Hoppa till innehåll
Nyheter
Viktiga fackliga frågor som vi driver

Viktiga fackliga frågor som vi driver

Datorisering, skyddsombud, sparbeting, arbetstider och omorganisationer - det är några av de områden som Kronobergs läkarförening jobbar aktivt inom, med medlemmarnas bästa för ögonen.

Nyhet

Datorisering -Hur påverkar det vår arbetsmiljö och våra förutsättningar att ge bra sjukvård? Skall vi läkare vårda mindre och skriva mer, när det finns utbildade personer för att skriva. Hur kan datorerna bli ett bra arbetsredskap – på rätt sätt. KLL påverkar genom att sitta med i bl a VIS-gruppen.

Skyddsombud – en viktig bevakare för bra arbetsmiljö. KLL verkar för att alla skyddsombud skall få en bra utbildning och rätt information.

Sparbeting – mycket måste sparas, men det är allas vår uppgift att bevaka när det påverkar vård och säkerhet och göra tjänstemän och politiker medvetna om detta. Anställningsstoppet påverkar inte läkare direkt, kommer säkert indirekt att påverka oss med ökad belastning.

Arbetstider – Vilka konsekvenser får EUs arbetstidsregler. Hur får vi en bra arbetstid för de flesta? 3-3-modellen? Tvättstugemodellen? Läkarmodellen?? Arbetsmiljön – är viktig. Ett projekt KLL hoppas på är Age management. Det ligger nu hos personalutskottet. Även att kontakten med företagshälsovården fungerar är viktigt.

Omorganisationer  – sker ju ofta i Kronoberg och vi försöker sprida information om dessa, så fort vi får reda på den samt övervaka att konsekvensanalyser tas fram och att läkarnas arbetsmiljö beaktas!


Fler nyheter


Viktiga fackliga frågor som vi driver

Datorisering, skyddsombud, sparbeting, arbetstider och omorganisationer - det är några av de områden som Kronobergs läkarförening jobbar aktivt inom, med medlemmarnas bästa för ögonen.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare