Hoppa till innehåll
Om oss
Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsberättelse för 2022

Styrelsen
Ordförande: Erik Stomrud, Emmaboda HC (Distriktsläkarföreningen)
Vice ordförande: Moa Bodlund Odensten, Västerviks sjukhus (Sjukhusläkarna)
Sekreterare: Edwin van Asseldonk, Oskarshamns sjukhus (Sjukhusläkarna)
Kassör: Annica Sjötång, Västerviks sjukhus (Sjukhusläkarna Psykiatriförvaltningen)
samt representanter för
Sjukhusläkarna Länssjukhuset: Marcin Gliszczyński, Kalmar
Sjukhusläkarna Diagnostiskt centrum: Johan Karlsson, Kalmar
SYLF: Maria Einarsson, Kalmar (BUP), och Oskar Lindén, Kalmar (AT-läkare), från 220517
Distriktsläkarföreningen: Maria Liliequist, Stora Trädgårdsgatans HC/Västervik, och Maria
Svensson, Mönsterås HC


Styrelsen har dessutom beslutat att låta Sveriges Läkarförbund Student ha en representant i
styrelsen samt adjungerat en ledamot från nybildade Internationella läkarföreningen i Kalmar
län. Dessa har varit Martina Rooth, SLF Student, från 220919, och Awanya Aram, ILF
Kalmar län, från 220512.


Under året har det hållits fyra styrelsemöten, representanter från styrelsen har dessutom
medverkat på Läkarförbundets fullmäktige och representantskap samt på Vi-7 i Linköping.
På regional nivå har styrelsen representerat medlemmarna i centrala MBL, centrala
skyddskommittén, samt förhandlat i specifika frågor som arbetsgivaren kallat till, såsom
nationell upphandling av hyrläkarbolag, tillgång till krisstöd och jourtid. Det har även skett
flera förhandlingar kring lokala avtal (se egen punkt nedan), Bastjänstgöring (BT), Hot och
våld, dialog- och samverkansavtal samt arbetsmiljö i samverkan, en uppföljning av
Arbetsmiljöverkets granskning av Region Kalmar län.


Kollektivavtal
Under året har förhandlingar/översyn med Region Kalmar län fortsatt kring befintliga lokala
avtal. I december kunde ett nytt lokalt avtal undertecknas gällande ”Ersättning i samband
med resor för ST-läkare som fullgör randutbildning”. Det nya avtalet börjar gälla för
kostnader från som uppkommit 1 januari 2023 eller senare. Övriga lokala avtal pågår
fortfarande översyn/förhandling kring.


Politik
Under året har representanter från styrelsen haft flera möten med personaldelegationen.
Bland annat har frågor kring utlandsutbildade läkare tagits upp på möte med dåvarande
ordförande Mattias Adolfson (S). I möte med majoriteten i Hälso- och sjukvårdsdelegationen
har frågan om fast läkare tagits upp.


Remisser
Styrelsen har tillfrågats om flera remissyttranden under året. Bland annat “SOU 2022:22
Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram” och “Regler
om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds
2022:15)”


Media
Debattartiklar
“Region Kalmar län har för få vårdplatser” - Barometern och Oskarshamns-Tidningen, 15
april
“Läkarbrist kan förhindras i Region Kalmar län” - Barometern och Oskarshamns-Tidningen,
11 maj
“Snabbspåret för nyanlända läkare måste utvecklas” - Västerviks-Tidningen och Vimmerby
Tidning, 2 juni, Barometern och Oskarshamns-Tidningen, 3 juni
”Varje krona satsad på den fasta personalen är en investering” - Barometern och
Oskarshamns-Tidningen, 23 augusti
“Kan du dela din doktor med hur många som helst?” - Barometern, Oskarshamns-Tidningen,
Vimmerby Tidning och Västerviks-Tidningen, 17 oktober
Redaktionella inslag/artiklar
“Hälften av regionens läkare vill byta jobb eller gå ner i tid” - P4 Kalmar, 19 oktober
"Läkare larmar: Budgeten innehåller "dolda besparingar" - Västerviks-Tidningen, 29 oktober
“Nytt budgetarbete uppfattades som smygbesparing” - Barometern och
Oskarshamns-Tidningen, 31 oktober


Medlemskommunikation
För att nå ut med information kring föreningens verksamhet har det under året gjorts nio
medlemsutskick i form av “Senaste nytt från Kalmar läns läkarförening”. Dessutom har
styrelsen startat en facebooksida, “Kalmar läns läkarförening”.


Medlemmar och medlemsavgift
Antal medlemmar var vid årets slut: 852 (+3 jämfört med föregående år).
Medlemsavgiften för 2022 sänktes enligt tidigare beslut med 10 kronor per månad (till 40
kronor per månad).

Ordförande Erik Stomrud

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare