Hoppa till innehåll

Lokala avtal

Lokala avtal sluts mellan Ångermanlands läkarförening och arbetsgivarparter.

Övriga centralt tecknade avtal hittar du här

Samverkansavtal gäller samarbetet mellan arbetsgivare och medarbetare för insyn och påverkan av den egna arbetsmiljön och arbetssituationen. Detta regleras för Landstinget Västernorrland i samarbete med Sacos lokala organisation.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare