommit överens om det och att det utgår en kompensation, exempelvis högre lön eller fler semesterdagar. Vill du ha rätt till övertid ska du stå på dig. Annars begär du en ny förhandling med premissen att du avsäger dig rätten till övertid. När du väl satt din signatur på kontraktet har du och arbetsgivaren ingått ett juridiskt bindande avtal. Ändringar i efterhand kan bli svåra att få igenom.

Olika arbetstider
Läkare har flera typer av arbetstid: ordinarie, flex, jour, jourkomp, övertid, förskjuten och obekväm arbetstid. Det ger arbetsgivaren nödvändig flexibilitet och innebär mer i lönekuvertet för oss. Det är viktigt att du känner till de olika arbetstidstyperna så att du inte går miste om din rätt till ersättning.

I det nationella kollektivavtalet är ordinarie arbetstid måndag–fredag 07.00–21.00. Resterande tid är jourtid och då ska jourersättning utgå. Lokala överenskommelser kan avvika från det nationella kollektivavtalet. Hör med din lokalförening eller HR-representant om vad som gäller på din klinik.

Om du vid kontraktsskrivningen uppmärksammar att rutan för att avsäga sig rätten till övertid är ikryssad, utan
att det varit på tal under löneförhandlingen ska du avvakta påskrift. 

Övertid 
Övertid är arbetad tid efter att ditt vanliga arbetspass är slut, när arbetsuppgifterna ur patientsäkerhetssynpunkt inte kan vänta till en annan dag. Detsamma gäller om din chef frågar dig om du kan jobba över. Enkel övertid utges för två timmar närmast före och efter ordinarie arbetstid. Om övertidsarbete utförts både före och efter ordinarie arbetstid ska den tid som sammanlagt överstiger två timmar vara kvalificerad övertid. Vid deltidsarbete kan både fyllnadslön och övertid utgå. Du kan läsa mer om reglerna för detta i kollektivavtalets allmänna bestämmelser § 20. 

Vanligtvis ska övertid meddelas och godkännas på förhand av närmaste chef, men tillvägagångssätten varierar. Som anställd får man max arbeta 200 övertidstimmar per år.

Vill du ha rätt till övertid ska du stå på dig.

Flextid – en slamkrypare
Flexibel arbetstid (flex) ger den anställda möjlighet att själv välja att arbeta mer vissa dagar för att kunna arbeta mindre en annan dag.

Även om flextid tillämpas ska man rapportera övertid. Flex används ofta trots att arbetsuppgifterna som utförs på flextid är övertidsarbete. Flex ska användas när man själv som anställd väljer att stanna exempelvis för att beta av administration som inte är brådskande för att kunna gå tidigare en annan dag. Uppgifter som kvalificerar för övertid är patientsamtal som inte kan vänta till dagen efter, en patient på avdelningen som blir dålig sent på eftermiddagen och som du inte får möjlighet att rapportera över till jouren, ett larm som du inte kan släppa på akuten. Ett oskrivet sjukintyg eller odikterad anteckning blir också en patientsäkerhetsrisk om det inte görs i närtid. Har man många timmar innestående på flexen har man sannolikt arbetat en del oregistrerad övertid!

Förskjuten arbetstid
Då läkares ordinarie arbetstid sträcker sig över 14 timmar av dygnet på vardagar delas den i vissa verksamheter upp i dag- och kvällspass. Att få frågan från schemaläggaren eller chefen om man kan byta arbetspass är inget ovanligt. Om du får frågan från chefen/schemaläggaren eller får din arbetstid ändrad med mindre än tio dagars framförhållning före det aktuella passet, har du rätt till extra ersättning för förskjuten arbetstid. Du får då i tillägg 32,3 % i lön eller 19 min extra per arbetad timme som skulle varit fritid. Jobbar du treskift och kommer in en ledig dag får du extra ersättning på 64,4 % i lön motsvarande 39 min i tid. Får du din arbetstid ändrad samma dag har du istället rätt till kvalificerad övertid för de timmar du skulle ha varit ledig. •

Mer från Moderna Läkare

Ekonomi och medicin i vågskålarna

Tema Vad minns du av dina DALY:s och QALY:s? Hälsoekonomi kan lätt bli abstrakt, men handlar i grund och botten om att fördela samhällets resurser så att pengarna används där de får störst effekt. Sofie Larsson, hälsoekonom på Folkhälso­myndigheten (FHM), reder ut begreppen.

Ordförandeord #1 2022

Fackligt Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det var såklart svårt, …

Uppskattad checklista för underläkare

Lokalfackligt SYLF Skaraborg har under flera år fokuserat på att förbättra villkor och arbetsmiljö för de underläkare som vikarierar före AT. I fjol utvecklades en checklista för nyanställda som snabbt fått spridning runt om i landet.

Från AT-läkare till affärs­utvecklare

Tema Moderna Läkare har träffat läkaren Lovisa Backemar, affärsutvecklare på Capio. Hon berättar om vad som fick henne att lämna den kliniska vardagen, varför hon älskar utvecklingsarbete och hur hon tror att vården kommer förändras i framtiden.

BT – bastjänstgöring – en hjärtefråga

Basfackligt Camilla Ringström Lindh är andre vice ordförande i SYLF och ST-läkare i internmedicin och akutsjukvård på Capio S:t Görans sjukhus. I vår inleder hon arbetet med SYLF:s nya BT-arbetsgrupp.

Hög lön – hög pension?

Tema En dag kommer du att ta av dig namnskylten och när du hör arbetsplatsens ytterdörrar slå igen bakom dig går du mot en ledighet utan slut. Lockande, och skrämmande kanske. Pensionen är resultatet av alla slantar du lyckats spara ihop …

Prioritera din ingångslön!

Ledare Reallönen för underläkare har sänkts under många års tid. Många tycker att Läkarförbundet behöver göra mer i denna fråga. Den årliga lönerevisionen förhandlas fackligt men den styrs mycket av det så kallade industrimärket. Därmed är det svårt att få till …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …