Hoppa till innehåll
Nyheter
​Bra att korta köerna till vården, men fler reformer behövs

​Bra att korta köerna till vården, men fler reformer behövs

Idag presenterade regeringen den nya kömiljarden. ​- Den tidigare kömiljarden bidrog till att köerna till operation och behandling kortades, men fick också konsekvensen att multisjuka och kroniskt sjuka fick vänta längre på återbesök och att lätta åkommor premierades. Den nya är bättre för Sveriges patienter, även om risken för undanträngningseffekter måste beaktas, säger Heidi Stensmyren.

Nyhet

– Statliga satsningar som en uppdaterad kömiljard där även återbesök omfattas är bra, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

Regeringen beslutade i dag, onsdag, att satsa 9,4 miljarder kronor för att stärka hälso- och sjukvården. Det rör sig om en uppdaterad kömiljard, satsningar på vårdens medarbetare, en god och nära vård, cancervård samt ökad psykisk hälsa. Medlen betalas ut genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna enades i januariuppgörelsen om att införa en så kallad uppdaterad kömiljard. Det som presenterades i dag är ett resultat av den överenskommelsen.

En bättre kömiljard – Den tidigare kömiljarden bidrog till att köerna till operation och behandling kortades, men fick också konsekvensen att multisjuka och kroniskt sjuka fick vänta längre på återbesök och att lätta åkommor premierades. Den nya är bättre för Sveriges patienter, även om risken för undanträngningseffekter måste beaktas, säger Heidi Stensmyren.

I den nya versionen kommer regionerna inte som tidigare att jämföras med varandra utan istället jämförs köläget i den egna regionen. Förbättringar jämfört med året innan, och även en liten förbättring från låga nivåer ska ge pengar.

– Statliga satsningar är bra, men det behövs en översyn av hela välfärdens finansiering och vi måste säkra en dimensionering av vårdplatser utifrån befolkningens behov, säger Heidi Stensmyren.

Befolkningen önskar listning på fast läkare Vi måste framförallt stärka förutsättningarna för en jämlik vård i hela landet.

– Sveriges befolkning vill ha en fast läkare. Det uppnås bäst genom att alla listar sig på en fast namngiven läkare med listningstak efter kapacitet istället, för som i dag, på ett hus. Det är ett förslag som verkligen skulle göra skillnad. Vi väntar ivrigt på det från regeringen, säger hon.

Vårdens medarbetare Överenskommelsen innebär också att 3.3 miljarder satsas på vårdens medarbetare.

– Med tanke på att kompetensförsörjningen är en av välfärdens absolut största utmaningar är det förvånande att överenskommelsen inte innehåller satsningar på flera AT-tjänster. I dag står nyutbildade läkare I kö på att få göra AT. Det är en samhällsekonomisk förlust att inte säkra att läkarna kommer ut på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt, säger Heidi Stensmyren.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Läs mer i SKL:s nyhet


Fler nyheter


Häv omedelbart dödsdomen mot läkaren Ahmadreza Djalali 

Den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali sitter fängslad i Iran sedan 2016. Trots skarpa protester från omvärlden har han inte släppts fri. Läkarförbundet fördömer dödsstraffet och kräver att Djalali omedelbart friges.
Nyheter

Välkommet regeringsbeslut för taxeläkare

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning om den nationella taxan, något som Läkarförbundet har krävt länge. En utredare har fått i uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom …
Nyheter

Konflikten på Svenska kyrkans avtalsområde

Uppdatering 4:e maj: Strejken är avblåst då parterna accepterat medlarnas bud. Nedanstående text är skriven före detta: Parterna på Svenska kyrkans avtalsområde har sedan två veckor befunnit sig i medling, eftersom man inte kommit överens om nya löne-, villkors- och …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
​Bra att korta köerna till vården, men fler reformer behövs